• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PAN proponuje rozwiązania w sprawie tzw. dopalaczy

  08.10.2010. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Utworzenie specjalistycznego laboratorium badającego skład dopalaczy i długofalowy system edukacyjny wielu środowisk - to niektóre rady z Wydziału VI Nauk Medycznych PAN na rozwiązanie problemu tzw. dopalaczy. Stanowisko Wydziału w tej sprawie, podpisane przez jego przewodniczącego - prof. Wojciecha Kostowskiego, zostało umieszczone na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

  Jak zauważają naukowcy, dopalacze to substancje pochodzenia naturalnego i syntetycznego o silnych właściwościach psychoaktywnych. "Mają one najczęściej mniej lub silniej zaznaczone właściwości psychostymulujace przypominające działanie amfetaminy (np. benzylopiperazyna) oraz halucynogenne (np. salwinoryna występująca w tzw. szałwii szamana)" - podkreślają.

  Dodają, że substancje wchodzące w skład dopalaczy są w większości słabo poznane, a ich zawartość w oferowanych produktach może się bardzo wahać. "Sprawia to, że efekt ich działania staje się trudny do przewidzenia. Ponadto popularne jest łączenie dopalaczy z innymi związkami psychoaktywnymi, np. z alkoholem czy marihuaną)" - zaznaczają przedstawiciele PAN.

  Dlatego - postulują naukowcy - konieczne jest szybkie podjęcie skoordynowanych i skutecznych działań zmierzających do ograniczenia używania tych produktów.

  "W pierwszym rzędzie konieczne jest opracowanie i wdrożenie długofalowego programu edukacyjnego przy udziale wielu środowisk - dydaktycznego, medycznego, prawniczego, a także nauczycieli, rodziców i młodzieży. Wprowadzić należy bezwzględny zakaz reklamy i promocji wszelkich produktów zawierających substancje psychoaktywne. Należy wprowadzić nakaz umieszczania na produktach sprzedawanych jako dopalacze dokładnego ich składu oraz określenia bezpieczeństwa ich działania na organizm człowieka. Sprzedaż tych produktów mogłaby być dopuszczalna tylko w sklepach koncesjonowanych, które uzyskały odpowiednią licencję" - uważają.

  Zdaniem uczonych, dopalacze nie powinny też być sprzedawane w sklepach z alkoholem ani w ich sąsiedztwie, ani w sąsiedztwie szkół.

  "Trzeba bezwzględnie egzekwować zakaz sprzedaży dopalaczy młodzieży. Rozpowszechnianie dopalaczy powinno być monitorowane przez odpowiednią komórkę utworzoną np. w strukturze Ministerstwa Zdrowia. Wskazane jest zorganizowanie w możliwie najszybszym czasie specjalistycznego laboratorium identyfikującego związki wchodzące w skład dopalaczy" - proponują przedstawiciele PAN.

  Zaznaczają, że dopalacze stanowią nie tylko problem natury toksykologicznej, ale tez same prowadzą i ułatwiają "rozwój uzależnienia, co prowadzi do zaburzenia funkcjonowania mózgowych systemów związanych z tak istotnymi procesami jak motywacja, nagroda, uczenie i pamięć."

  "Budzącą głęboki sprzeciw specyfiką i taktyką rozpowszechniania dopalaczy jest ich reklamowanie jako produktów +kolekcjonerskich+ nieprzeznaczonych do spożycia" - dodają.

  Przypominają również, że Wydział VI Nauk Medycznych PAN już w sierpniu 2009 roku starał się zwrócić uwagę mediów na problem dopalaczy, organizując konferencję prasową "Dopalacze: fakty i mity" z udziałem naukowców, terapeutów oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom narkomanii.

  Cały komentarz można znaleźć tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  UA1207 - rakieta wspomagająca dla rakiet Titan IVA budowanych przez firmę Lockheed Martin. Jest ulepszeniem dopalaczy UA1205 i UA1206. Wycofana na rzecz dopalaczy USRM. Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. John William Huffman (ur. 1932) – emerytowany profesor chemii organicznej na Clemson University. Jego badania, finansowane przez National Institute on Drug Abuse, skupiały się na badaniu leków działających na receptory kanabinoidowe. Substancje odkryte przez niego nazwano jego inicjałami. Wiele z nich później pojawiło się w mieszankach typu "Spice" (dopalacze), a następnie zostało zdelegalizowanych w wielu krajach.

  Substancje pomocnicze – substancje pochodzenia naturalnego lub syntetyczne (związki chemiczne) oraz ich mieszaniny wchodzące w skład postaci leku, które swoim działaniem nie wywierają wpływu farmakologicznego na organizm chorego, ani nie wchodzą w niepożądane reakcje wpływające na trwałość leku. Substancje pomocnicze w przeciwieństwie do czynnych stanowią tę część składników leku, która nie bierze udział w poprawie jego stanu, ale może ułatwiać przyjęcie leku. Niektórych substancji (np. sacharoza, glukoza, galaktoza, skrobia pszeniczna, laktoza, aspartam) nie można stosować w określonych jednostkach chorobowych (lub można stosować tylko w ograniczonych ilościach). Sojuz 2.1w (ros. Союз 2.1в), dawniej Sojuz 1 – rosyjska rakieta nośna o średnim udźwigu. Jej konstrukcja jest podobna do rakiety Sojuz 2.1b, różni się brakiem dopalaczy i zmienionym silnikiem pierwszego stopnia (został użyty silnik NK-33). Pierwszy start odbył się 28 grudnia 2013 r.

  Sojuz 1 (ros. Союз 1) lub Sojuz 2.1W - proponowana rosyjska rakieta nośna o średnim udźwigu. Jej konstrukcja jest podobna do rakiety Sojuz 2.1b, różni się jedynie brakiem dopalaczy i zmienionym silnikiem pierwszego stopnia (użyty ma być silnik NK-33). Thor Delta M (Delta M) – amerykańska rakieta nośna z serii Delta. Bazowała na rakiecie Delta L, lecz w odróżnieniu od niej używała silnika Star-37 jako członu górnego. Podczas ostatniego lotu wykorzystała 6 dopalaczy Castor 2.

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. CP 47,497 ((C7)-CP 47,497) – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów odkryty w laboratoriach Pfizer w latach 80. XX wieku. Jego homologi znajdowano w mieszankach typu Spice (tzw. dopalaczach). W 2010 roku w Polsce dodano go wraz z homologami do grupy I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako nowa substancja psychoaktywna nie jest objęta Konwencją o substancjach psychotropowych.

  Thor Delta D – amerykańska rakieta nośna serii Delta. Jest bezpośrednią następczynią Delty C, gdyż ma te same stopnie górne, modyfikacją jest dodanie 3 dopalaczy na paliwo stałe serii Castor 1 pochodzących z rakiet Scout, oraz członu centralnego Thor DSV-2. Obydwie nowe konstrukcje latały na rakietach Thor Agena D. Rakieta ta wyniosła 2 satelity komunikacyjne: Syncom 3 19 sierpnia 1964 i Intelsat 1 5 kwietnia 1965.

  Planowanie oparte na produktach to technika planowania wywodząca się z metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Planowanie rozpoczyna się od opisania finalnego produktu (wyniku), do jakiego ma doprowadzić tworzony plan. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie i opisanie produktów, które wejdą w skład produktu finalnego lub będą potrzebne do ich wytworzenia a co za tym idzie do stworzenie hierarchicznej struktury, zwanej diagramem struktury produktów (DSP). Produkty są identyfikowane i grupowane według kategorii wybranych przez planistę, tak aby nie pominąć żadnego potrzebnego produktu. Następnie tworzony jest diagram następstwa produktów (DNP), na którym produkty są układane w kolejności ich pozyskiwania lub wytworzenia. Umieszczając na DNP działania, jakie trzeba wykonać w celu uzyskania poszczególnych produktów, bez trudu uzyskuje się logiczną sieć działań, oraz strukturę harmonogramu. Technika planowania oparta na produktach upraszcza planowanie i kilkakrotnie skraca jego czas w stosunku do stosowanego powszechnie planowania opartego na działaniach, zapewniając wyższą jakość i spójność planu.

  Parasympatykomimetyki, substancje o działaniu cholinergicznym, agoniści receptorów muskarynowych – acetylocholina i inne substancje wykazujące działanie analogiczne do niej. Substancje należące do tej grupy można podzielić na działające bezpośrednio (bezpośrednio łączące się z receptorami) oraz działające pośrednio – przez zwiększanie ilości ACh. Parasympatykomimetyki mają wielokierunkowe działanie na organizm, wiele z nich jest truciznami, środkami psychoaktywnymi i lekami. Wspólną cechą wszystkich parasympatykomimetyków jest pobudzanie (działanie agonistyczne) receptorów muskarynowych. Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Salwinoryna C – organiczny związek chemiczny z grupy terpenów (dwuterpen). Należy do rodziny salwinoryn występujących w szałwii wieszczej, w której znajduje się w śladowych ilościach (mniej niż 1% wszystkich dwuterpenów). Została odkryta w 2001 roku w psychoaktywnej frakcji chromatograficznej uzyskanej z ekstraktu z szałwii wieszczej, której skład ustalono na ok. 90% salwinoryny A i ok. 10% salwinoryny C. Mieszanina ta wykazywała znacząco silniejsze działanie psychoaktywne niż czysta salwinoryna A, co sugerowało silne działanie salwinoryny C. Późniejsze badania wykazały jednak, że salwinoryna C nie wykazuje aktywności psychoaktywnej u człowieka, a jej wiązanie do receptorów opioidowych jest pomijalne. Centralna Ewidencja Badań Klinicznych – wydział Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zajmujący się oceną formalną i merytoryczną zgłoszonych badań klinicznych. Sponsor badania klinicznego, aby rozpocząć badanie kliniczne na terytorium Polski, musi zgłosi badanie kliniczne do CEBK i uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia.

  Dodano: 08.10.2010. 00:11  


  Najnowsze