• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Panie Komorowska i Miedwiediewa odwiedziły Instytut w Kajetanach

  07.12.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prezydentowa Anna Komorowska i żona prezydenta Rosji Swietłana Miedwiediewa odwiedziły w poniedziałek najnowocześniejsze centrum leczenia wad słuchu w Europie - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Pierwsze damy powitał szef ośrodka prof. Henryk Skarżyński, który wręczył im amonity, skamieliny sprzed ponad 200 mon lat, w kształcie ślimaka, kojarzącego się z implantami wszczepianymi w ośrodku. Miedwiediewa ofiarowała placówce obraz olejny na płótnie pt. "Plac Czerwony" Niny Paniukowej.

  Prof. Skarżyński przedstawił informacje o działalności instytutu, jego historii i osiągnięciach. Pierwsze damy spotkały się z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, które odbywają w instytucie rehabilitację po wszczepieniu implantów ślimakowych. Dzieci zaprezentowały wierszyki i piosenki i dostały mikołajkowe prezenty - słodycze i rosyjskie laleczki - matrioszki od rosyjskiej pierwszej damy. Na koniec prezydentowe wpisały się do księgi pamiątkowej.

  "Od wielu lat utrzymujemy bardzo ścisłe kontakty z kilkoma ośrodkami w Rosji. Tutaj szkolili się różni specjaliści - lekarze, logopedzi, psycholodzy, którzy zajmują się leczeniem, przeprowadzaniem operacji i rehabilitacją. Byłem w Sankt Petersburgu przed 13-14 laty, przeprowadzałem pierwsze operacje wszczepienia implantów. Do dziś jestem tam przez nich bardzo serdecznie witany. Zapewne te wszystkie kontakty naukowe zadecydowały, że (delegacja rosyjska - PAP) wybrała nasz ośrodek. My z kolei chcemy pokazać różne możliwości, które mamy w instytucie, zaawansowane technologie. Koledzy z Rosji - profesorowie, którzy towarzyszą pierwszej damie, chcą by podobne centrum powstało w Moskwie, chcą wsparcia rządowego dla wprowadzenia programów, takich jakie myśmy wprowadzili dla wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Liczymy na transfer naszych technologii do Rosji w tej dziedzinie medycyny" - powiedział PAP prof. Henryk Skarżyński.

  Według prof. Skarżyńskiego, Rosjanie mogliby uzyskać od polskich specjalistów sprzęt - wiele z nowoczesnych urządzeń zostało zaprojektowanych w instytucie - jak i wskazówki dotyczące organizacji ośrodka. "Od siedmiu lat wykonujemy najwięcej operacji poprawiających słuch na świecie. A zatem dziś mają okazję zobaczyć jak funkcjonuje ośrodek, który realizuje tak ogromy program - niespotykany w skali międzynarodowej i przenieść to do siebie. Potrzeby w Rosji są tak samo wielkie w tym zakresie jak u nas. Osób z różnymi wadami słuchu, zwłaszcza w wieku wczesnodziecięcym jest ok. 20 proc. To jest bardzo dużo" - podkreślił prof. Skarżyński.

  Dyrektor ośrodka dodał, że szczególnie cenne dla rosyjskich lekarzy będzie zapoznanie się z wdrożonym przez ośrodek programem opieki nad pacjentami z implantami na odległość. Obecnie, jak powiedział, pod opieką instytutu jest ok. dwóch tysięcy pacjentów po wszczepieniu implantów. "Tym interesują się oni bardzo, dlatego że to jest wielki kraj. Trudności z dojazdem z opieką nad pacjentami są oczywiste i wykorzystanie telemedycyny staje się tam potrzebą chwili" - dodał.

  Ośrodek stworzył i kieruje nim prof. Henryk Skarżyński, który 18 lat temu, 16 lipca 1992 przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego, przywracającą słuch niesłyszącemu pacjentowi. Instytut powstał w 1996 r. Obecnie przeprowadza się tam rekordową liczbę operacji poprawiających słuch u dorosłych i dzieci. Specjaliści z Kajetan leczą głuchotę i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy u jąkających się, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi i dokonują zabiegów rekonstrukcyjnych u osób z wadami wrodzonymi i nabytymi ucha.

  W instytucie hospitalizowanych jest rocznie ponad 10 tys. pacjentów i udzielanych jest ponad 90 tys. porad specjalistycznych. Instytut obsługuje ok. 500 pacjentów dziennie. W tym roku w Kajetanach wszczepiono implanty ponad 400 pacjentom, średnio rocznie wszczepianych jest w instytucie ok. 450 implantów.

  W ośrodku prowadzone są też badania naukowe nad nowymi technikami leczenia wad słuchu. Zaowocowały one zaprojektowaniem w 2006 r. innowacyjnego implantu ślimakowego, który umożliwia leczenie osób z częściową głuchotą bez uszkadzania resztek słuchu. Wcześniej to właśnie zespół prof. Skarżyńskiego udowodnił, że możliwe jest wszczepienie implantu w taki sposób, aby pacjentowi z częściową głuchotą umożliwić korzystanie z zachowanych resztek słuchu. Zespół z Kajetan opracował ponadto bezkontaktowy aparat słuchowy dla niemowląt - urządzenie montowane na łóżeczku pozwala dzieciom z wadami słuchu już od pierwszych dni życia lepiej słyszeć otaczające je dźwięki.

  Instytut świadczy też porady na odległość. W 2009 r. powstała Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej, która ma docelowo obejmować 20 ośrodków w kraju. Sieć, dzięki odpowiedniej aparaturze i łączom internetowym, umożliwia pacjentom po wszczepieniu implantów korzystanie z opieki specjalistów z Kajetan w pobliżu miejsca zamieszkania. Profesorowi Skarżyńskiemu zdarzyło się już nadzorować przebieg operacji przy pomocy przekazującego obraz telefonu komórkowego, a jeden z zabiegów wszczepiania implantu oglądało jednocześnie 25 tysięcy osób z różnych krajów. Zainstalowane w sali operacyjnej wyposażenie pozwala transmitować obraz wideo w technice 3D.

  W październiku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty. Powstające Centrum ma być sercem światowej otochirurgii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji oraz miejscem realizacji innowacyjnych programów badawczych, klinicznych i dydaktycznych.

  Prof. Skarżyński, przyszły dyrektor Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty w rozmowie z PAP powiedział, że będzie to placówka unikalna w skali światowej. "Ma ona zintegrować, wykorzystać możliwości środowiska naukowców uczelni i instytutów w Polsce oraz umożliwić szeroko rozumianą współpracę międzynarodową w tej dziedzinie. Centrum, poza częścią badawczą i wdrożeniową, znacznie poszerzy dostęp do badań diagnostycznych i rehabilitacji pacjentów z różnymi uszkodzeniami słuchu, zwłaszcza z częściową głuchotą. Tacy pacjenci przez długi czas nie mieli dostępu do efektywnej pomocy" - dodał.

  Na budowę Centrum przeznaczono ok. 100 mln zł. Jedna trzecia nakładów potrzebnych na realizację projektu to środki własne Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a dwie trzecie pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Naukowcy zapowiadają, że w centrum będą realizowane m.in. prace nad nowym systemem implantów do ucha środkowego i wewnętrznego; badania nad terapią genową głuchoty, terapią szumów usznych oraz regeneracją uszkodzonego ucha wewnętrznego. Planują też rozpocząć pilotażowy program badania słuchu u dzieci z całej Europy. 

  PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

  abe/ bk/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochate-Kościelne) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym. PDCI (akronim z ang. partial deafness cochlear implantation) – metoda leczenia częściowej głuchoty przy pomocy wszczepienia implantu ślimakowego.

  Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji. Implant ślimakowy – zaawansowane urządzenie elektroniczne, wszczepiane podczas operacji chirurgicznej osobom z obustronną głuchotą lub obustronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Implant ślimakowy pozwala na rehabilitację osoby z głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Pacjent zyskuje nie słuch fizjologiczny, ale słuch do niego jakościowo zbliżony. Całość systemu implantu ślimakowego składa się z dwóch części: wewnętrznej, wszczepianej pod skórę, umieszczanej w loży kostnej przygotowanej przez chirurga w zagłębieniu kości czaszki, oraz części zewnętrznej, przetwarzającej sygnały akustyczne w sygnały elektryczne, przekazywane dalej do części wewnętrznej. Elektroda części wewnętrznej umieszczona w ślimaku bezpośrednio pobudza nerw słuchowy, wywołując wrażenia słuchowe.

  Narząd Cortiego, narząd spiralny – właściwy narząd słuchu znajdujący się w ślimaku w przestrzeni zwanej schodami środkowymi (przewód ślimakowy). Rozciąga się on wzdłuż przewodu ślimakowego poza jego częścią zwaną kątnicą przedsionkową. Położony jest na błonie podstawnej. Przypomina "wał", który po swojej wewnętrznej stronie zwrócony jest w kierunku bruzdy (blaszki) spiralnej wewnętrznej. Przyśrodkowo od narządu znajduje się rąbek spiralny). Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Utrata słuchu (głuchota) – niezdolność do odbierania bodźców akustycznych. Wrodzona, w przeciwieństwie do nabytej często wiąże się z niezdolnością do mówienia (głuchoniemota).

  Guz worka endolimfatycznego (guz woreczka endolimfatycznego, ang. endolymphatic sac tumor, ELST) – rzadki typ guza nowotworowego wywodzącego się z worka śródchłonki. Występuje szczególnie często u chorych z zespołem von Hippla-Lindaua. ELST charakteryzuje się miejscową złośliwością: rozrasta się niszcząc piramidę kości skroniowej i struktury ucha wewnętrznego, czego następstwem jest różnego stopnia upośledzenie słuchu, do całkowitej głuchoty włącznie. ELST może naciekać nerwy czaszkowe - twarzowy i przedsionkowo-ślimakowy. Guz rośnie w kierunku móżdżku w sposób przypominający inne nowotwory tej okolicy i dając objawy zespołu kąta mostowo-móżdżkowego. Wczesne rozpoznanie choroby jest szczególnie ważne, ponieważ zabieg chirurgiczny może zapobiec nieodwracalnej utracie słuchu.

  Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu.

  Polski Związek Głuchych (PZG) - największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz głuchonieme. Obecnie PZG zrzesza około 100 000 członków. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług prawnych i reprezentowanie społeczności niesłyszących, niedosłyszących oraz osób z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji. Związek powstał 25 sierpnia 1946 roku na kongresie w Łodzi. Obecnie jego prezesem jest Kajetana Maciejska-Roczan. Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku.

  Zawroty głowy – subiektywne odczucie wirowania lub braku równowagi. Osoba skarżąca się na zawroty głowy doznaje uczucia wirowania, kołysania lub niestabilności. Niekiedy dolegliwościom tym towarzyszą nudności, wymioty, zaburzenia słuchu (szumy uszne, pełność ucha, niedosłuch), dezorientacja a także uderzenia gorąca. Zawroty głowy są odczuciem subiektywnym. Pojawia się rzeczywiste lub pozorne zafałszowanie bodźców docierających z narządów równowagi co prowadzi do jej utraty.

  Dodano: 07.12.2010. 00:19  


  Najnowsze