• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwszy noworodek leczony ksenonem

  14.04.2010. 18:34
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Riley Joyce jest pierwszym na świecie noworodkiem, którego mózg ochroniono przed uszkodzeniem dzięki podaniu szlachetnego gazu- ksenonu - informuje serwis "BBC News/Health". Co roku w Wielkiej Brytanii ponad 1000 dzieci, zdrowych i urodzonych o czasie, doznaje uszkodzenia mózgu podczas porodu.


  Riley przyszedł na świat w Royal United Hospital w Bath dzięki wykonanemu ze wskazań nagłych cięciu cesarskiemu - nie oddychał, a jego serce nie biło. Prawdopodobieństwo trwałego uszkodzenia mózgu wynosiło 50 proc. - chłopca czym prędzej przeniesiono do St Michael's Hospital w Bristolu.

  Rodzice zgodzili się na eksperymentalne leczenie opracowane przez Marianne Thoreson z Bristolu i doktora Johna Dingleya ze Swansea University's School of Medicine. Wszystko dobrze się skończyło - po tygodniu Riley był przytomny, patrzył na twarz swojej matki i zaczął ssać.

  Ksenon jest gazem szlachetnym - w normalnych warunkach nie tworzy związków chemicznych. Jest niepalny, nietoksyczny, nie ma barwy, smaku ani zapachu. Jednak, co odkryto w roku 1951, ma działanie biologiczne - może być stosowany do znieczulania pacjentów - choć ze względu na cenę był niezwykle rzadko stosowany. Uważa się, że jego działanie przeciwbólowe i znieczulające zależy od wpływu na występujące w komórkach nerwowych receptory GABA. Jak się okazuje, działanie na ten sam receptor może też powstrzymywać obumieranie komórek nerwowych. Wcześniejsze prace dowiodły, że ksenon skutecznie chroni uszkodzone komórki nerwowe przed obumarciem podczas zaburzeń dopływu krwi i urazów.

  Dr Dingley już w roku 1998 próbował zmniejszyć uszkodzenie mózgu, ochładzając dzieci. Jednak nie dawało to zadowalających wyników. Znacznie lepszym rozwiązaniem okazała się - zastosowana w przypadku Rileya - maszyna, podająca ksenon. Jest bardzo ekonomiczna - zużywa mniej niż 200 mililitrów gazu na godzinę. Zanim metodę można będzie stosować na większą skalę, potrzebne są badania kliniczne na grupie kilkunastu dzieci.

  Zawartość ksenonu w powietrzu atmosferycznym wynosi tylko 0,0000087 proc. Choć to znikome stężenie, ksenon jest uzyskiwany właśnie ze skroplonego powietrza, a litr tego gazu kosztuje kilkadziesiąt dolarów przy światowej produkcji rzędu 10 ton. Od dawna wykorzystuje się go do wypełniania palników lamp błyskowych i żarówek o dużej mocy. Jest także stosowany jako "paliwo" w silnikach jonowych najnowszych sond kosmicznych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tritlenek ksenonu (nazwa Stocka: tlenek ksenonu(VI)), XeO3nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym ksenon występuje na VI stopniu utlenienia. Jest związkiem nietrwałym i wyjątkowo wybuchowym. Sześciofluorek ksenonu (XeF6) – związek chemiczny ksenonu i fluoru. W temperaturze pokojowej jest to trwałe, bezbarwne, krystaliczne ciało stałe. Lampa łukowa to typ lamp, w których źródłem światła jest łuk elektryczny, który polega na przepływie prądu między dwiema elektrodami rozdzielonymi gazem pod ciśnieniem atmosferycznym lub zbliżonym. Gazem w lampie jest powietrze, a w lampach z bańką szklaną neon, argon, ksenon, pary sodu lub rtęci. W wyniku przepływu prądu przez gaz, głównie w wyniku silnego rozgrzania gazu, powstaje światło.

  Tetratlenek ksenonu (nazwa Stocka: tlenek ksenonu(VIII)), XeO4nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym ksenon występuje na VIII stopniu utlenienia. Scyntygrafia wentylacyjna (ang. ventilation scintigraphy) – badanie scyntygraficzne polegające na ocenie wentylacji płuc po podaniu gazu radioaktywnego. Najczęściej do badania wykorzystuje się ksenon-133 podawany drogą wziewną albo krypton-81m, podawany dożylnie (ocena wentylacji i perfuzji w jednym badaniu). Wysoka cena i trudna dostępność tych gazów sprawia, że często są one zastępowane aerozolami na bazie albumin jak HMPAO znakowanym technetem Tc. Skojarzone badanie wentylacyjne i perfuzyjne zwiększa swoistość badania.

  Urazowe uszkodzenie mózgu (j. ang. Traumatic brain injury, TBI) zwane również urazem wewnątrzczaszkowym występuje kiedy mózg doznaje urazu wskutek działania zewnętrznej siły. Uszkodzenia można klasyfikować ze względu na ostrość obrażeń, mechanizm powstania (zamknięte np. wskutek uderzenia, lub otwarte np. rana postrzałowa), lub inne czynniki (np. lokalizacje urazu bądź obszar obrażeń). Sformułowanie uraz głowy zwykle odnosi się do urazowego uszkodzenia mózgu. Jest to jednak pojęcie mające szersze znaczenie, ponieważ obejmuje także urazy innych organów niż mózg (np. skóry głowy, lub czaszki). Meptazinol – organiczny związek chemiczny, opioidowy lek przeciwbólowy. Efekt leczniczy wywiera poprzez działanie agonistyczne na receptory μ, posiada także komponentę działania antagonistycznego, co może sprowokować objawy odstawienne u osób uzależnionych od opioidów o czysto agonistycznych właściwościach. Przy jednorazowym podaniu działanie przeciwbólowe jest dziesięciokrotnie słabsze niż morfiny, z nieznanych przyczyn w leczeniu przewlekłym meptazinol wykazuje szesnastokrotnie słabsze działanie niż morfina. Nie ustalono dotąd ryzyka uzależnienia od metazinolu. Jego działanie jest znoszone przez nalokson.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny. Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona).

  OFAB-500U (ros. ОФАБ-500У)- współczesna rosyjska bomba odłamkowo-burząca. Bomba wyposażona została w spadochron hamujący dzięki czemu może być zrzucana z niewielkich wysokości. Bomba wyposażona jest w elektroniczny zapalnik który może być programowany przed zrzutem przez pilota. Zależnie od sytuacji taktycznej bomba może eksplodować w powietrzu (działanie odłamkowe), przy uderzeniu w cel (działanie burzące) lub z opóźnieniem (działanie przeciwbetonowe), możliwy jest także ukierunkowany wybuch ładunku bojowego (działanie kumulacyjne).

  Alfentanyl – organiczny związek chemiczny, silny, krótko działający opioidowy lek przeciwbólowy. Pod względem chemicznym jest pochodną piperydyny i analogiem fentanylu, od którego jest kilkakrotnie (3–4 razy) słabszy. Działanie przeciwbólowe, znieczulające i uspokajające pojawia się już po kilku minutach od podania i utrzymuje się kilkanaście minut, co jest związane z gwałtownie zachodzącymi procesami dystrybucji i redystrybucji. Efekt terapeutyczny wywoływany jest głownie poprzez agonistyczne działanie na receptor μ. Stosowany jest wyłącznie w anestezjologii w celu podtrzymania znieczulenia ogólnego w czasie zabiegu operacyjnego. Działa przeciwbólowo 40 razy krócej od morfiny. Zapewnia dobrą stabilizację układu krążenia, nie działa depresyjnie na mięsień sercowy.

  Ksenonian(VIII) baru (nadksenonian baru), Ba2XeO6 – związek nieorganiczny, sól hipotetycznego kwasu ksenonowego(VIII), H4XeO6, i baru. Podobnie jak nadksenoniany metali alkalicznych, należy do nielicznych trwałych związków ksenonu.

  Dodano: 14.04.2010. 18:34  


  Najnowsze