• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska na przedostatnim miejscu w rankingu aptek dziewięciu krajów europejskich

  13.04.2011. 13:00
  opublikowane przez: Katarzyna Kwaniewska

  Najbardziej zadbane apteki znajdziemy na Węgrzech, a szukając specjalistycznej obsługi najlepiej odwiedzić Rumunię. W badaniu mystery shopping przeprowadzonym przez INTERNATIONAL SERVICE CHECK Polska uplasowała się dopiero na 8., przedostatnim miejscu wyprzedzając tylko Bułgarię. Polacy najlepiej ocenili apteki Tak Dla Zdrowia, Dbam o Zdrowie i Świat Zdrowia.

  W dniach 6-18 lutego 2011 roku na zlecenie INTERNATIONAL SERVICE CHECK przeprowadzono badania odnośnie najlepszych aptek w dziewięciu krajach europejskich: Polsce, Bułgarii, Czechach, Litwie, Estonii, Łotwie, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. W każdym z nich wzięto pod uwagę cztery placówki. Do badania zaproszono klientów testowych o różnym statusie zawodowym, którzy odwiedzają apteki przynajmniej raz na 3 miesiące. Łącznie przeprowadzono 204 badania.

  Ocenie poddano zarówno wygląd samej apteki, jak i kompetencje pracującego w niej personelu. Zwracano uwagę na czystość na zewnątrz i informacje umieszczone w witrynach, czystość i oświetlenie wnętrza apteki, odpowiednią prezentację produktów, dostępność stolików i krzeseł dla oczekujących czy dzieci, możliwość zmierzenia ciśnienia krwi czy dostęp do wody pitnej. Ocenie poddano także obsługę - od uprzejmego powitania, poprzez sposób obsługi, zaangażowanie, wiedzę i doradztwo, a na pożegnaniu kończąc.

  Pod względem jakości obsługi klienta najlepsi okazali się Rumuni (86%), drugie miejsce zdobyła Słowacja (81,9%). Polską obsługę oceniono na 68,6%, przez co zajęła najniższe miejsce w rankingu. Nasz kraj został wyprzedzony przez Estonię (80%), Węgry (79,8%), Litwę (79,8%), Łotwę (76%), Czechy (74,9%) i Bułgarię (72,4%).

  Niezwykłą dbałością o aspekty wizualne wykazały się węgierskie apteki, które tajemniczy klienci ocenili na 94% punktów. Pod tym kątem wysoko oceniona została także Estonia (92,5%), Słowacja (90,3%), Łotwa (87,8%) i Czechy (87,8%). 6. i 7. pozycja przypadła ex aequo Rumunii i Litwie (86,6%). Polska zajęła dopiero 8. miejsce z wynikiem 86%, wyprzedzając tylko Bułgarię (78,1%).


  W klasyfikacji ogólnej Polska uplasowała się na 8. pozycji osiągając wynik 75,3%. Najlepsze okazały się rumuńskie apteki, stając na podium z najwyższym wynikiem 86,2%. Lepsze okazały się także Węgry z wynikiem 85,3% oraz Słowacja, zdobywając notę 85,2%. Kolejno na 4., 5., 6. i 7. miejscu znalazły się Estonia (84,9%), Litwa (82,5%), Łotwa (80,6%) i Czechy (79,9%). Ostatnie, dziewiąte miejsce zajęła Bułgaria (74,6%)

  Podsumowując badanie można zauważyć, że najlepsze apteki znaleźć można w Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. Polska w tym zestawieniu znalazła się na szarym końcu " gorszą obsługę od nas mają tylko Bułgarzy.


  INTERNATIONAL SERVICE CHECK
  BEST image PR

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  CEED Institute (Central and Eastern Europe Development Institute) jest think-tankiem, którego celem jest promocja osiągnięć i potencjału gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). CEED Insitute powstał, żeby pokazać potencjał regionu, promuje wartości wolnorynkowe, takie jak innowacyjność, nowoczesność i konkurencyjność. Fundatorem CEED Institute jest polski przedsiębiorca dr Jan Kulczyk.

  CEED Institute (Central and Eastern Europe Development Institute) jest think-tankiem, którego celem jest promocja osiągnięć i potencjału gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). CEED Insitute powstał, żeby pokazać potencjał regionu, promuje wartości wolnorynkowe, takie jak innowacyjność, nowoczesność i konkurencyjność. Fundatorem CEED Institute jest polski przedsiębiorca dr Jan Kulczyk.

  Viasat − sieć szwedzkich kanałów popularnonaukowych, filmowych, sportowych i innych. Viasat powstał w 1989 roku i dociera do widzów w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Estonii, na Litwie i Łotwie, w Rosji, Mołdawii, Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Ukrainie.

  Mystery shopping jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, tylko relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. W odróżnieniu od badań satysfakcji klienta, koncentrujących się na subiektywnych ocenach i odczuciach, jest to w pełni obiektywna metoda oceny procesu obsługi klienta.

  Deichmann – sieć sklepów obuwniczych, które znajdują się w: Niemczech, Austrii, Danii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowenii, Szwajcarii, Polsce, Rumunii, Bułgarii, Szwecji, Słowacji, Chorwacji na Litwie na Węgrzech, w Holandii, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.

  Apteka Pod Złotym Lwem w Toruniu jest zabytkową apteką, znajdującą się w gotyckim budynku. Jest to najmłodsza z historycznych aptek funkcjonujących do dziś w Toruniu, działająca nieprzerwalnie od 1624 roku. Założycielem apteki w tym miejscu był Martin Bernhardt.

  Socrates II (ang. programme Socrates II) – program edukacyjny uruchomiony przez UE w 2000 r. jako kontynuacja programu Socrates I. Podobnie jak poprzednik nazwę otrzymał na cześć żyjącego od 469 do 399 p.n.e. jednego z największych filozofów greckichSokratesa. Program przewidziany został na kolejnych sześć lat i zakończył się w 2006 r. Podobnie jak w poprzednim projekcie uczestniczyły w nim zarówno kraje członkowskie UE, jak i nie należące: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz stowarzyszone, starające się o członkostwo – cześć z nich przyjęta została w roku 2004 i 2007 – (por. Rozszerzenie 2004 i 2007): Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja i Węgry. Sokrates II skupił się przede wszystkim na wspomaganiu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, podnoszeniu jakości nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. W dalszym ciągu jednym z istotnych celów było propagowanie idei Europy Narodów – zgodnie z dewizą UEJedność w różnorodności (łac. In varietate concordia). Cele pozostały w zasadzie takie same, rozszerzono tylko działanie programu o nowe kraje nieczłonkowskie.

  Dodano: 13.04.2011. 13:00  


  Najnowsze