• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polsko-hiszpańska konferencja psychiatryczna

  08.09.2009. 15:58
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Najnowsze doniesienia naukowe w zakresie leczenia schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji i psychoz u dzieci to główne tematy "Polsko - Hiszpańskiej Konferencji Psychiatrycznej", która odbyła się na początku września w Hiszpanii.

  W Konferencji wzięli udział polscy specjaliści z dziedziny psychiatrii m.in. prof. Aleksander Araszkiewicz - Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz eksperci z całego świata - m.in. prof. Charles L. Bowden z Texas Health Science Center w San Antonio oraz Peter F. Buckley, prodziekan Medical College of Georgia.

  Patronat naukowy nad konferencją objęło m.in. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz dwa najbardziej prestiżowe towarzystwa psychiatryczne z Hiszpanii. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Julio Bobes z Uniwersytetu w Oviedo w Hiszpanii.

  "Zebranie autorytetów z całego świata pozwoli na uzyskanie wielowymiarowości problemu zdrowia psychiatrycznego i zaburzeń psychicznych" - zapowiadał przed spotkaniem prof. Araszkiewicz.

  Podczas konferencji odbyły się m.in. spotkania naukowców z Polski i Hiszpanii biorących udział w projektach badawczych nad innowacyjnymi terapiami w zakresie platformy badawczej Ośrodkowego Układu Nerwowego, koordynowanych przez laboratoria firmy Adamed w Polsce, organizatora i partnera konferencji.

  "Wybór Hiszpanii na miejsce naszego kongresu jest nieprzypadkowy. Niedawno w tym kraju zostało otwarte przedstawicielstwo naszej firmy ze specjalizacją nakierowaną na Ośrodkowy Układ Nerwowy. Rozpoczynamy także wspólne badania z placówkami naukowymi z terenu Hiszpanii nad innowacyjnymi terapiami w leczeniu chorób Centralnego Układu Nerwowego i stąd chcieliśmy doprowadzić do lepszego poznania się członków zespołów badawczych"- podkreślił Krzysztof Kurowski dyrektor ds. badań i rozwoju Adamedu.

  Żródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - APA. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR", stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Nowa wersja DSM V, została wydana 18 maj 2013. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana. Psychoterapia – psychoterapeutyczne czasopismo naukowe, wydawane przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukazuje się cztery razy w roku. Publikuje artykuly oryginalne z dziedzyny psychoterapii, recenzje piśmiennictwa psychoterapeutycznego, materiały konferencji. W roku 2004 pismo zostało zarejestrowane w Index Copernicus. Redakcja znajduje się na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie ma swoją siedzibę Filia Krakowska Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Psychiatria i Psychoterapia – internetowe czasopismo naukowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii, założone w 2005 roku. Organem założycielskim kwartalnika jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wydawane jest w języku polskim przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a redakcja znajduje się na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do prac oryginalnych dołączane są streszczenia w języku polskim i angielskim. Wszystkie zasoby udostępnione są nieodpłatnie. Adam Szymusik (ur. 12 lutego 1931, zm. 16 lipca 2000), polski psychiatra, profesor (mianowany w 1977). Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

  Jacek Wciórka – polski psychiatra, profesor medycyny, pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiej Akademii Nauk. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Instytut Psychiatrii i Neurologii – ośrodek naukowo-badawczy i kliniczny z siedzibą w Warszawie, zajmujący się prowadzeniem badań własnych w zakresie psychiatrii i neurologii oraz koordynowaniem ich w skali kraju, udzielaniem konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin oraz działalnością diagnostyczną i leczniczą. Prowadzi też działalność wydawniczą, szkolenia i studium doktoranckie. W skład instytutu wchodzą 23 kliniki i zakłady naukowe. Został utworzony w 1951 roku rozporządzeniem Rady Ministrów jako Instytut Psychoneurologiczny. Obecną nazwę uzyskał w roku 1984.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  OpenUsability – inicjatywa mający na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju interfejsów użytkownika w otwartych projektach. Pomysł projektu narodził się na konferencji programistów KDE, która odbyła sie w 2003 roku. Rok później powstała organizacja OpenUsability e.V.

  Dodano: 08.09.2009. 15:58  


  Najnowsze