• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porozumienie ws. połączenia trzech szpitali

  01.09.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W grudniu dojdzie do faktycznego połączenia szpitali przeciwgruźliczego i zakaźnego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. Władze województwa podlaskiego i rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podpisali w środę porozumienie w tej sprawie.  W poniedziałek na to połączenie dwóch szpitali samorządowych z uniwersyteckim zgodzili się radni sejmiku województwa podlaskiego mimo, że przeciw połączeniu na sesji protestowało kilkudziesięciu pracowników szpitali przyłączanych do uniwersyteckiego.

  Jak poinformował w środę dziennikarzy marszałek województwa Jarosław Dworzański porozumienie zakłada, że do końca listopada odbywać się będzie inwentaryzacja i wycena majątku przejmowanych szpitali, a do połowy grudnia dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) złoży wniosek o wykreślenie przejętych placówek z Krajowego Rejestru Sądowego, co będzie równoznaczne z ich przejęciem. Do tego czasu szpitale będą funkcjonować tak, jak dotychczas.

  Uczelnia będzie musiała za 5 lat zwrócić jedynie samorządowi budynek szpitala gruźliczego przy ul. Warszawskiej, który ma być docelowo przeznaczony na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii. Teraz samorząd użyczy nieodpłatnie tego majątku uczelni.

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Jacek Nikliński powiedział, że porozumienie ws. połączenia szpitali to "złoty środek" w kwestii usprawnienia lecznictwa w całym województwie. Wyjaśnił, że efektem tej fuzji będzie jeden z największych szpitali w Polsce, a przejęte placówki będą rozwijane.

  Jak uszczegółowił dyrektor USK dr Bogusław Poniatowski obecnie szpital ten dysponuje 836 łóżkami, przybędzie ich po połączeniu ponad 400. Teraz szpital zatrudnia 1,8 tys. pracowników, przejmie około 480 osób. Kilkadziesiąt osób ze szpitala zakaźnego jest pracownikami uczelni. USK jest najbardziej specjalistycznym szpitalem w regionie.

  W czwartek o szczegółach przejęcia - głównie sprawach socjalnych, pracowniczych - władze regionu, uczelni i szpitala uniwersyteckiego będą w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim rozmawiać z pracownikami przejmowanych szpitali. Odpowiedzialny w zarządzie województwa za służbę zdrowia Cezary Cieślukowski powiedział, że podczas tego spotkania pracownicy będą mogli pytać o wszystkie niepokojące ich sprawy.

  Wszyscy przejmowani pracownicy mają w ramach połączenia placówek zagwarantowane zatrudnienie na okres 2 lat. Rektor Nikliński podkreślił, że uczelnia i oba szpitale kliniczne, które prowadzi (USK i dziecięcy szpital kliniczny) są w bardzo dobrej sytuacji finansowej i nie są przewidywane zwolnienia, a wręcz nowe zatrudnienia. Podkreślił, że uczelnia i szpitale kliniczne są pracodawcą dla ponad 5 tys. osób.

  Z inicjatywą przejęcia Szpitala Specjalistycznego im. Karola Dłuskiego w Białymstoku, zwanego potocznie szpitalem zakaźnym, wystąpił w 2010 r. do samorządowych władz województwa właśnie rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Argumentował, że w szpitalu działają od lat uczelniane kliniki, szpital musi się rozwijać i poprawiać bazę dydaktyczną studentom i młodym lekarzom. Uczelnia chce na tej bazie tworzyć także nowe kliniki. W toku negocjacji powstał pomysł przekazania uczelni także szpitala gruźlicy i chorób płuc.

  16 placówek zdrowotnych, które podlegają samorządowi województwa podlaskiego, ma za pierwsze półrocze 2011 r. ok. 40 mln zł strat, a ich łączne zobowiązania finansowe przekroczyły 200 mln zł. Przekazywane uczelni szpitale nie mają długów.

  PAP - Nauka w Polsce

  kow/ pz/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu – toruński szpital w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście przy ulicy Krasińskiego 4/4a. Jeden z dwóch szpitali o takim profilu leczenia w województwie kujawsko-pomorskim. Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szpital kliniczny – szpital III (najwyższego) poziomu referencyjnego, stanowiący bazę naukowo-dydaktyczną dla uczelni medycznej. Nazwę szpitala klinicznego noszą również niektóre szpitale resortowe posiadające status instytutów naukowych. Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - Szpital Dziecięcy – szpital położony w dzielnicy Na skarpie w Toruniu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 42. Do grudnia 2010 roku samodzielny szpital dziecięcy, włączony w struktury WSzZ, zachowując w pełni autonomię, stanowi oddzielną jednostkę organizacyjną (obok Szpitala Specjalistycznego oraz Centrum Stomatologii). Jeden z dwóch szpitali dziecięcych w województwie kujawsko-pomorskim. W Szpitalu znajduje się także oddział urazowo-ortopedyczny dla dorosłych. Został oddany do użytku w 1988. Szpital jest największą i najnowocześniejszą placówką dziecięcą w regionie, posiadającą m.in. hotel dla matek. Przez pewien czas oficjalna nazwa brzmiała: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziecka i Matki. Przy szpitalu działają Fundacja o Uśmiech Dziecka oraz oddział toruński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

  Szpital św. Anny w Miechowie - szpital założony na podwalinach szpitala średniowiecznego. Obecnie (2008) dysponuje 330 łóżkami w 11 oddziałach. Dodatkowo w oddziałach funkcjonuje 21 sal zabiegowych, dostosowanych do wykonywania opatrunków i drobnych zabiegów. Szpital wyposażony jest w oddział ratownictwa medycznego. Zatrudnienie wynosi 463 osoby. Szpital rzeczowo i finansowo wspierany jest przez Fundację Szpitala św Anny w Miechowie, zarządzającą również apteką na terenie szpitala. Jarosław Zygmunt Dworzański (ur. 3 lipca 1955 w Białymstoku) – polski polityk, samorządowiec, nauczyciel dyplomowany, od 2008 marszałek województwa podlaskiego.

  Sejmik Województwa Podlaskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa podlaskiego. Istnieje od 1998 r. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego jest Bogdan Dyjuk. Marszałkiem Województwa Podlaskiego jest Jarosław Dworzański. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku.

  Dodano: 01.09.2011. 00:40  


  Najnowsze