• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępy badań unijnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów

  27.05.2013. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu podejmowane są nowatorskie działania w zakresie leczenia onkologicznego poprzez rozwijanie nowych technologii opartych na obrazowaniu rezonansem magnetycznym (MRI) i skupionej wiązce fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu (HIFU).

  Naukowcy łączą HIFU naprowadzaną za pomocą MRI z selektywną nanomedycyną, aby zapewnić pełną kontrolę przestrzenno-czasową nad procesem uwalniania leków, umożliwiając zastosowanie leczenia onkologicznego dokładnie tam gdzie jest potrzebne i wtedy kiedy jest potrzebne.

  Projekt NANOSMART (Inteligentne nanosystemy do zaawansowanej terapii onkologicznej) zasadza się na dwóch głównych celach. Pierwszy z nich to zaprojektowanie nowatorskich, biokompatybilnych i termoczułych nośników (tj. nośników, które nie będą odrzucane przez organizm i będą zaprogramowane do uwalniania swojego ładunku po zmianie temperatury) na bazie nieorganiczno-organicznych, hybrydowych nanokuli.

  Drugim celem jest zyskanie umiejętności przeprowadzania oceny uwalniania leków in vitro oraz in vivo za pomocą HIFU naprowadzanej przez MRI. Zespół pracujący nad projektem jest przekonany, że propozycja stanowi unikalną okazję dla stworzenia zindywidualizowanej chemioterapii - istotny krok w kierunku doskonalenia leczenia onkologicznego.

  Olbrzymim wyzwaniem, jakie stoi przez naukowcami w badaniach nad nowotworami to umiejętność wystarczająco wczesnego wykrywania choroby. Statystyki niezbicie wykazują bezpośrednią korelację między wczesnym wykryciem nowotworu a szansą na powrót do zdrowia.

  Po wykryciu choroby nadal istnieje jednak problem skutecznego dotarcia do zaatakowanych komórek i monitoringu progresji, co nie zawsze jest łatwe. Skuteczność tradycyjnych opcji terapeutycznych może być czasami ograniczona ze względu na trudności w dotarciu do zaatakowanych części organizmu.

  Co więcej komórki nowotworowe nieustannie ewoluują pod względem różnorodności metastatycznej i wielolekowej oporności. By uporać się z tymi złożonymi i śmiertelnymi chorobami potrzebne są nowe strategie. Z tego właśnie względu tak intensywnie opracowywane są rozwiązania oparte na nanotechnologii, które mają odegrać decydującą rolę w interwencjach diagnostycznych i terapeutycznych.

  Jedno z zadań do wykonania przez te inteligentne, nowe nanourządzenia, powstające w ramach projektu NANOSMART, polega na uwalnianiu leków w sposób bardziej ukierunkowany niż ma to miejsce przy metodach tradycyjnych. Trudności ze skutecznym uwalnianiem leków mogą osłabić siłę terapii. Selektywny i bezpieczny nośnik uwalniający leki, który można aktywnie ukierunkowywać na złośliwe komórki - reagujący na bodźce kontrolowane z zewnątrz - może zrewolucjonizować leczenie onkologiczne. Wielofunkcyjne nanosystemy można wykorzystywać do uwalniania różnych ładunków - leków przeciwnowotworowych, genów i odczynników do obrazowania - w leczeniu oraz monitorowaniu nowotworów.

  Na tym właśnie skupiają się prace w ramach projektu NANOSMART, który będzie realizowany do 2014 r. Zespół zajmuje się obecnie opracowywaniem ukierunkowanych nośników, zdolnych do uwalniania żądanych dawek chemioterapeutyków w reakcji na miejscowy wzrost temperatury. Pionierskie wykorzystanie technologii MRI rozwijane jest w przekonaniu, że nowatorskie, wspomagane przez MRI i ukierunkowane uwalnianie leków podniesie skuteczność chemioterapii i umożliwi precyzyjniejsze monitorowanie choroby.

  Prace nad projektem doskonale wpisują się w dwa z 10 tematów programu "Współpraca" 7PR: "Zdrowie" oraz "Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne". Bieżące badania nad inteligentnymi nanourządzeniami uwalniającymi leki wymagają szeroko zakrojonego, multidyscyplinarnego podejścia o istotnym, potencjalnym wpływie na zaawansowane terapie. Projekt sprzyja także dalszej współpracy i sieciowaniu grup europejskich i partnerów przemysłowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Farmakoepidemiologia, inaczej epidemiologia leków (z gr. pharmaco(n) – lekarstwo, epi – ponad, demos – człowiek, logos – nauka, doktryna) – nauka zajmująca się badaniem leków, traktując je jako czynniki determinujące zdrowie lub choroby w populacji. Łączy wiedzę z farmakologii, terapii klinicznej, epidemiologii oraz statystyki. Stosowana jest w analizie bezpieczeństwa leków i zdrowia publicznego. Zespół antycholinergiczny ośrodkowy jest zespółem objawowym, charaktereyzującym się zmianą zachowania, powstającym w wyniku ubocznych działań leków działających na receptory w ośrodkowym układzie nerwowym łączące się z acetylocholiną. Do leków posiadających takie działanie zaliczamy oprócz atropiny wiele leków psychotropowych o róznych wskazanich terapeutycznych.
  Zespół antycholinergiczny został opisany przez Winklera w 1952 roku u zwierząt doświadczalnych którym podawano atropinę. Charakteryzuje się zmianą, "rozkojarzeniem" zapisu EEG wskazującym na II i III stadium snu i zachowana aktywnością ruchową. U człowieka występuje po podaniu odpowiednich dawek atropiny lub innych leków cholinolitycznych. Podejście SOSA (ang. selective optimization of side activities, SOSA approach) – selektywna optymalizacja działań ubocznych – podejście w projektowaniu i odkrywaniu leków polegające na wykorzystaniu zatwierdzonych już leków jako punktu wyjściowego do pracy nad lekami na zupełnie inne choroby.

  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne. Leki ototoksyczne to niejednorodna grupa leków, które podane ogólnie lub miejscowo, wywierają niepożądane, toksyczne i uszkadzające działanie na narząd słuchu. Różnią się między sobą pod względem farmakologicznym i wskazań terapeutycznych. Ototoksyczne działanie leków może ujawnić się na każdym odcinku drogi słuchowej, jednak najbardziej podatny na ich toksyczne działanie jest ślimak.

  Pozarejestracyjne stosowanie leków(ang. off-label use) – praktyka przepisywania pacjentom leków na schorzenia inne niż przewidziane w procesie autoryzacji rynkowej. Sytuacja dotyczy często leków stosowanych w psychiatrii, onkologii i pediatrii. Przykładem zastosowania tej praktyki jest m. in zapisywanie leków z grupy SSRI (stosowanych głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych) w celu leczenia przedwczesnego wytrysku. Pozarejestracyjne stosowanie leków ma istotne implikacje ekonomiczne, etyczne i prawne. System terapeutyczny – urządzenie lub postać leku dozująca substancję leczniczą do krwiobiegu, z określoną szybkością przez określony czas. Szybkość uwalniania leku z systemów terapeutycznych, w przeciwieństwie do wszystkich innych postaci leku, jest stała, przez cały czas działania systemu, a więc niezależna od ilości pozostającej w nim substancji leczniczej. Głównym celem stosowania leków w tej postaci jest zapewnianie przez możliwie długi czas, stałego stężenia substancji leczniczej w miejscu jej działania.

  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (łac. Morbus ulcerosus ventriculi et duodeni) – obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Występują one najczęściej w dwunastnicy i wtedy stwierdza się częstsze występowanie u mężczyzn. Najczęstszymi przyczynami są: zakażenie Helicobacter pylori i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Często występującym i głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasem przebieg może być skąpo- lub bezobjawowy. Niekiedy objawy są niecharakterystyczne. Gastroskopia jest badaniem diagnostycznym, które ostatecznie rozstrzyga o rozpoznaniu wrzodów. W leczeniu główną rolę odgrywa leczenie zakażenia Helicobacter pylori, stosowanie leków: blokerów pompy protonowej i H2-blokerów oraz właściwa dieta, zaprzestanie palenia papierosów i unikanie leków wrzodotwórczych. W przypadku powikłań choroby (perforacja wrzodu, zwężenie odźwiernika, podejrzenie transformacji nowotworowej), a niekiedy w wypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego stosowane jest leczenie operacyjne. Postacie leków dermatologicznych czyli postacie leków do stosowania miejscowego – formy leków przepisywanych do stosowania zewnętrznego, przygotowywane przez farmaceutę.

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych.

  Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu.

  Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery, leki β-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) – grupa leków działających antagonistycznie na receptory β1 i β2 adrenergiczne. Hamują aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm. Jest to jedna z najważniejszych grup leków stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca. Znajdują też zastosowanie w leczeniu innych schorzeń.

  Dodano: 27.05.2013. 16:26  


  Najnowsze