• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pozycja społeczna odbija się w mózgu

  08.02.2010. 14:33
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W mózgach osób, które osiągnęły wysoką pozycję społeczną jest większa ilość receptorów dopaminy, niż u osób, którym nie udało się wspiąć po drabinie społecznej.

  Badania przeprowadzone przez dr Dianę Martinez i jej kolegów pokazały związek pomiędzy statusem i wsparciem społecznym, a obszarami mózgu odgrywającymi ważną rolę w procesach motywacji i nagrody.

  Naukowcy przeprowadzili wywiady z osobami biorącymi udział w eksperymencie. W ten sposób ocenili pozycję społeczną ochotników i ilość wsparcia otrzymywaną przez nich ze strony rodziny czy znajomych. Przebadali też mózgi ochotników za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET). Dzięki tej technice mogli oszacować ilość receptorów dopaminy - neuroprzekaźnika związanego z uczuciami nagrody i motywacji - w mózgach badanych.

  Następnie uczeni zestawili ze sobą dane z ankiety i skanów mózgów. "Wykazaliśmy, że mała ilość receptorów dopaminy jest związana z niskim statusem społecznym, zaś duża ilość wiąże się z wysokim statusem" - komentuje uzyskane wyniki dr Martinez, cytowana przez serwis Alphagalileo.

  Podobny związek zauważono pomiędzy ilością receptorów, a ilością wsparcia ze strony przyjaciół, rodziny i partnerów, na jakie mogli liczyć badani. Te wyniki sugerują, że ludzie, którzy osiągają wysoki status społeczny częściej od innych osób uważają swoje życie za motywujące i przynoszące satysfakcję, a to dlatego, że więcej dopaminy oddziaływuje na ich mózgi.

  "Dane te ukazują w ciekawym świetle dążenie do osiągnięcia pewnego statusu społecznego" - komentuje dr John Krystal, redaktor czasopisma "Biological Psychiatry", gdzie opublikowane zostały wyniki opisywanych badań. "To ma sens, że ludzie, którzy mają więcej receptorów dopaminy, czyli mają silniejszą motywację w sytuacjach społecznych, mają też lepsze osiągnięcia oraz cieszą się większym poparciem społecznym" - dodaje dr Krystal.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej. Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej. Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Status społeczny – pozycja, jaką jednostka zajmuje w grupie społecznej. Pozycja ta może mieć charakter przypisany, lub osiągnięty. O pozycji przypisanej mówimy wtedy, gdy jednostka nie ma wyboru, co do jej zajmowania (lub niezajmowania). Pozycja osiągana to taka, którą jednostka zyskuje poprzez swoje działania.

  Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne i komunikacyjne. Jedna z pierwszych definicji została stworzona przez Roba Klinga, założyciela Center for Social Informatics: Aktor społeczny w socjologii i antropologii jest to jednostka, grupa społeczna lub instytucja w rozumieniu podmiotu społecznego odgrywająca w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną i oddziałująca przez swoje działanie na innych.

  Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu. Skład społeczny - obejmuje kategorie ludzi wyodrębnionych ze względu na jakieś ważne dla życia społecznego kryteria, oraz odzwierciedla stosunki ilościowe między nimi.

  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych.

  Funkcja społeczna jest to własność elementu systemu społecznego, mająca wpływ, zazwyczaj pozytywny na funkcjonowanie tego systemu w otoczeniu społecznym.

  Dodano: 08.02.2010. 14:33  


  Najnowsze