• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pracownie do badania chorób cywilizacyjnych powstaną w Krakowie

  07.02.2011. 19:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  7 specjalistycznych pracowni, wyposażonych w 170 urządzeń do badania molekularnych mechanizmów chorób cywilizacyjnych, powstanie w Krakowie w ramach projektu "Biotechnologia molekularna dla zdrowia". Badania poprowadzi w nich ok. 130 naukowców.

  Projekt realizuje Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB). Za blisko 29 mln złotych powstaną laboratoria: cytometrii obrazowej, proteomiki i transkryptomiki, inżynierii komórkowej i tkankowej, wirusologicznej diagnostyki molekularnej, biotechnologii roślin, banku przechowywania próbek biologicznych oraz specjalistyczna zwierzętarnia.

  Zakupiona w ramach projektu aparatura posłuży opracowaniu narzędzi do prewencji, diagnostyki i leczenia m.in. chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób infekcyjnych i nowotworowych.

  "Wdrożenie wyników tych badań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym przynieść może nie tylko pozytywne efekty ekonomiczne, ale w dłuższej perspektywie może skutkować poprawą stanu zdrowia i jakości życia społeczeństwa" - informuje Magdalena Jagła z WBBiB.

  Projekt skupia specjalistów z tak różnych dziedzin jak biochemia roślin i zwierząt, biofizyka i biologia molekularna. Z zakupionej aparatury skorzystają także współpracujące z Uniwersytetem Jagiellońskim zespoły z innych ośrodków akademickich Krakowa, całej Polski i zagranicy. Rozwijana będzie także współpraca z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi.

  Nowe laboratoria i naukowe narzędzia posłużą m.in. opracowaniu nowych metod analizy struktury komórek i interakcji badanych substancji z komórkami oraz stworzeniu kompleksowego systemu analizy ekspresji genów. Pomogą również rozwinąć metody hodowli tkankowej skóry i zbadać pochodne metabolitów roślinnych i barwników fotosyntetycznych, jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Umożliwią również zastosowanie nowych modeli zwierzęcych chorób i testowanie terapii eksperymentalnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.


  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki.

  Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak:

  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Dodano: 07.02.2011. 19:19  


  Najnowsze