• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prestiżowa nagroda dla krakowskiego kardiochirurga

  23.09.2010. 12:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Chirurg z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr n. med. Jacek Kołcz został wyróżniony prestiżową nagrodą Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (EACTS).

  "Jest to najwyższe wyróżnienie zawodowe w środowisku lekarzy zajmujących się wadami serca" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Magdalena Oberc.

  Towarzystwo przyznało nagrodę (Congenital Heart Surgery Investigator Award) za dotychczasowe osiągnięcia zawodowe lekarza i pracę naukową dotyczącą zagadnienia serca jednokomorowego, jednej z najpoważniejszych wad wrodzonych u dzieci.

  Praca dra Jacka Kołcza jest wynikiem ostatnich trzech lat jego działalności naukowej. Badania, częściowo finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego grantu, miały znaczenie nie tylko poznawcze, ale i praktyczne. Dotyczyły grupy najcięższych wad wrodzonych serca, w których u człowieka po urodzeniu obecna jest tylko jedna komora serca.

  Jedną z najczęstszych tego typu wad jest zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS). W latach 2007 - 2010 w krakowskiej klinice zoperowano blisko 100 dzieci z HLHS. Leczenie jest trudne, wieloetapowe, wymagające bardzo dużego nakładu środków i zaawansowanych technologii.

  Jak poinformowała rzeczniczka, nagrodzona praca została zaprezentowana podczas 24. Kongresu Towarzystwa w Genewie, który odbywał się w dniach 11-15 września. Wzbudziła wielkie zainteresowanie z uwagi na odkrywczy aspekt publikacji. Krakowscy lekarze opisali wskaźniki, dzięki którym można przewidzieć już przed operacją, czy pacjent będzie narażony na ewentualne powikłania i zapobiec im już na etapie planowania zabiegu. Odkrycie było szeroko komentowane podczas Kongresu.

  "Dyskusja potwierdziła po raz kolejny, że Polska jest niekwestionowanym liderem w zakresie leczenia dzieci z HLHS. Należy przy tym pamiętać, że pierwszą w Europie tego typu operację przeprowadzono przed laty właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Przeprowadził ją sam prof. William I. Norwood, wybitny kardiochirurg (twórca tej metody operacyjnej), który przyjechał do Krakowa na zaproszenie ówczesnego kierownika Kliniki, prof. Eugenii Zdebskiej. Później metodę tę kontynuował prof. Edward Malec, a obecnie prof. Janusz Skalski" - powiedziała Magdalena Oberc.

  "Wprowadzanie przez zespół Kliniki najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie zaowocowało bardzo dobrymi wynikami leczenia i to między innymi zostało docenione przez Europejskie Towarzystwo Kardio- Torakochirurgii (EACTS)" - podkreśliła rzeczniczka.

  Co roku do EACTS napływają setki prac naukowych z całej Europy i Ameryki, ale nagroda jest przyznawana nieregularnie. W tym roku EACTS nagradzając pracę dr. Kołcza doceniło tym samym dokonania całej Kliniki w zakresie leczenia dzieci z sercem jednokomorowym. "To wielkie wyróżnienie i ogromny sukces" - podkreśla kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ prof. Janusz Skalski. Jego zdaniem, "jest to namacalny dowód na to, że polska kardiochirurgia stoi na najwyższym, światowym poziomie". HP

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca S.A. (skrót PAKS, ang. American Heart of Poland S.A) - kliniki założone w 2000 roku przez grupę lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii na terenie południowej Polski. Operacja Norwooda to operacja serca, która po raz pierwszy została pomyślnie przeprowadzona przez Norwooda i jego współpracowników. Operację tę stosuje się w przypadku leczenia zespołu niedorozwoju lewej części serca, atrezji zastawki dwudzielnej lub innych wad serca o typie pojedynczej komory. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana.

  Zofia Umiastowska-Sawicka (ur. 1919, zm. 29 sierpnia 2013) – polski lekarz, prof. dr hab., wieloletni ordynator i kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Krakowie oraz Instytutu Medycyny Klinicznej w Kielcach. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc). Zyskała w Polsce status specjalności podstawowej od 2000.

  Dziecięca Nagroda SERCA – nagroda specjalna w postaci statuetki, jaką przyznają dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy. Operacja Fontana – zabieg kardiochirurgiczny polegający na połączeniu żyły głównej dolnej z tętnicą płucną bez użycia serca jako pompy systemowej. Najczęściej stosuje się dwie modyfikacje operacji Fontana, wewnątrzsercową, gdzie zespolenie wykonuje się wewnątrz prawego przedsionka (operacja de Levala, Total Cavo-Pulmonary Connection, TCPC), oraz zewnątrzsercową, gdzie żyłę dolną główną łączy się z prawą gałęzią płucną przy użyciu protezy wykonanej z Gore-Texu. Operacja Fontana jest stosowana jako trzeci etap procedury Norwooda w leczeniu paliatywnym wrodzonych wad serca pod postacią serca jednokomorowego takich jak: zespół hipoplazji lewego serca (HLHS), zespół hipoplazji prawego serca (ang.) (HRHS), atrezja zastawki trójdzielnej (TA).

  Jacek Jan Moll (ur. 6 maja 1949 Poznaniu) - polski kardiochirurg dziecięcy, prof. dr hab. nauk medycznych, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, syn Jana Molla, uczeń Zbigniewa Religi. Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

  Dodano: 23.09.2010. 12:34  


  Najnowsze