• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. John A. Hansen doktorem honoris causa WUM

  08.12.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. John A. Hansen, światowej sławy ekspert w dziedzinie immunogenetyki klinicznej i klinicznej transplantacji szpiku, odebrał 7 grudnia tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).  Senat WUM najwyższe wyróżnienie akademickie przyznał uczonemu w uznaniu jego zasług dla rozwoju współczesnej medycyny.

  "Przyjmujemy w poczet doktorów honoris causa medyka, którego pomocy nasza uczelnia wielokrotnie doświadczała. Autorytet i wsparcie prof. Johna Hansena w znaczący sposób przyczyniły się do utworzenia ośrodka transplantologicznego w naszej uczelni" - powiedział podczas wtorkowej uroczystości rektor WUM prof. Marek Krawczyk.

  Dodał, że społeczność akademicka WUM z radością wita postać, która ma "tak wielkie zasługi dla rozwoju transplantologii szpiku na świecie i w Polsce".

  Promotorem w postępowaniu o nadanie prof. Johnowi Hansenowi godności doktora honoris causa był wiceprezes PAN i kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM - prof. Andrzej Górski.

  Podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa, prof. Hansen powiedział: "Wiele problemów naukowych, nad którymi pracowałem pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Jednym z tych problemów jest niedożywienie".

  Zwracając się do ponad 300 lekarzy i stomatologów z WUM, którzy we wtorek odebrali swoje dyplomy, prof. Hansen wspomniał, iż należy troszczyć się "nie tylko o swoich pacjentów, ale pamiętać również o chorych w krajach rozwijających się".

  Prof. John Hansen jest kierownikiem Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej w Fred Hutchinson Cancer Research Centre i profesorem na University of Washington w Seattle. Należy od najbliższych współpracowników prof. E. Donnalla Thomasa - laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1990 roku, którą otrzymał za stworzenie programu przeszczepiania szpiku u człowieka.

  Dzięki pracom i działalności klinicznej prof. Hansena poznano szczegółowo strukturę głównego miejsca zgodności tkankowej u człowieka i jej praktyczne związki z wynikami transplantacji szpiku.

  Naukowiec przyczynił się znacząco do udoskonalenia schematów terapeutycznych związanych ze zwalczaniem nowotworów układu chłonnego oraz przeszczepianiem szpiku, stwarzając tym samym szanse przeżycia i prowadzenia normalnego życia milionom chorych na całym świecie, dla których wcześniej nie było ratunku.

  Po odejściu prof. Thomasa na emeryturę prof. Hansen przejął kierownictwo w Fred Hutchinson Cancer Research Centre w Seattle, czołowym światowym ośrodku immunohematologii eksperymentalnej i klinicznej oraz najbardziej renomowanym ośrodku transplantacji szpiku.

  Prof. Hansen od ponad 30 lat utrzymuje ścisłe kontakty z polską nauką. W latach 1975-1995 aktywnie wspierał działalność naukową ośrodka immunologicznego Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie - obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak za największe osiągnięcie prof. Hansena uznaje jego udział w rozwoju przeszczepiania komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych. Badania naukowca były kluczowe dla umożliwienia poszukiwań niespokrewnionych dawców szpiku i ich doboru.

  "Prof. Hansen jest pierwszym autorem klasycznej - cytowanej ponad 500 razy - pracy o leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej za pomocą przeszczepiania szpiku od dawców niespokrewnionych. Prof. Hansen odegrał także pionierską rolę w badaniach nad ryzykiem powikłań zabiegów przeszczepiania szpiku" - napisał w uzasadnieniu przyznania tytułu prof. Jędrzejczak.

  Kolejny recenzent prof. Andrzej Lange, podkreślił ogromny wkład prac prof. Hansena w rozwój immunogenetyki i transplantologii.

  "Ten absolwent Uniwersytetu w Stanford, bliski współpracownik i następca laureata nagrody nobla prof. Thomasa wniósł do pracy zespołu () co najistotniejsze - zrozumienie wagi i podstaw układu zgodności tkankowej i odnowienia układu immunologicznego w procesie przeszczepiania i zadomowienia się odporności" - napisał w recenzji prof. Lange.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska 

  agt/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska. Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Folia Cardiologica Excerpta – to skierowany do lekarzy kardiologów i internistów dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Lech Poloński. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Jacek Kubica.

  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – utworzone w 1992 roku stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów prawa konstytucyjnego. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marian Grzybowski.

  Prąd – czasopismo będące organem stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie". Związani z "Odrodzeniem" byli: Ks. A. Szymański, O. J. Woroniecki, ks. rektor J. Kruszyński, prof. L. Caro, prof. F. Konieczny oraz także Ks. Stefan Wyszyński.

  Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzysztof Krzemieniecki. Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  O dostojeństwie Uniwersytetu – wykład prof. Kazimierza Twardowskiego, wygłoszony 21 listopada 1932 w auli Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w odpowiedzi na przyznanie mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

  Dodano: 08.12.2010. 00:04  


  Najnowsze