• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Majewski o Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

  08.11.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W drodze konsensusu wielu ośrodków badawczych powstaje Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT. O kulisach konsorcjum, stanowiącego unikalną inicjatywę w skali Europy, mówi prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednym z najważniejszych celów i jednocześnie atutów projektu CePT jest połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy, uwzględniającej zarówno laboratoria fizykochemiczne, biomolekularne i biotechnologiczne, laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów, jednostki prowadzące badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach schorzeń cywilizacyjnych, jak i specjalistyczną bazę do badań klinicznych.

  Jak podkreślił prof. Majewski, CePT jest projektem wyjątkowym w skali Europy, a nawet świata. Na zachodzie tego typu przedsięwzięcia, m.in. Instytut Maxa Plancka, są bardziej zinstytucjonalizowane.

  "My natomiast tworzymy konsorcjum, które jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdy z partnerów ma różne zadania, każdy korzysta w różnym stopniu ze środków unijnych., To jest nowatorskie i nie ma podobnego przykładu w Europie. A wszystko było możliwe dzięki ustaleniu programów operacyjnych, w tym przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszty kwalifikowane w wysokości 85 proc. pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 15 proc. stanowi wkład krajowy, który będzie zapewniony ze środków budżetu państwa" - powiedział profesor.

  CePT było inicjatywą środowiska naukowego pracującego m.in. w Kampusie Ochota, gdzie oprócz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mieści się wiele instytutów Polskiej Akademii Nauk, wydziały biologii i chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracujący tu uczeni doszli do wniosku, że jeśli utworzy się infrastrukturę sprzyjającą współpracy, to szansa na sukces badawczy będzie większa, niż wtedy, kiedy każdy pracował osobno.

  Jak przypomniał prof. Majewski, rozmowy rozpoczęły się w 2007 r. Powstała grupa będąca zalążkiem konsorcjum CePT, które dziś tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Koordynacją prac zajął się WUM - bezpośredni beneficjent unijnej dotacji.

  "Receptą na sukces w staraniach o finansowanie i jego zgodny podział między wielu partnerów projektu było w tym przypadku myślenie o obszarach, gdzie możemy znaleźć jakiś wspólny mianownik w prowadzonych badaniach. Szukaliśmy wspólnych celów. Myśleliśmy więc bardziej o programie merytorycznym, niż o infrastrukturze, która ma nam pomóc w realizacji tych zamierzeń. Wszyscy zgadzaliśmy się, że najważniejszy jest efekt synergii" - powiedział PAP prof. Majewski.

  To założenie pozwoliło uczonym osiągnąć konsensus w sprawach organizacyjnych, przy decyzjach dotyczących obiektów i niezbędnego sprzętu, a więc i pieniędzy, jakie mają trafić do poszczególnych dziesięciu centrów naukowych. Od momentu, kiedy pojawił się pomysł, do otrzymania pieniędzy z Brukseli upłynęły 4 lata.

  W pierwszym etapie naukowcy wystąpili do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pomogło projektowi CePT znaleźć się na liście priorytetowych programów inwestycyjnych w obszarze nauki. Potem wspólnie z ministerstwem zaczęli projekt przygotowywać. Przez półtora roku trwały prace koncepcyjne, potem zostało przeprowadzone studium wykonalności. Cały wniosek liczył ponad tysiąc stron.

  Największa inwestycja prowadzona jest w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od podstaw budowane jest tu Centrum Badań Przedklinicznych - oddzielny budynek z wyposażeniem technicznym i bardzo cenną aparaturą badawczą. Druga tak duża inwestycja jest realizowana w Instytucie Nenckiego PAN, kolejne: w Instytucie Wysokich Ciśnień i w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

  "Budujemy laboratoria i znakomicie je wyposażymy. Budynki zostaną oddane w terminie. Do końca 2013 r. projekt powinien być zamknięty. Stan surowy budynków został już zakończony w zeszłym i w tym roku, w tej chwili trwają w nich prace instalacyjne. Zaczynamy już procedury przetargowe na zakup najdroższej i najbardziej nowoczesnej aparatury obok wyposażenia standardowego" - zapowiedział prorektor WUM.

  Według prof. Majewskiego, na projekt CePT można i trzeba patrzeć jak na biznesplan. Część merytoryczna była integralną częścią wniosku o finansowanie. W efekcie określono 124 szczegółowe projekty planowane do realizacji we współpracy pomiędzy partnerami w różnych obszarach medycznych.

  "Pieniądze trzeba znaleźć na badania wczesnej fazy - tu jedyny sposób, to staranie się o granty; również infrastruktura będzie mogła utrzymać się z pieniędzy grantowych. Podobnie, jeśli będziemy chcieli zatrudnić ludzi w naszych projektach, to trzeba będzie znaleźć finansowanie zewnętrzne. W tej chwili duże nadzieje wiążemy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które preferuje projekty o charakterze aplikacyjnym" - dodał uczony.

  W jego ocenie, pozyskiwanie funduszy unijnych będzie niezbędne żeby prowadzić wczesną fazę badań. Obiecujące technologie czy cząsteczki, które mogą być potencjalnymi lekami częściowo będzie można finansować z NCBiR, ale na komercjalizację potrzebne będą bardzo duże pieniądze

  Na kampusie Ochota powstał klaster biotechnologiczno-medyczny BTM Mazowsze, czyli konsorcjum rozmaitych organizacji, są tam partnerzy z CePT, przedstawiciele prywatnych inwestorów, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w przemyśle farmaceutycznym w Polsce. Do tego klastra zapraszane będą także duże firmy farmaceutyczne.

  "Jeśli uda się doprowadzić jakiś pomysł do etapu, kiedy będą wykonywane badania kliniczne, czyli lek będzie podawany ludziom, to wówczas korzyści będą ogromne - i dla inwestora, i dla badacza, i dla uczelni. Będziemy tak konstruować umowy, żeby zabezpieczyć zarówno interes badacza, czyli autora myśli, jak i uczelni i instytutów. Jeżeli wynik będzie efektem pracy ludzi na wielu szczeblach, podział zysków może nie być łatwy... Dlatego wszystko musi być zabezpieczone prawnie - tak, żeby wszyscy na tym skorzystali" - zaznaczył rozmówca PAP.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC PAN, Unipress) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk założony w 1972 roku. Jego misją jest zastosowanie metod wysokociśnieniowych do badań podstawowych i rozwój technologii opartych na wysokich ciśnieniach. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych.

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN - instytut Polskiej Akademii Nauk zajmujący się badaniami w zakresie biologii medycznej oraz medycyny klinicznej. Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy.

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  GeoPlanet (Centrum Badań Ziemi i Planet) – konsorcjum naukowe powołane w celu integracji badań związanych z Ziemią prowadzonych na terenie Polski. Dalsza tematyka działań ma dotyczyć również innych planet. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytutów Polskiej Akademii Nauk

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk założony w 1953 roku w Gdańsku. Jego misją jest zastosowanie metod technicznych badań podstawowych i rozwój technologii gospodarczego korzystania z wód. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - utworzony w 1918 roku w Warszawie, jest ważnym centrum badań biologicznych w Polsce, podległym Polskiej Akademii Nauk. Instytut zajmuje się biologią molekularną i komórkową, biochemią oraz neurobiologią. Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Dodano: 08.11.2011. 00:33  


  Najnowsze