• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Polz-Dacewicz o zadaniach Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego

  17.04.2010. 21:10
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mikrobiolodzy, biolodzy, lekarze chorób zakaźnych i diagności laboratoryjni wezmą we wrześniu udział w II Lubelskich Dniach Wirusologicznych. Jednym z organizatorów spotkania jest niedawno powołane Polskie Towarzystwo Wirusologiczne. O zdaniach PTW i zagadnieniach związanych z wirusologią opowiada PAP prezes organizacji, prof. zw. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz.

  Jak przypomina pani prezes, Polskie Towarzystwo Wirusologiczne działa od przełomu roku 2009/2010 - wcześniej istniała tylko sekcja wirusologii w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów.

  Celem PTW jest integracja środowiska i utworzenie platformy do wymiany doświadczeń. Wirusologia jako nauka posiada bowiem własną historię, własne metody badawcze i specjalistów - zauważa prof. Polz-Dacewicz.

  Jej zdaniem, wirusologia na świecie jest bardzo dynamicznie rozwijającą dziedziną naukową. W obliczu pojawiających się nowych chorób i diagnostyki już istniejących, rozwój tej dyscypliny jest konieczny zarówno dla bezpieczeństwa pojedynczego pacjenta, poszczególnych społeczeństw, opracowywania odpowiedniej profilaktyki i prowadzenia badań nad nowymi lekami o działaniu przeciwwirusowym, bowiem z zakażeniami o etiologii wirusowej mają do czynienia lekarze wszystkich specjalności. I nie chodzi tu tylko o typowe choroby zakaźne, ale zakażenia mające związek z postępem medycyny, rozwojem nowych inwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

  Prof. Polz-Dacewicz wyjaśnia, że wirusy w odróżnieniu od bakterii rozmnażają się wyłącznie w żywej komórce, po wniknięciu do ciała gospodarza, wykorzystując jego materiał genetyczny. Niszczą komórki gospodarza, często prowadząc do rozwoju procesu nowotworowego.

  Aby prowadzić diagnostykę chorób wirusowych konieczne są specjalistyczne laboratoria, odpowiednio zabezpieczone i wyposażone w drogi sprzęt laboratoryjny. Laboratorium, które zajmuje się zwykłymi analizami medycznymi czy nawet bakteriologicznymi, nie może prowadzić diagnostyki wirusologicznej, jeśli nie zostanie w nim wydzielona do tego specjalna przestrzeń i nie zostaną zatrudnieni specjaliści od wirusologii.

  "W diagnostyce wirusologicznej ważna jest jakość prowadzonych procedur i specjalizacja - podkreśla ekspertka. - Sam wielofunkcyjny aparat diagnostyczny do tego rodzaju analiz nie wystarcza".

  Profesor Polz-Dacewicz oprócz znaczenia diagnostyki wirusologicznej podkreśla też rolę badań nad lekami przeciwwirusowymi, w tym także pochodzenia roślinnego, gdzie - podobnie jak w przypadku leków przeciwbakteryjnych - również zaczyna dochodzić do selekcji szczepów opornych.

  Podczas II Lubelskich Dni Wirusologicznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wirusologiczne oraz Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy współudziale Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych będzie mowa m.in. o wirusach hepatotropowych (HPV), pneumotropowych, nowotworach wywoływanych przez wirusy, lekach przeciwwirusowych, diagnostyce, profilaktyce, zakażeniach wirusowych u zwierząt.

  Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć stronie: http://www.wirusologia.lublin.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Michał Reichert (ur. 7 października 1953 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność anatomia patologiczna, wirusologia. Absolwent III L.O. w Lublinie im. Unii Lubelskiej oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie. Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej i Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Wirusologia – dział mikrobiologii zajmujący się badaniem wirusów, ich systematyką, budową, właściwościami antygenowymi i chorobotwórczymi. Wirusologia opracowuje także metody izolacji, oczyszczania, namnażania i zwalczania wirusów. W celach badawczych korzysta się z mikroskopu elektronowego. Konrad Malicki (ur. 25 kwietnia 1929 r., zm. 1 kwietnia 2011 r.) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista mikrobiologii weterynaryjnej i wirusologii, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Wirusologii na tymże wydziale. Redaktor prac naukowych. Prywatnie mąż profesor Elżbiety Malickiej. Pochowany 8 kwietnia 2011 r. na cmentarzu na Służewie przy ul. Renety.

  Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS). Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) – organ samorządowy powołany ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, który obok Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Rada kieruje, w zakresie swoich zadań, działalnością samorządu diagnostów laboratoryjnych w okresach między Zjazdami.

  Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Hydromikrobiologia, mikrobiologia wód – nauka zajmująca się badaniem mikroorganizmów występujących w wodach. Obejmuje m.in. wirusologię, bakteriologię i mikologię. Istotną gałęzią mikrobiologii wód jest mikrobiologia sanitarna. Choroby Serca i Naczyń – to kwartalnik o charakterze edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Narkiewicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Krzysztof Filipiak.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami.

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) – organ samorządowy powołany ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2001 100 poz. 1083), który obok Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

  Dodano: 17.04.2010. 21:10  


  Najnowsze