• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny, który ma przynieść ulgę w bólu bez skutków ubocznych

  14.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu SOS (Bezpieczeństwo niesterydowych leków przeciwzapalnych) prowadzone są prace nad przygotowaniem dla lekarzy wytycznych na temat zagrożeń (zarówno sercowo-naczyniowych jak i żołądkowo-jelitowych) związanych z niektórymi środkami przeciwbólowymi. Docelowo wyniki projektu mają pomóc w lepszej ochronie pacjentów przed skutkami ubocznymi tego typu leków.

  Niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID) łagodzące ból i zapalenie są powszechnie podawane osobom cierpiącym na zapalenie stawów i inne choroby zwyrodnieniowe stawów. Eksperci są jednak przekonani, że leki są przyczyną tysięcy problemów trawiennych w UE rocznie - komplikacji, które są czasami poważniejsze niż leczona choroba.

  "Coxiby" to nowa klasa NSAID opracowana w odpowiedzi na problem skutków ubocznych związanych z żołądkiem. Jednak ich stosowanie zostało powiązane z podwyższonym ryzykiem ataku serca i udaru. Eksperci ostrzegają, że należy zachować równowagę, aby ustrzec się przed jednym i drugim skrajnym zagrożeniem.

  W UE dostępnych jest trzydzieści różnych typów NSAID, a najpowszechniej stosowane to aspiryna i ibuprofen. Skutki uboczne mogą być różne ze względu na różnice osobnicze pomiędzy ludźmi oraz różnorodność NSAID dostępnych na rynku, co znacznie utrudnia właściwe przepisanie leków.

  W ramach projektu SOS, który został dofinansowany na kwotę 2,8 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), zbadane zostaną profile medyczne ponad 35 milionów Europejczyków i będzie to największe jak dotąd badanie nad bezpieczeństwem stosowania NSAID.

  Nad projektem pracuje 11 instytucji badawczych z Europy i Kanady. Ich wspólnym celem jest stworzenie dla klinicystów i instytucji nadzorczych (np. funduszy zdrowia) modeli decyzyjnych do procesu wybierania NSAID. Dokładniej, wyniki wypracowane przez zespół SOS pomogą lekarzom podejmować decyzje, który NSAID wiąże się z najniższym ryzykiem żołądkowo-jelitowym i sercowo-naczyniowym w przypadku danego pacjenta.

  Julia Hippisley-Cox, profesor epidemiologii klinicznej i medycyny ogólnej na Uniwersytecie w Nottingham, Wlk. Brytania, wyjaśniła, że projekt "pomoże określić ilościowo i porównać zagrożenia stwarzane przez różne NSAID na podstawie indywidualnego profilu oraz powinien pomóc pokierować pacjentami i lekarzami w podejmowaniu trafniejszych decyzji w zakresie opcji leczenia".

  Zespół przegląda literaturę na temat testów klinicznych i wyników obserwacji, aby zrozumieć obecne luki w wiedzy i wychwycić wszelkie niespójności metodologiczne właściwe tym badaniom. Dane medyczne ponad 35 milionów użytkowników NSAID pozyskane zostaną z baz danych służby zdrowia w Holandii, Niemczech, Wlk. Brytanii i Włoszech. Dane te stanowić będą podstawę wielu modeli do generowania wiedzy, która ostatecznie będzie pomocna w podejmowaniu decyzji w praktyce klinicznej.

  Konsorcjum SOS utworzyli eksperci z Centrum Medycznego przy Uniwersytecie Erazma w Holandii, Fundació IMIM w Hiszpanii, UniversitĂĄ di Milano-Bicocca we Włoszech, Research Triangle Institute w Hiszpanii, Universität Bremen w Niemczech, Instytutu Badawczego przy Centrum Medycznym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, Azienda Ospedaliera di Padova we Włoszech, PHARMO Cooperation w Holandii, UniversitĂŠ Victor-Segalen Bordeaux II we Francji, Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona we Włoszech oraz Uniwersytetu w Nottingham w Wlk. Brytanii.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Projekt SOS:
  http://www.sos-nsaids-project.org

  Medyczne badania naukowe w 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/health/

  Uniwersytet w Nottingham:
  http://www.nottingham.ac.uk/

  Źródło danych: Uniwersytet w Nottingham
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Nottingham

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, NSLPZ (ang. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs) – to szeroka, niejednorodna grupa leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Ich działanie polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej (COX). Nazywane są niesteroidowymi ze względu na strukturę, odmienną od innych leków mających właściwości przeciwzapalne – kortykosteroidów. Centrum Medyczne w Teksasie (ang. Texas Medical Center, hiszp. Centro Médico de Texas) – największe centrum medyczne w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. Siedziba centrum znajduje się w Houston, w stanie Teksas, niemniej jednak kilka placówek badawczych znajduje się Galveston, na terenie tamtejszego uniwersytetu. W skład kompleksu wchodzi 49 instytucji zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, 13 szpitali specjalistycznych, dwie szkoły medyczne, 4 centra stomatologiczne, centrum nauk farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego. Cały obszar, które zajmuje centrum medyczne jest łącznie większy niż centrum miasta Dallas. Corocznie Texas Medical Center jest odwiedzane przez 5 milionów pacjentów, w tym ponad 10 tysięcy wizyt pacjentów spoza Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku Centrum Medyczne Uniwersytetu stanu Teksas w Galveston stało się oficjalnie częścią Texas Medical Center, a zarazem pierwszą instytucją tego typu w kraju włączaną w skład centrum znajdującą się poza granicami miasta Houston. Waldekoksyb, valdecoxib – lek należący do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i objawów związanych z miesiączkowaniem.

  Katedra w Nottingham (ang. Saint Barnabas’ Cathedral, Nottingham) - katedra rzymskokatolicka w Nottingham. Główna świątynia diecezji Nottingham. Mieści się przy Derby Road. Uniwersytet w Nottingham – uniwersytet w Nottingham w Wielkiej Brytanii, jedna z czołowych uczelni wyższych w kraju, założona w 1877 roku. Główną siedzibą jest University Park Campus, duży i zwarty kampus na przedmieściach miasta, mający charakter parku o powierzchni ok. 130 hektarów. Na jego terenie leży większość budynków akademickich, administracyjnych oraz akademiki mieszczące kilka tysięcy studentów, ponadto biblioteki, nowoczesne centrum sportu i centrum konferencyjne. Ponadto uczelnia posiada futurystyczny Jubilee Campus na terenie miasta, mniejszy kampus w pobliskiej miejscowości Sutton Bonnington, oraz dwa nowo powstałe w Chinach i Malezji. Łącznie uniwersytet ma około 30 tys. studentów.

  Protokół badania – podstawowy dokument w badaniu klinicznym. Zawarte są w nim cel i hipoteza badawcza. Protokół obejmuje dokładny schemat przeprowadzenia badania klinicznego: liczbę i częstotliwość wizyt pacjenta, rodzaj wykonywanych testów i analiz, ilość i rodzaj pobieranych materiałów biologicznych. Na podstawie protokołu badacze zbierają dane medyczne które następnie wprowadzają do Kart Obserwacji Klinicznej. Weryfikacją danych wprowadzonych na podstawie protokołu bezpośrednio w ośrodku zajmuje się monitor badań klinicznych. City Ground – stadion piłkarski położony w mieście Nottingham, Wielka Brytania. Oddany został do użytku w 1898 roku. Od tego czasu swoje mecze na tym obiekcie rozgrywa zespół Nottingham Forest F.C.. Po licznych przebudowach obiektu, jego pojemność wynosi 30 576 miejsc. Rekordową frekwencję, wynoszącą 49 946 osób, odnotowano w 1967 podczas meczu ligowego pomiędzy Nottingham a Manchester United.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych. Ye Olde Trip To Jerusalem w Nottingham jest jednym z 20 pubów (włączając Ye Olde Salutation Inn i The Bell Inn również w Nottingham), które roszczą sobie prawo nazywania się najstarszymi pijalniami w Anglii. Namalowany napis głosi, że pub powstał w 1189 roku. Jakkolwiek nie istnieją niezbite dowody na potwierdzenie tej informacji, to główny budynek, zbudowany na wcześniejszych fundamentach, ma obecnie około trzysta lat.

  Farmakoepidemiologia, inaczej epidemiologia leków (z gr. pharmaco(n) – lekarstwo, epi – ponad, demos – człowiek, logos – nauka, doktryna) – nauka zajmująca się badaniem leków, traktując je jako czynniki determinujące zdrowie lub choroby w populacji. Łączy wiedzę z farmakologii, terapii klinicznej, epidemiologii oraz statystyki. Stosowana jest w analizie bezpieczeństwa leków i zdrowia publicznego.

  wikiprojekt:radio: Część Wikipedystów utworzyła ten projekt, by skupić się na zadaniach związanych z tematyką radiową. Ta strona i jej podstrony zawierają sugestie, zalecenia dotyczące tego tematu, a jej twórcy mają nadzieję, że pomoże ona w pracy innym wikipedystom zajmującym się zagadnieniami związanymi z radiem. Jeśli chciałbyś pomóc, dopisz się do tabeli z uczestnikami tego projektu i zobacz jakie zadania zostały przedstawione do zrealizowania.

  Diecezja Nottingham - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we wschodniej Anglii, w metropolii westminsterskiej. Powstała 29 września 1850 roku, jako jedna z 12 diecezji utworzonych wówczas przez papieża Piusa IX w ramach reformy administracyjnej Kościoła w Anglii i Walii. Obecne granice uzyskała w 1980 roku. Siedzibą biskupów jest Nottingham. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (łac. Morbus ulcerosus ventriculi et duodeni) – obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Występują one najczęściej w dwunastnicy i wtedy stwierdza się częstsze występowanie u mężczyzn. Najczęstszymi przyczynami są: zakażenie Helicobacter pylori i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Często występującym i głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasem przebieg może być skąpo- lub bezobjawowy. Niekiedy objawy są niecharakterystyczne. Gastroskopia jest badaniem diagnostycznym, które ostatecznie rozstrzyga o rozpoznaniu wrzodów. W leczeniu główną rolę odgrywa leczenie zakażenia Helicobacter pylori, stosowanie leków: blokerów pompy protonowej i H2-blokerów oraz właściwa dieta, zaprzestanie palenia papierosów i unikanie leków wrzodotwórczych. W przypadku powikłań choroby (perforacja wrzodu, zwężenie odźwiernika, podejrzenie transformacji nowotworowej), a niekiedy w wypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego stosowane jest leczenie operacyjne.

  Dodano: 14.07.2009. 15:11  


  Najnowsze