• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Psy mogą pomagać w leczeniu chorób paznokci u ludzi - wskazuje badanie UE

  16.09.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Skandynawscy naukowcy zidentyfikowali jeden z genetycznych czynników ryzyka wystąpienia onychodystrofii toczniowej (symmetrical lupoid onychodystrophy, SLO). Choroba ta ma podłoże immunologiczne i może prowadzić do poważnych nieprawidłowości w obrębie pazurów u psów. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) ONE. Mogą się one przyczynić do poszerzenia wiedzy o analogicznych chorobach paznokci występujących u ludzi. Badania zostały sfinansowane ze środków UE przeznaczonych dla projektu LUPA ("Odkrywanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za powszechne schorzenia ludzkie z wykorzystaniem psów jako systemów modelowych"), wspartego kwotą 12 mln euro w ramach obszaru "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego UE (7PR).

  Badacze ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU), Norweskiej Szkoły Medycyny Weterynaryjnej (NVH) oraz szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali twierdzą, że choroba powoduje nieprawidłową reakcję układu immunologicznego, prowadząc do wypadania pazurów z poduszek. Wraz z postępem choroby nieprawidłowościami zostają objęte wszystkie pazury, dochodzi też do zniszczenia tkanki podścielającej pazury i zniekształcenia pazurów. Choroba jest bolesna i wywołuje u psów duże cierpienie.

  "Dotyka ona wielu różnych ras psów, jednak w ramach omawianego badania skoncentrowano się na kilku rasach, u których występuje ona wyjątkowo często. Są to: seter szkocki, bearded collie oraz sznaucer olbrzym" - wyjaśniła Maria Wilbe, doktorantka Wydziału Hodowli Zwierząt i Genetyki Centrum Biomedycznego uniwersytetu SLU oraz główna autorka raportu, który powstał w wyniku współpracy genetyków i lekarzy weterynarii.

  Określono genetyczne czynniki ryzyka, którymi są geny głównego układu zgodności tkankowej klasy II (MHC II), odpowiedzialnego za kodowanie białek sterujących reakcją immunologiczną. Wykazano, że geny te stanowią istotny genetyczny czynnik ryzyka wystąpienia różnych chorób autoimmunologicznych u psów i ludzi.

  Po wzbudzeniu reakcji układu immunologicznego białka MHC rozpoznają cząsteczki, które powinny zostać zaatakowane. W przypadku autoimmunizacji następuje błędna reakcja białek MHC - zaatakowane zostają cząsteczki własnego ciała, co powoduje niszczenie tkanek i narządów. W określonych przypadkach takie zakłócenie powoduje rozwój chorób autoimmunologicznych, takich jak SLO.

  "Poprzednio dowiedliśmy, że białka MHC klasy II stanowią genetyczny czynnik ryzyka innych chorób autoimmunologicznych występujących u psów" - powiedziała Maria Wilbe. "W ramach obecnego badania zidentyfikowaliśmy zarówno białko MHC klasy II typu ochronnego, jak i drugi typ tego białka, odpowiedzialny za zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń pazurów".

  Szczególnie zwiększone ryzyko rozwoju SLO wykryto u seterów szkockich, które odziedziczyły po obydwojgu rodzicach typ białka MHC klasy II odpowiedzialny za zwiększone ryzyko. Stwierdzono, że u psów, które odziedziczyły od jednego z rodziców obydwa rodzaje białka, dominujący był wpływ białka o działaniu ochronnym, co powodowało, że takie psy były zdrowe.

  Badacze zaznaczyli, że psy i ludzie mają podobne zestawy genów ortologicznych, żyją w tym samym środowisku, a choroby, na które zapadają, odznaczają się podobną etiologią. W związku z tym wyniki badań umożliwiły poszerzenie wiedzy o analogicznych chorobach paznokci występujących u ludzi. Dlatego - jak stwierdzili badacze - "pies stanowi doskonały model do badań nad chorobami genetycznymi". Dodali oni, że "u ludzi występuje kilka schorzeń związanych z keratyną wykazujących podobieństwo do SLO".

  Naukowcy prowadzą obecnie dalsze badania genetyczne i mają nadzieję na pozyskanie funduszy na przeprowadzenie badań mających na celu określenie innych genetycznych czynników ryzyka wspomnianej choroby pazurów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Koneksyny – białka budujące elementy połączenia szczelinowego, zwane koneksonami. Każdy konekson zbudowany jest z tych szcześciu podjednostek białkowych. Poszczególne podjednostki koneksyn określają przepuszczalność i selektywność połączeń szczelinowych. U ludzi występuje co najmniej 20 genów kodujących koneksyny. Mutacje w tych genach prowadzą do bardzo selektywnych chorób pod względem tkanki, której dotyczą i objawów, które wywołują. Przykładowo z mutacją jednego z tych genów związana jest choroba Charcota-Mariego-Tootha czy też wrodzona głuchota, wywołana nieprawidłowym przepływem kationów potasu w ślimaku. Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin. Autoprzeciwciała – przeciwciała skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu. Mogą występować w chorobach autoimmunologicznych, przejściowo w pewnych stanach patologicznych związanych z uszkodzeniem tkanek (a nie mających podłoża immunologicznego) lub u osób całkowicie zdrowych. Występują także u większości osób po 70. roku życia.

  α1-antytrypsyna jest białkiem osocza krwi (frakcji α1-globulin), które należy do najsilniejszych krążących inhibitorów proteaz serynowych (serpin). Genetycznie uwarunkowany niedobór α1-antytrypsyny występuje najczęściej u osób rasy białej, szczególnie pochodzących z Europy Północnej. W badaniach przeprowadzanych na różnych populacjach stwierdzono występowanie tej nieprawidłowości z częstością od około 1:1 500 do ok. 1:5 000 żywych urodzeń. Częstość występowania w rasach żółtej i czarnej jest mniejsza. Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).

  Czynnik VIII, globulina antyhemofilowa (AHG), czynnik antyhemofilowy(AHF), czynnik płytkowy I, czynnik antyhemofilowy A – białko występujące w ludzkim organizmie. Odpowiada za krzepnięcie krwi. Jego brak w 85% powoduje u ludzi hemofilię typu A – nieprawidłowe krzepnięcie krwi. W 1965 r. lekarzom udało się wytworzyć preparaty czynnika VIII. Obecnie chorym na hemofilię wstrzykuje się owe preparaty do układu krwionośnego. W wyniku tej metody chorzy nie są zagrożeni krwawieniami, które mogą doprowadzić do śmierci. Nosówka (łac. Febris catarrhalis et nervosa canum lub Febris catarrhalis infectiosa canum; ang. distemper) – wysoce zakaźna, wirusowa choroba psowatych, z komplikacjami w postaci wtórnych zakażeń bakteryjnych. Występuje powszechnie na całym świecie. Należy, wraz z parwowirozą, do najgroźniejszych chorób zakaźnych psów. Zachorowanie może nastąpić u psów w każdym wieku, najczęściej występuje u szczeniąt w wieku 2 – 5 miesięcy. Cechuje się wysoką śmiertelnością i ciężkim przebiegiem.

  Owczarek szkocki krótkowłosy, collie krótkowłosy – jedna z ras psów należących do psów pasterskich i zaganiających, zaklasyfikowana do sekcji psów pasterskich (owczarskich). Typ wilkowaty. Nie podlega próbom pracy. Oleozyny – białka występujące w komórkach roślin. W zależności od gatunku mają masę 15-26 kDa. Występują w organellach magazynujących tłuszcze określanych jako oleosomy. Organella te magazynują tłuszcze zapasowe, głównie triacyloglicerole, i otoczone są monowarstwą lipidową w której zakotwiczone są wystające na zewnątrz oleozyny. Połączane z błoną białka stabilizują struktury zapobiegać zlewaniu się kropli tłuszczu. Występowanie oleozyn stwierdzono zarówno u roślin wyższych oraz mszaków. U zielenic nie stwierdzono obecności białka jednak analiza genomu wskazuje na kodowanie białek o podobnej sekwencji. W genomie Arabidopsis thaliana znajduje się 17 genów kodujących oleozyny, 5 z nich jest aktywnych w nasionach, 3 są aktywne zarówno w nasionach, jak i pyłku, a 9 w komórkach tapetum.

  Bearded Collie - jedna z ras psów, należąca do grupy psów pasterskich i zaganiających, zaklasyfikowana do sekcji psów pasterskich (owczarskich). Podlega próbom pracy.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami.

  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Dodano: 16.09.2010. 16:37  


  Najnowsze