• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszyła akcja badania słuchu Polaków

  05.07.2011. 01:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Polsce żyje ok. 50 tys. osób z ciężkim uszkodzeniem słuchu a ok. 20 proc. cierpi na jego zaburzenia. Chorobami słuchu może być zagrożone nawet 4 mln Polaków. W Łodzi rozpoczęła się ogólnopolska akcja sprawdzania słuchu pod hasłem "Narodowy Test Słuchu".

  W ramach akcji w niedzielę w Łodzi pojawił się tzw. słuchobus, czyli specjalny pojazd, w którym każdy mógł bezpłatnie przejść testy słuchu wykonywane przez specjalistów audiologów. Zainteresowani mogli otrzymać informację, jak można poprawić swój słuch.

  Celem akcji jest przetestowanie słuchu jak największej liczby Polaków. Jak powiedział PAP protetyk słuchu Jacek Latanowicz szacuje się, że w Polsce do 20 proc. ludzi ma różnorodne problemy ze słuchem, z czego 10-12 proc. wymaga interwencji w postaci leczenia, czy protezowania.

  Według niego w Polsce badania słuchu przeprowadzane są wśród dzieci tuż po urodzeniu i wśród osób zawodowo narażonych na hałas. "Pozostali dorośli nie są badani i bardzo wiele osób może nawet nie mieć świadomości, że ma problemy ze słuchem. Bardzo różnie się to kończy. Część izoluje się w domu, część próbuje ukryć ten problem" - dodał Latanowicz.

  Najbardziej dokuczliwy jest hałas uliczny. Badania CBOS pokazały, że ponad 70 proc. Polaków odczuwa uciążliwy, męczący hałas, z tego co trzeci - często. Ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80-90 decybeli. Specjaliści przestrzegają, że długotrwałe narażenie na taki hałas może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia.

  Wielu Polaków pracuje także w miejscach, w których narażeni są na negatywne działanie hałasu, a 17 proc. chorób zawodowych w Polsce to przypadki trwałego ubytku słuchu. Uszkodzenie słuchu to najczęściej proces długotrwały, a przez to niezauważalny.

  "Nieduży hałas, ale stała ekspozycja może być równie szkodliwa jak krótkie, głośne dźwięki. Wszystkim się wydaje, że tylko jakiś wybuch, czy bardzo głośny dźwięk może zniszczyć słuch, a tymczasem, jeśli ktoś będzie narażony na hałas o niedużym natężeniu np. w nocy podczas snu, to też z czasem mogą się pojawiać na początku szumy uszne, a później uszkodzenia" - wyjaśnił Latanowicz.

  Przyznał, że duża część uszkodzeń słuchu powstaje jakby na własne życzenie i wiąże się ze zbyt głośnym słuchaniem muzyki przez słuchawki, czy brakiem zabezpieczenia uszu podczas koncertów.

  "Sama świadomość tego, że słuch nigdy się nie poprawia tylko raczej się będzie pogarszał, może wpłynąć na postępowanie ludzi. Czasami na jakimś koncercie warto jakieś zatyczki czy filtry założyć, poziom dźwięku obniżyć, a oszczędzi nam to trochę słuchu" - dodał Latanowicz.

  W ramach akcji, która ma zachęcić Polaków do okresowego badania słuchu, "słuchobus" pojawi się w co najmniej 30 miejscowościach w Polsce, a badaniu ma być poddanych co najmniej 10 tys. osób.

  Po Łodzi "słuchobus" odwiedzi m.in. Poznań, Bydgoszcz, Gdynię, Szczecin, Opole, Chrzanów, Gorlice czy Świeradów Zdrój. Zebrane podczas kampanii dane na temat stanu słuchu Polaków, zostaną przedstawione za dwa miesiące w Poznaniu.

  PAP - Nauka w Polsce

  szu/ pz/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym. Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji.

  Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu.

  Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku. Niedosłuch (łac. hypoacusis) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem:

  Utrata słuchu (głuchota) – niezdolność do odbierania bodźców akustycznych. Wrodzona, w przeciwieństwie do nabytej często wiąże się z niezdolnością do mówienia (głuchoniemota). Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Objaw Metza - objaw polegający na zmniejszeniu różnicy między progiem słyszenia, a minimalnym natężeniem dźwięku, dla którego uzyskuje się odruch z mięśnia strzemiączkowego, do wartości poniżej 60dB. Objaw jest bezpośrednim skutkiem występowania zjawiska wyrównania głośności. Jest charakterystyczny dla niedosłuchu o lokalizacji ślimakowej. W zdrowym uchu różnica między progiem słyszenia, a wartością natężenia dźwięku wywołującą odruch z mięśnia strzemiączkowego, wynosi około 85dB.

  Słuch – zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Narządy słuchu nazywa się uszami. Słuch jest wykorzystywany przez organizmy żywe do komunikacji oraz rozpoznawania otoczenia.

  Szumy uszne, (łac. tinnitus auris) – grupa przykrych doznań dźwiękowych pochodzenia endogennego, które zwykle są objawami drobnych defektów w uchu wewnętrznym. Szumy uszne mają charakter subiektywny, słyszane są tylko przez osobę, u której powodują dyskomfort. Nie pochodzą z otoczenia, jednak może je generować zbyt głośny dźwięk. Odczuwane są w uszach lub w głowie. Audiometria wysokoczęstotliwościowa - to audiometria wysokich częstotliwości, czyli badanie polegające na ustaleniu progu słyszenia przy podaniu wysokich częstotliwości: od 8000Hz do 20 000Hz, w odróżnieniu od zwykłego wyznaczania progu, wyznaczanego dla: 250Hz-8000Hz; jest to badanie kliniczne wymagające dysponowania audiometrem o poszerzonej skali częstotliwości; badanie to wykorzystuje się do wykrywania wczesnych ubytków spowodowanych ekspozycją na hałas, lub z powodu starzenia się narządu słuchu, gdyż ubytek w wysokich częstotliwościach jest pierwszym objawem tych dolegliwości.

  Dodano: 05.07.2011. 01:25  


  Najnowsze