• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Schorzenia wzroku prawie u 1/4 przebadanych dzieci

  30.03.2011. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  U blisko jednej czwartej dzieci, przebadanych w Podlaskiem w ramach projektu wczesnego wykrywania wad wzroku, stwierdzono choroby oczu. To więcej, niż się spodziewali lekarze. Wszystkie dzieci zostały objęte specjalistyczną opieką lekarską.  Projekt "Widok na przyszłość" podsumowano we wtorek w Białymstoku. W ramach projektu od 2009 roku przebadano w Podlaskiem ponad 2,5 tys. dzieci w wieku od szóstego miesiąca do siedmiu lat. Badania przeprowadzono w 40 podlaskich gminach.

  Celem projektu było wczesne wykrycie i leczenie chorób oczu u dzieci, zwłaszcza u tych z mniejszych miejscowości, które mają gorszy dostęp do specjalistów. W regionie jest bardzo mało poradni okulistycznych dla dzieci, są w nich kolejki.

  Badania miały unikatowy charakter ze względu na ich skalę. Zainteresowanie badaniami w regionie było, zdaniem lekarzy, bardzo duże. Wyniki badań będą wykorzystywane do opracowań naukowych.

  Jak powiedziała koordynator naukowy projektu prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, szefowa realizującej projekt Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, tak duża wykryta liczba schorzeń wzroku to efekt m.in. tego, że dzieci w coraz młodszym wieku mają obciążone oczy, np. od patrzenia w monitor komputera czy nauki związanej z zajęciami edukacyjnymi; rośnie też liczba schorzeń oczu uwarunkowanych genetycznie.

  Choroby wykryto u 22 proc. badanych, dokładnie u 566 dzieci. Najwięcej wykryto takich wad wzroku jak nadwzroczność (162 przypadki), krótkowzroczność (136), były też 93 przypadki zeza, u 85 osób wykryto astygmatyzm, u 29 jaskrę, lekarze wykryli też m.in. dwa przypadki zaćmy. "To duży procent dzieci, które mają problemy w naszym województwie" - powiedziała prof. Bakunowicz-Łazarczyk.

  Profesor powiedziała, że widać, że na choroby oczu u dzieci wpływa m.in. wcześniejsze rozpoczynanie nauki w szkole i przedszkolu. "Te dzieci poczynając już od 5. roku życia są zaangażowane bardzo w pracę wzrokową do bliży. I to odbija się potem tym, że takie wady jak krótkowzroczność rozwijają się zdecydowanie wcześniej. Jest to tak zwana krótkowzroczność szkolna" - powiedziała profesor.

  Bakunowicz-Łazarczyk zaznaczyła, że najważniejsze jest wczesne wykrycie i leczenie tych chorób i wad. "Dlatego faktycznie dzieci małe, jeżeli są jakiekolwiek problemy, powinny jak najwcześniej trafiać do lekarza okulisty. Wczesne rozpoznanie, to wczesne wdrożenie leczenia, a to tylko wtedy może się zakończyć sukcesem" - podkreśliła. Zaznaczyła przy tym, że nieleczone choroby oczu mogą w przyszłości np. wykluczyć dane osoby z wykonywania konkretnych zawodów, a np. nieleczona na czas zaćma nawet po operacji nie pozwala na dobre widzenie.

  Projekt kosztował ok. 400 tys. euro. Większość środków pochodziła z tzw. funduszy norweskich, dofinansowały go także Ministerstwo Zdrowia i dziecięcy szpital kliniczny w Białymstoku.

  W ramach projektu klinika kupiła także przenośny i stacjonarny sprzęt medyczny - m.in. urządzenia do operacji zaćmy, badania ciśnienia wewnątrzocznego, oceny wad wzroku, diagnostyki jaskry. Klinika została m.in. wyposażona w jedno z najlepszych w Polsce urządzeń do badania elektrofizjologicznego siatkówki nerwu wzrokowego. "Mając ten sprzęt jesteśmy teraz w stanie pomóc dzieciom nie tylko z naszego regionu" - powiedziała prof. Bakunowicz-Łazarczyk.

  W ramach projektu odbyły się też szkolenia dla ponad 140 lekarzy pediatrów oraz lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych by baczniej zwracali uwagę na wzrok swoich podopiecznych. Rodzice dostawali specjalne foldery edukacyjne na temat chorob oczu u dzieci. KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  itm/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Jaskra (łac. glaucoma) – choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Leczenie jaskry polega na zmniejszaniu ciśnienia śródgałkowego poprzez stosowanie leków ułatwiających odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej i/lub zmniejszenie jej produkcji. Stosuje się głównie leki w postaci kropli do oczu, czasem podaje się leki doustne. Jaskrę można leczyć także operacyjnie.

  Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – jedyna tego typu placówka dla dzieci na terenie województwa lubelskiego. Leczone są w nim choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, choroby reumatologiczne, schorzenia dolnych i górnych dróg oddechowych, choroby układu ruchu i układu nerwowo-mięśniowego oraz otyłość.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi.

  Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi.

  Skradzione pokolenia (ang. Stolen Generations) – powszechnie używana nazwa na określenie dzieci Aborygenów, które w latach 1900-1970 zostały przez władze australijskie odseparowane od swoich rodzin w ramach przymusowej asymilacji. Niektóre dzieci zabierane były rodzicom bez ich zgody, w innych przypadkach rodzice zgadzali się na tę praktykę. Część dzieci była wychowywana w internatach, część była adoptowana przez białe rodziny.

  Dodano: 30.03.2011. 00:53  


  Najnowsze