• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siwienie w genach

  04.12.2009. 23:31
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Siwienie włosów zależy w większym stopniu od genów niż czynników środowiskowych, takich jak styl życia czy stres - wynika z analizy naukowców z Wielkiej Brytanii oraz Danii. Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "PLoS One".

  W dzisiejszych czasach panuje moda na młodzieńczy wygląd. Ta pogoń za młodością przyczyniła się do rozkwitu przemysłu kosmetycznego oraz chirurgii plastycznej.
  Nie ma jednak pewności czy cechy wyglądu, które decydują o tym na ile lat wyglądamy, zależą od czynników środowiska czy od genów.

  Aby to sprawdzić, brytyjsko-duński zespół naukowców przebadał 102 pary duńskich bliźniaczek, zarówno jedno- jak i dwujajowych, w wieku od 59 do 81 lat. Zebrano też dane wśród 162 Brytyjek między 45 a 75 rokiem życia.

  Analizowano różne zmiany pojawiające się w procesie starzenia, jak obecność zmarszczek na twarzy, przebarwienia związane z wiekiem, wiotczenie ust czy siwienie włosów. To od tych cech zależy, czy kobieta wygląda na swój wiek, czy też młodziej lub starzej.

  Analiza wykazała, że obecność zmarszczek, przebarwień związanych z wiekiem oraz fotouszkodzeń skóry mniej więcej w równym stopniu zależy od genów, jak i czynników środowiskowych, takich jak styl życia.

  Natomiast na siwienie włosów wpływ mają głównie geny. Naukowcy zaobserwowali, że bliźniaczki jednojajowe, które mają identyczny zestaw genów, traciły kolor włosów w podobnym wieku. Znacznie więcej różnic wykazywały bliźniaczki dwujajowe, które różnią się pod względem genetycznym jak zwykłe rodzeństwo.

  Jak komentuje główny autor pracy dr David Gunn, badanie te sugerują, że czynniki środowiskowe nie mają tak istotnego wpływu na siwienie, jak sądzono do tej pory. "Wskazują one, że niezależnie od tego jak stresujące życie prowadzi kobieta, istnieją silniejsze czynniki odpowiedzialne za proces siwienia" - wyjaśnia.

  Z kolei Nina Goad z Brytyjskiego Stowarzyszenia Dermatologów przypomina, że dotychczas zidentyfikowano niewiele czynników zewnętrznych, które mogą przyspieszać utratę koloru włosów. Istnieją dowody wskazujące, że działać tak może np. kontakt z niektórymi chemikaliami.

  W najnowszych badaniach, geny okazały się mieć również duży wpływ na tworzenie się zakoli i wiotczenie warg. Z kolei, rzednięcie włosów było w dużym stopniu zależne od czynników środowiska.

  Ogólnie, kobiety wyglądające młodo na swój wiek maja pełne usta, unikają ekspozycji na słońce i mają geny chroniące je przed wczesnym siwieniem i powstawaniem zmarszczek, konkludują autorzy pracy.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego". Naturalny kolor włosów człowieka zależy od zawartości melaniny. Melanina dzieli się na eumelaninę, od której zależy ton włosów (im więcej eumelaniny tym włos ciemniejszy) oraz feomelaniny, która nadaje włosom odcień (włos pozbawiony feomelaniny nadaje odcień popielaty, a wraz z zwiększeniem jej we włosie odcień staje się coraz cieplejszy, aż po intensywnie rudy). Geny kodujące białka mechanizmów naprawy DNA człowieka: DNA komórki jest stale narażone na czynniki uszkadzające. Sprawnie działające mechanizmy naprawy DNA funkcjonują w komórkach organizmów zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Badania genomu ludzkiego pozwoliły zidentyfikować szereg genów kodujących białka biorące udział w różnorodnych mechanizmach naprawy DNA. Poznano dotąd ponad 130 genów o takiej, udowodnionej lub prawdopodobnej, funkcji. Nowe geny naprawy DNA są ciągle odkrywane dzięki badaniom porównawczym sekwencji genów człowieka i homologów tych genów u organizmów modelowych, takich jak E. coli i S. cerevisiae. Badania te mają znaczenie dla medycyny, ponieważ do tej pory zidentyfikowano już kilkanaście chorób, w których patogenezie mają udział niesprawne mechanizmy naprawy DNA.

  Przyżeganie: Przypalanie (dawniej: przyżeganie) włosów otwartym ogniem. Stosuje się najczęściej w przypadku rozszczepu podłużnego włosa (trichoptilosis), polegającego na rozdwajaniu się końcówek włosów. Włosy dotknięte tym schorzeniem mają skłonność do rozszczepiania się również po obcięciu, natomiast w procesie przyżegania ulegają spojeniu wskutek stopienia się substancji rogowej. Przyżeganie włosów wykonuje się zazwyczaj w płomieniu świecy, po skręceniu pasm włosów tak, aby na zewnątrz wystawały tylko końce. Ruchy głosów w połączeniach harmonicznych to w harmonii sposób prowadzenia głosów w połączeniach między akordami. Określa się go w stosunku do dwóch wybranych głosów. Dlatego też, pomiędzy dwoma akordami może występować kilka rodzajów ruchów w zależności od tego, względem których głosów rozpatruje się dane połączenie. Niektóre ruchy są niedozwolone, a ich stosowanie jest uważane za błąd.

  Wybory prezydenckie w USA w 1964 roku znacznie różniły się od tych, które odbyły się cztery lata wcześniej. Nie dość, że urzędujący prezydent ubiegał się o wybór, to jeszcze (o ile tamte zostały rozstrzygnięte najmniejszą przewagą głosów), o tyle te zaznaczyły się tym, że zwycięzca uzyskał, jak do tej pory, największą przewagę głosów powszechnych. Dodatkowy wir włosów (ang. double hair whorl) – niewielka, stosunkowo częsta anomalia rozwojowa. Dodatkowy wir włosów może znajdować się na skórze skalpu w okolicy ciemieniowej, obok prawidłowego wiru włosów w tym miejscu (zazwyczaj po przeciwnej stronie linii środkowej od prawidłowo położonego wiru), może też mieć postać wirowego kosmyka, także w innej okolicy skóry skalpu, np. nad czołem. Liczba dodatkowych wirów włosów może być większa i wynosić dwa albo trzy. U osób z nadmiernym owłosieniem całego ciała może występować dodatkowy wir włosów na środku grzbietu.

  Owłosienie ciała – potoczne określenie dojrzałych włosów na ciele człowieka, rozwijających się w okresie dojrzewania i po nim, w odróżnieniu od włosów na głowie i mało widocznych włosów meszkowych. Rozwój owłosienia zależy przede wszystkim od poziomu androgenówhormonów płciowych występujących u mężczyzn, a także w małym stopniu u kobiet. Różnica poziomu androgenów jest przyczyną większego owłosienia u mężczyzn i mniejszego u kobiet, co jest jedną z cech dymorfizmu płciowego u ludzi. Specyficzne owłosienie ciała, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest trzeciorzędową cechą płciową. OS-tan – mały internetowy fenomen powstały na Kanale Futaba. OS-tan, inaczej Dziewczyny OS są personifikacją kilku znanych systemów operacyjnych (OSów), a w szczególności Windows, tworzoną przez różnych japońskich artystów-amatorów. Wygląd każdej z OS-tan zależy wyłącznie od autora. OSy są prawie zawsze przedstawiane jako kobiety, dziewczyny Windows zwykle są siostrami, lecz czasami są w tym samym wieku.

  Szczotka do włosów – przyrząd do pielęgnacji włosów (modelowania oraz czesania). Składa się z trzonu służącego jako uchwyt oraz z twardego włosia lub elementów czeszących z tworzyw sztucznych.

  Geny plejotropowe (geny polifeniczne) – geny odpowiadające za ujawnienie się co najmniej dwóch różnych, pozornie nie powiązanych ze sobą, cech organizmu. Efekt działania genów plejotropowych określa jako plejotropię.

  Poziomy transfer genów, horyzontalny transfer genów (HTG), lateralny transfer genów (LTG) - zjawisko przechodzenie genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej. Zjawisko jest odpowiedzialne za istnienie 10-20% genów w komórkach prokariotycznych i takie krytyczne dla ewolucji cechy jak oporność na antybiotyki, wirulencja, zdolność przeprowadzania fotosyntezy oraz asymilacji azotu atmosferycznego. W komórkach eukariotycznych proces zachodzi rzadziej, jednak prawdopodobnie był powszechny w początkowym etapie ewolucji eukariontów. Geny, będące wynikiem HGT, w tej domenie stanowią poniżej 1%.

  Dodano: 04.12.2009. 23:31  


  Najnowsze