• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skierować tłuszcz we właściwe miejsca

  17.03.2010. 18:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Czynnik wzrostu nabłonka naczyń krwionośnych (tzw.VEGF-B) reguluje odkładanie lipidów - informują naukowcy ze Szwecji na łamach najnowszego numeru czasopisma "Nature". Ich odkrycie otwiera nowe możliwości leczenia nieprawidłowego gromadzenia tłuszczy.

  Ulf Eriksson wraz z kolegami z Karolinska Institutet w Sztokholmie wykazał, że jeden z czynników wzrostu endotelium - VEGF-B pełni rolę nie tylko w regulacji fizjologii komórek nabłonka naczyń krwionośnych, ale również kontroluje pobieranie lipidów przez tkanki. Mechanizmem bezpośrednio umożliwiającym VEGF-B taką kontrolę jest regulacja aktywności białek transportujących kwasy tłuszczowe w naczyniach krwionośnych.

  Wychwytywane w ten sposób lipidy są zużywane w mitochondriach do produkcji energii. Jak wykazali autorzy badań, myszki pozbawione czynnika VEGF-B gromadzą mniej lipidów w mięśniach, sercu i brązowej tkance tłuszczowej czyli tkankach o dużym zapotrzebowaniu na energię, za to więcej w tzw. białej tkance tłuszczowej.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) - grupa ważnych białek sygnalizacyjnych biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz w angiogenezie. VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) – grupa ważnych białek sygnalizacyjnych biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz w angiogenezie. Śródbłonek (łac. endothelium) – wysoce wyspecjalizowana wyściółka naczyń krwionośnych i limfatycznych, utworzona z jednej warstwy płaskich komórek o niewielkim jądrze. W naczyniach krwionośnych komórki śródbłonka są ze sobą dość ściśle połączone przy pomocy tzw. obwódek zwierających (łac. zonula occludens), spoczywają na kolagenowej błonie podstawnej, tworząc wraz z nią błonę wewnętrzną (łac. tunica intima), będącą wewnętrzną warstwą tych naczyń (stanowią barierę między krwią i mięśniami gładkimi). Śródbłonki naczyń chłonnych leżą na nieciągłej błonie podstawnej i mają znacznie luźniejszą strukturę (są przepuszczalne nawet dla dużych cząsteczek chemicznych).

  Angiografia rezonansu magnetycznego (angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego służące do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. Podstawowymi technikami MRI używanymi w wizualizacji naczyń krwionośnych są angiografia czasu przepływu (TOF) i angiografia kontrastu fazy (PC). Elastyna – białko strukturalne o budowie fibrylarnej, należące do skleroprotein, które występuje w tkance łącznej. Jest m.in. głównym składnikiem ścięgien, więzadeł, tkanki płucnej oraz ścian większych naczyń krwionośnych. Ze względu na obecność elastyny, tkanki w nią obfitujące po rozciągnięciu lub ściśnięciu odzyskują swój pierwotny kształt i wielkość (np. skóra).

  Rubeoza tęczówki (łac. rubeosis iridis) – rozplenienie się naczyń włosowatych w tęczówce oka. Dochodzi do niego w sytuacji niedotlenienia siatkówki; ischemiczna siatkówka uwalnia liczne czynniki wzrostu, w tym VEGF, stymulujące angiogenezę. Do rubeozy tęczówki dochodzi często w przebiegu cukrzycowej retinopatii proliferacyjnej, także w zamknięciu pnia żyły środkowej siatkówki i przewlekłym odwarstwieniu siatkówki. Proliferujące naczynia mogą zamknąć kąt przesączania, skutkując wtórną jaskrą neowaskularną (tzw. jaskra 100-dniowa). Sorafenib (BAY 43-9006) – lek wprowadzony przez firmę Bayer pod nazwą Nexavar do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Sorafenib jest inhibitorem licznych kinaz (ang. multikinase inhibitor): kinazy Raf, receptora PDGFβ (PDGFRβ), receptorów VEGF typu 1, 2 i 3, kinazy tyrozynowej podobnej do białka FMS (kinazy Flt-3) oraz białka C-KIT i kinazy tyrozynowej RET. Jako jedyny z nowych leków będących inhibitorami kinaz białkowych hamuje jednocześnie szlaki kinaz Raf, Mek i Erk. Sorafenib 20 grudnia 2005 został dopuszczony przez FDA do stosowania w Stanach Zjednoczonych, a 19 lipca 2006 otrzymał zezwolenie do wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej.

  Teleangiektazje – objaw polegający na obecności poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych. W języku potocznym oznacza "pajączki naczyniowe". Układowe zapalenia naczyń (łac. vasculitis systematica, ang. systemic vasculitis) – heterogenna grupa schorzeń zaliczanych do układowych chorób tkanki łącznej, w których dochodzi do uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych przez proces zapalny. Uszkodzenie ścian naczyń może prowadzić do krwawień albo do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Uważa się, że w powstawaniu pierwotnych układowych zapaleń naczyń biorą udział procesy autoimmunologiczne.

  Dodano: 17.03.2010. 18:42  


  Najnowsze