• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego na UKSW

  16.06.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jeszcze w tym roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ruszą Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego. Są skierowane do lekarzy, personelu medycznego, pracowników administracji służby zdrowia, pracowników i wolontariuszy hospicjów, osób duchownych związanych ze służbą zdrowia oraz innych osób zainteresowanych problematyką.

  Studia organizuje Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW przy współpracy z Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki oraz Wydziałem Prawa i Administracji.

  Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy studiów zapoznają się z aktualną wiedzą w zakresie bioetyki i prawa medycznego. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać nabytą wiedzę oraz jak rozwiązywać konkretne problemy etyczno-prawne w praktyce zawodowej.

  Zapoznają się też z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę istniejących problemów bioetycznych związanych np. z prokreacją wspomaganą medycznie, dylematami etyczno-prawnymi w praktyce lekarskiej i medycznej, problemami współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej.

  Zajęcia będą prowadzić pracownicy naukowi UKSW i innych uczelni oraz specjaliści - praktycy.

  Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa do 30 września pod adresem: https://irk.uksw.edu.pl

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cecib.uksw.edu.pl ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 w Poznaniu) — polski prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, duchowny rzymskokatolicki. Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor zwyczajny UKSW. Zajmował stanowisko prorektora UKSW oraz dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WPiA UKSW) - wydział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego utworzony wraz z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w uniwersytet w 1999 roku. Do roku 2005 funkcjonował pod nazwą Wydział Prawa. Kształci studentów w kierunkach: Marek Michalski - polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

  Krzysztof Warchałowski (ur. 1964) – ksiądz katolicki, polski prawnik, specjalista prawa wyznaniowego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor UKSW. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Włodzimierz Wróbel (ur. 7 września 1963 w Krakowie-Nowej Hucie) - polski prawnik, dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, jest także kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. W latach 2005-2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek komisji nauk Polskiej Akademii Umiejętności.

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej. Henryk Stawniak (ur. 1952) – ksiądz katolicki, salezjanin, kanonista, profesor nadzwyczajny UKSW, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uprzednio był prodziekanem tego Wydziału.

  Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych - utworzona w 2007 roku jednostka naukowo - dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Wydziale Prawa i Administracji; koncentruje kadry naukowe i jednostki wydziałowe (katedry) z przedmiotowego zakresu prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz ustroju i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej; w Instytucie kształceni są studenci Wydziału na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz prawo i administracja w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego. Mieczysław Omyła (ur. 19 grudnia 1941 w Soblówce) - prof. dr hab., logik, filozof. Od 1991 pełni funkcję Kierownika Zakładu Logiki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca logiki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Jarosław Majewski (ur. 1967) – polski prawnik, karnista, specjalista prawa bankowego, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Tadeusz Kamiński (ur. 24 października 1967 w Warszawie) – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WNHiS UKSW). Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 października 2006 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Studia Philosophiae Christianae – kwartalnik (do 2010 półrocznik) ukazujący się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pismo publikuje artykuły z dziedziny filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń związanych ze środowiskiem filozoficznym. Obecnym redaktorem naczelnym jest Anna Latawiec.

  Dodano: 16.06.2010. 04:18  


  Najnowsze