• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowe osiągnięcie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  16.07.2010. 06:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach za osiągnięcia w dziedzinie telemedycyny otrzymał niezwykle prestiżową Nagrodę XXI Wieku w najstarszym, międzynarodowym konkursie wyróżniającym osoby i organizacje wykorzystujące technologie informatyczne dla dobra społeczeństwa. Wyróżnienie, w kategorii Ochrona Zdrowia, wręczono w Waszyngtonie.

  "Udało się dogonić świat. Wiele zrobiliśmy nie tylko 600 lat temu, ale i obecnie" - mówił 15 lipca (w dniu 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem), podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej, prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor ośrodka.

  Szczególnie wybiegające w przyszłość są dokonania ośrodka w dziedzinie telemedycyny. W 2009 r. powstała Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej, która ma docelowo obejmować 20 ośrodków w kraju. Sieć, dzięki odpowiedniej aparaturze i łączom internetowym, umożliwia pacjentom po wszczepieniu implantów korzystanie z opieki specjalistów z Kajetan w pobliżu miejsca zamieszkania. Profesorowi zdarzyło się już nadzorować przebieg operacji przy pomocy przekazującego obraz telefonu komórkowego, a jeden z zabiegów wszczepiania implantu oglądało jednocześnie 25 tysięcy osób z różnych krajów. Zainstalowane w sali operacyjnej wyposażenie pozwala transmitować obraz wideo w technice 3D.

  Uczestnicy spotakania z okazji przyznania nagrody mogli podczas transmisji na żywo - dzięki wielkiemu ekranowi - zajrzeć do lewego ucha 22-latkowi z Radomia, zobaczyć, jak przebiega prowadzona jednocześnie po polsku i po niemiecku nauka niedosłyszącej małej Ani, przyjrzeć się zawansowanym badaniom nad artykulacją mowy na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, zapytać o samopoczucie pacjentów rehabilitowanych w Łebie. Była też zagraniczna konsultacja dla pacjentów dr Oksany z Odessy na Ukrainie.

  "Nie ma problemów z pieniędzmi, sprzętem ani naborem personelu, a żaden pacjent nie skarżył się na ośrodek w Kajetanach" - zaznaczył wiceminister zdrowia, Adam Fronczak. Jak zdradził profesor Skarżyński, jego marzeniem jest powstanie centrum kontynuującego program na skalę światową, co mogłoby być mocnym punktem przyszłorocznej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

  18 lat temu, 16 lipca 1992 prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego, przywracającą słuch niesłyszącemu pacjentowi. Aby sprostać ogromnym potrzebom, profesor stworzył w roku 1996 w podwarszawskich Kajetanach Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obecnie jedną najlepszych w tej dziedzinie placówek na świecie, przeprowadzającą rekordową liczbę operacji poprawiających słuch. W Kajetanach działają zarówno lekarze - otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy), jak i psychologowie, logopedzi, inżynierowie i technicy.

  Przykładem dokonań mogą być tegoroczne badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich Polski zachodniej. Wczesne wykrycie wad słuchu w 92 proc. przypadków pozwala uzyskać zadowalające efekty leczenia, cztery razy mniejszym kosztem niż przy leczeniu późnym. Od marca do czerwca 2010 przebadano 95 tys. 411 dzieci w gminach województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Okazało się, że wśród dzieci w wieku 7-12 lat zaburzenia słuchu ma ponad 14 procent badanych. W 70 proc. przypadków rodzice nie zdawali sobie sprawy, że dziecko niedosłyszy. Tymczasem słabe słyszenie znacznie zwiększa ryzyko problemów z nauką. PMW

  Szczegółowe informacje na temat nagrody dla Instytutu oraz relację z gali finałowej można znaleźć na stronie internetowej: http://events.computerworld.com/ehome/index.php?eventid=11545&tabid=11520&.

  PAP- Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochate-Kościelne) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym.

  Niedosłuch (łac. hypoacusis) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem: Fonogesty (ang. Cued Speech) - system komunikacji z ludźmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi. Polega na wykonywaniu gestów umownych jedną ręką i jednoczesnym głośnym mówieniu. Osoba z wadą słuchu uczy się w ten sposób odczytywania wypowiedzi z ust.

  Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku. Polski Związek Głuchych (PZG) - największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz głuchonieme. Obecnie PZG zrzesza około 100 000 członków. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług prawnych i reprezentowanie społeczności niesłyszących, niedosłyszących oraz osób z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji. Związek powstał 25 sierpnia 1946 roku na kongresie w Łodzi. Obecnie jego prezesem jest Kajetana Maciejska-Roczan.

  Instytut Karolinska (szw. Karolinska Institutet) – uniwersytet medyczny w Solnie (regionie Sztokholm), założony w 1810. Komitet instytutu przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Do Instytutu należy Szpital Karolinska. Dwa główne kampusy Instytutu znajdują się w Solnie i Huddinge. Instytut Karolinska to jeden z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kształci się tam około 6000 studentów i 3000 doktorantów. Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji.

  Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu.

  Polska Federacja Sportu Niesłyszących – polski związek sportowy stowarzyszeń kultury fizycznej niesłyszących reprezentującym ogół osób z wadą słuchu w sprawach z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu Rzeczypospolitej Polskiej. Powstał w Lublinie, w 2005 roku.

  Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka.

  Dodano: 16.07.2010. 06:18  


  Najnowsze