• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Dzień Zdrowia: powstrzymać rozwój oporności na leki

  06.04.2011. 22:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl  7 kwietnia, w trakcie Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego w tym roku pod hasłem ,,Brak działań dziś, brak leków jutro", Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywać będzie do działań na rzecz powstrzymania rozwoju oporności na antybiotyki. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2011, WHO zwraca uwagę na narastające ryzyko utraty właściwości leczniczych przez antybiotyki ratujące życie. Organizacja apeluje, aby stosować te leki w taki sposób, by drobnoustroje nie były coraz bardziej na nie oporne.


  ,,Oporność na leki - zwana lekoopornością - pojawia się, gdy drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty, zmieniają się, czyniąc nieskutecznymi działanie leków stosowanych do zwalczania wywoływanych przez nie infekcji. Kiedy organizmy te uzyskują oporność na większość leków przeciwdrobnoustrojowych, stają się tzw. supermikrobami. Wywołana przez nie infekcja może być śmiertelna, rozprzestrzenia się na inne osoby i pociąga za sobą ogromne koszty, zarówno w odniesieniu do pojedynczego chorego jak i całego społeczeństwa" - ostrzega Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, prof. Waleria Hryniewicz, z Narodowego Instytutu Leków w przesłanym przez WHO komunikacie.

  ,,Alarmuję, ponieważ znajdujemy się w krytycznym momencie, kiedy oporność na działanie antybiotyków osiąga bezprecedensowy poziom, a nowe antybiotyki nie będą dostępne na czas - twierdzi Zsuzsanna Jakab, dyrektor generalny WHO ds. Europy. - Antybiotyki są niezwykle cennym odkryciem, lecz je nadużywamy i stosujemy w niewłaściwy sposób". (...)

  Światowa Organizacja Zdrowia podaje szacunki, że każdego roku w samej Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób umiera w wyniku zakażeń bakteryjnych wywołanych przez szczepy bakterii oporne na działanie antybiotyków. W Europejskim Regionie WHO, który uwzględnia 53 kraje, całkowita liczba tego typu zakażeń nie jest znana, lecz wiele wskazuje na to, że sytuacja może być jeszcze poważniejsza. Jak informuje WHO, lekarze i naukowcy obawiają się, że w wyniku niefrasobliwego stosowania antybiotyków będą się szerzyć zakażenia nie poddające się działaniu antybiotyków.

  "W takiej sytuacji może nam grozić powrót do ery przedantybiotykowej, gdzie nieskomplikowane zakażenia okażą się oporne na leczenie, a rutynowe operacje i zabiegi mogą stanowić zagrożenie dla życia" - uważają przedstawiciele organizacji w przesłanym PAP komunikacie.

  WHO zwraca też uwagę, że firmy farmaceutyczna są coraz mniej zainteresowane poszukiwaniem nowych leków przeciwdrobnoustrojowych. ,,W ostatnich dwudziestu latach wprowadzono jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskich wskazaniach. Dlatego jedynym wyjściem na dziś jest racjonalna antybiotykoterapia i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść" - zaznacza prof. Hryniewicz.

  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Corocznie organizacja wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, zachęcając do działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Celem jest podkreślenie wagi danego zagadnienia dla zachowania zdrowia i podniesienia jakości życia. Światowy Dzień Zdrowia daje społecznościom z całego świata unikatową sposobność integracji na rzecz promowania działań prozdrowotnych. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku. W zależności od pochodzenia, dzieli się ją na pierwotną (naturalna struktura bakterii uniemożliwiająca działanie leku) lub nabytą – na skutek nabycia genów oporności od innych bakterii lub spontanicznych mutacji. Częsta oporność wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybiotykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków w przemyśle spożywczym.

  Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) – oporne na metycylinę szczepy gronkowca, będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych. Stanowi on poważny problem finansowy dla służby zdrowia. Wykształcony przez drobnoustroje typ oporności oznacza brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki z grupy beta-laktamów – w tym penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy czy karbapenemy. Szczepy MRSA są jedynymi bakteriami Gram-dodatnimi, na które nie działają karbapenemy.

  Światowy Dzień Zdrowia, ang. World Health Day – święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  International Nonproprietary Name, w skrócie INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) – oficjalna niezastrzeżona, generyczna nazwa środka farmaceutycznego zalecana w nazewnictwie przez Światową Organizację Zdrowia. Jest ona stosowana dla ułatwienia ze względu na bardzo dużą ilość nazw handlowych leków i środków farmaceutycznych.

  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work) – święto obchodzone corocznie 28 kwietnia, proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC).

  Dodano: 06.04.2011. 22:33  


  Najnowsze