• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Świetlana przyszłość przed platynową terapią przeciwnowotworową

  13.12.2010. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, zaproponował metodę leczenia nowotworów z wykorzystaniem niebieskiego światła aktywującego leki na bazie platyny, która może okazać się bardzo skuteczna. Oprócz tego, że są silniejsze od innych farmaceutyków na bazie platyny, leki aktywowane światłem mogą stanowić w rękach lekarzy narzędzie do zabijania komórek nowotworowych w sposób bardziej ukierunkowany. Odkrycia dokonane przez naukowców z Wlk. Brytanii zostały opisane w czasopiśmie Angewandte Chemie.

  Źródłem unijnego wsparcia prac był projekt PHOTORUACD (Nowatorskie leki przeciwnowotworowe na bazie rutenu podlegające fotolizie), wewnątrzeuropejskie stypendium Marie Curie o wartości 178.000 EUR dofinansowane z budżetu "Ludzie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Platyna, metal szlachetny, jest szeroko wykorzystywana w leczeniu nowotworów na przykład w lekach takich jak cisplatin, carboplatin czy oxaliplatin. Aktywowanie leków na bazie platyny za pomocą światła (fotoaktywacja) umożliwi klinicystom selektywne uruchamianie leków wewnątrz nowotworów. To pozwoli ograniczyć uszkodzenia sąsiadujących, zdrowych tkanek, unikać skutków ubocznych i prawdopodobnie rozszerzyć zastosowanie leków platynowych na komórki nowotworowe, które stały się odporne na leki oraz na inne typy nowotworów.

  Naukowcom z Uniwersytetu Warwick udało się już opracować kompleks platynowy, który jest aktywowany ultrafioletem A (UVA). Zdaniem naukowców tak wąska długość fali może jednak ograniczyć jego zastosowania kliniczne. W ramach ostatnich badań zespół z Warwick, wraz z kolegami z Ninewells Hospital w Dundee i Uniwersytetu Edynburskiego, opisał nowatorski związek platyny aktywowany małymi dawkami widzialnego światła w kolorze niebieskim lub zielonym.

  Co więcej kompleks, którego pełna nazwa brzmi trans,trans,trans-[Pt(N3)2(OH)2(py)2], jest stabilny, łatwy w obsłudze i rozpuszczalny w wodzie, co oznacza, że może się rozpuścić i zostać wydalony z organizmu po użyciu.

  "Cechą szczególną naszego kompleksu jest możliwość aktywowania go nie tylko ultrafioletowym światłem, ale również niskimi dawkami światła niebieskiego lub zielonego" - wyjaśnia Peter Sadler z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warwick, który kierował badaniami. "Aktywacja światłem generuje silny związek cytoksyczny, który jak się okazało jest znacznie skuteczniejszy od terapii cisplatinem."

  Zespół podejrzewa, że nowatorska metoda leczenia może okazać się szczególnie obiecująca w leczeniu nowotworów i stanów przedrakowych w organach o cienkich ściankach, takich jak pęcherz czy przełyk. Testy na komórkach nowotworu przełyku wyhodowanych w laboratorium wykazały, że po aktywowaniu przez niebieskie światło związek jest wysoce skuteczny, a zespół testuje obecnie jego skuteczność na komórkach nowotworu jajników i wątroby.

  "Ten związek może mieć ogromny wpływ na skuteczność przyszłych terapii przeciwnowotworowych. Aktywacja światłem zapewnia potężną toksyczność związku oraz umożliwia znacznie precyzyjniejsze ukierunkowanie terapii przeciw komórkom nowotworowym" - zauważa profesor Sadler.

  "Jesteśmy przekonani, że fotoaktywowane kompleksy platynowe umożliwią leczenie nowotworów, które wcześniej nie reagowały na chemioterapię kompleksami platynowymi. Nowotwory, które się uodporniły na tradycyjne leki platynowe mogą zareagować na te kompleksy przy mniejszych skutkach ubocznych."

  Prace naukowców znajdują się obecnie na przedklinicznym etapie opracowywania metody leczenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne. Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna. Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna.

  Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu. Światłowodowa siatka Bragga (światłowodowy filtr Bragga lub filtr Bragga) to segment światłowodu o długości 1-10 mm, który odbija (zawraca) światło o określonej długości fali. Światło o innych długościach fali jest całkowicie przepuszczane. Takie selektywne odbicie zachodzi dzięki wykonanej w rdzeniu światłowodu strukturze będącej okresową zmianą współczynnika załamania światła. Siatka taka może działać jako filtr optyczny, który blokuje światło o jednej długości fali, oraz jako selektywne zwierciadło..

  Leki cytostatyczne, cytostatyki, leki cytotoksyczne, leki przeciwnowotworowe to grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe charakteryzujące się szybkimi podziałami. Leki te uszkadzają jednak także inne szybko dzielące się, zdrowe komórki (szpik kostny, błony śluzowe, komórki włosów), stąd częste są działania niepożądane takie jak: anemia, nudności i wymioty, łysienie). Cytostatyki mają wąski indeks terapeutyczny, są to leki niebezpieczne. Źródła światła - przedmioty emitujące światło. Przedmioty, które widzimy, mogą same wysyłać światło lub odbijać światło padające na nie. Te, które same emitują światło nazywamy źródłami światła. Dla ludzi najważniejszym źródłem światła jest Słońce, bez którego nie istniałoby życie na Ziemi. Źródła światła dzielimy na naturalne oraz sztuczne.

  Deprywacja snu - czyli jego niedobór, którego konsekwencjami są zaburzenia funkcji poznawczych, rozdrażnienie i ogólny spadek sił witalnych. Zbyt mała ilość snu może być także przyczyną nadwagi, nadmiernego pobudzenia lub cukrzycy, a nawet prowadzić do śmierci w ekstremalnych przypadkach. Do innych potencjalnych skutków należy zaliczyć depresję, niską samoocenę społeczną oraz choroby nowotworowe. Ciekawostką jest też fakt, iż grupa naukowców z Uniwersytetu w Warwick oraz University College of London dowiodła, dając na to wiele argumentów, iż brak snu może więcej niż dwukrotnie zwiększyć ryzyko śmierci na skutek chorób serca.

  Dodano: 13.12.2010. 18:17  


  Najnowsze