• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum nt. nowych horyzontów w przedklicznicznym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, Freiburg, Niemcy

  11.08.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 września 2011 r. we Freiburgu, Niemcy, odbędzie się sympozjum pt. "Nowe horyzonty w przedklicznicznym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego".

  Sponsorem wydarzenia jest projekt ENCITE (Europejska sieć ds. kompetencji w zakresie obrazowania komórkowego i obserwacji). Celem projektu jest opracowanie odpowiednich narzędzi obrazowania, które pomogą pogłębić wiedzę na temat oddziaływania terapii komórkowej, możliwości monitoringu reakcji u pacjentów i odpowiedniego bezpieczeństwa leczenia.

  Na program wydarzenia złożą się prezentacje i obchód laboratorium z przewodnikiem, a także stworzone zostaną możliwości sieciowania i nawiązywania kontaktów z innymi interesariuszami. Przewidziano następujące tematy odczytów:
  - Obrazowanie molekularne w badaniach przekładających się na praktyczne zastosowania.
  - Spojrzenie na przedkliniczne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.
  - Regeneracja strukturalna i funkcjonalna mózgu gryzoni.
  - Nowe metody i środki cieniujące w rezonansie magnetycznym.
  - Niekartezjańskie kodowanie i wzbudzenie równoległe w przedklinicznym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego.
  - Rezonans magnetyczny w nowych terapiach nowotworów mózgu.
  - Obrazowanie zakrzepicy o podłożu miażdżycowym za pomocą obrazowania metodą molekularnego rezonansu magnetycznego.

  W projekcie ENCITE bierze udział 29 partnerów z 10 krajów. Czteroletni projekt rozpoczął się w czerwcu 2008 r. i jest współfinansowany przez Komisję Europejską na kwotę 12 mln EUR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Angiografia rezonansu magnetycznego (angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego służące do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. Podstawowymi technikami MRI używanymi w wizualizacji naczyń krwionośnych są angiografia czasu przepływu (TOF) i angiografia kontrastu fazy (PC). Badania SPECT – tomografia emisyjna pojedynczych fotonów – single photon emission computed tomography – oparte są na najnowszych metodach obrazowania mózgu i wykrywania dysfunkcji. Jest to stosunkowo nowa i mało rozpowszechniona metoda diagnozowania zaburzeń mózgowia, znacznie różniąca się od encefalografii i rezonansu magnetycznego. Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) – wyspecjalizowana odmiana obrazowania rezonansu magnetycznego. Za pomocą tej metody mierzona jest hemodynamiczna odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego. Istotą badania jest skoordynowany z bodźcem pomiar efektu BOLD (blood-oxygen-level-dependent contrast), który powstaje wskutek wzrostu przepływu i utlenowania aktywnej okolicy mózgu.

  Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo (ang. MRS – magnetic resonance spectroscopy) – wyspecjalizowana technika związana z obrazowaniem rezonansu magnetycznego (MRI), umożliwiająca uzyskanie informacji o składzie biochemicznym w wybranych lokalizacjach organizmu w sposób nieinwazyjny (bez konieczności wykonywania biopsji), podczas gdy MRI dostarcza jedynie danych o budowie (strukturze) badanego narządu. Neurografia, MRN (ang. Magnetic resonance neurography) – sposób obrazowania przebiegu włókien nerwowych przy pomocy specjalnie zmodyfikowanego rezonansu magnetycznego.

  Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI (ang. magnetic resonance imaging) – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych. Traktografia, traktografia istoty białej (ang. tractography, diffusion tensor tractography) – nieinwazyjna technika obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, umożliwiająca uwidocznienie kierunku i ciągłości przebiegu włókien nerwowych in vivo. Dane potrzebne do stworzenia obrazu przestrzennego ułożenia włókien nerwowych w układzie nerwowym uzyskuje się przy pomocy tzw. techniki obrazowania tensora dyfuzji (obrazowanie dyfuzyjne MRI, DTI). Specjalne programy łączą tzw. wektory własne (ang. eigenvectors) w sąsiednich wokselach, zgodnie z wskazywanym przez nie kierunkiem. Zmiany wartości FA (frakcyjnej anizotropii) i maksymalnego kąta między wektorami własnymi w sąsiednich wokselach pozwalają na zmiany czułości lub swoistości metody. Wykorzystywany algorytm kreśli toru włókien z wybranego punktu w oparciu o zasadę ciągłości wokseli i doboru każdego kolejnego w zależności od kierunku tensora dyfuzji w wokselu bieżącym wyznaczonego przez dominującą składową. Kierunek włókien jest kodowany kolorem: barwa czerwona wskazuje przebieg włókien w osi X (prawo-lewo), zielony w osi Y (przód-tył), niebieski w osi Z (góra-dół).

  Dyskografia, dyskogram, LPD (ang. lumbar provocative discography) – inwazyjna metoda diagnostyczna patologii krążka międzykręgowego. Zwykle jest zarezerwowana dla osób z bólem okolicy lędźwiowej (lumbago), u których MRI wykazało nieprawidłowości w obrazie krążków międzykręgowych. Osirix – oprogramowanie do przetwarzania obrazów przeznaczone do pików w formacie DICOM (.dcm) powstającym w obrazowaniu medycznym (MRI, CT, PET, PET-CT, SPECT-CT, USG). Jest zgodne ze standardem DICOM (dane komunikacyjne oraz w formacie obrazów). Osirix ma możliwość pobierania obrazów transferowanych przez protokół komunikacyjny DICOM z każdej modalności PACS (C-STORE, SCP/SCU oraz Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP).

  Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego - tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Otrzymany w ten sposób obraz musi zostać jeszcze zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa (interwencyjna, inwazyjna), której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów, celowanego podawania leków. Istotnym przełomem było wprowadzenie radiografii cyfrowej (DR, ang. digital radiology), tj. zastosowania w pełni cyfrowej linii diagnostycznej (obejmującej akwizycję obrazu, jego przetwarzanie i archiwizację, ang. PACS).

  Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania w dzisiejszych czasach. Wykorzystywana jest w każdym etapie leczenia chorego - od rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. Należy jednak pamiętać, że niesie za sobą również niebezpieczeństwo w postaci promieniowania.

  Leukoarajoza (ang. leukoaraiosis) – opisowe pojęcie radiologiczne określające rozlane zmiany w istocie białej mózgu, zlokalizowane głównie wokół komór mózgu i wykrywane w badaniach obrazowych jako zmiany hipodensyjne w KT oraz hiperintensywne w sekwencji T2 oraz FLAIR w MRI. Częstość leukoarajozy jest większa u ludzi starszych. Jako czynnik patogenetyczny leukoarajozy proponuje się przewlekły proces niedokrwienny. Leukoarajoza może objawiać się drobnymi deficytami neurologicznymi i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi albo poważnymi deficytami powodującymi głęboką niepełnosprawność i otępienie.

  Biopsja piersi (właśc. biopsja gruczołu sutkowego) – procedura diagnostyczna polegająca na aspiracji płynu z komórkami lub wycięciu fragmentu tkanki piersi pacjentki. Pobrany materiał bada się mikroskopowo pod kątem występowania zmian świadczących o patologii (w szczeg. rozroście nowotworowym). Dostępne są trzy techniki zabiegowe: aspiracyjna biopsja cienkoigłowa (FNAB), biopsja gruboigłowa (CNB; czasem z wykorzystaniem aparatury VAB, tzw. biopsja mammotomiczna a. biopsja MMT) oraz otwarta biopsja chirurgiczna (OSB). Przeprowadzenie zabiegu znacząco ułatwiają obrazowe metody lokalizacji zmian: ultrasonografia, stereotaksja lub rezonans magnetyczny. Ryzyko powikłań jest niskie, a pełen powrót do zdrowia po zabiegu następuje w okresie 1–2 dni.

  Dodano: 11.08.2011. 16:26  


  Najnowsze