• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System monitorowania pacjentów SAPHIRE wchodzi w etap testów

  27.12.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Opracowany w ramach projektu finansowanego ze środków UE system inteligentnego monitorowania i wspomagania procesu decyzyjnego w dziedzinie opieki zdrowotnej wejdzie niebawem w etap prób pod względem dwóch zastosowań. Obecnie w związku z zakończeniem wdrożeniowych prac technicznych badania pilotażowe projektu SAPHIRE obejmą monitorowanie pacjentów z chorobami układu krążenia w szpitalu w Rumunii oraz będących pod opieką domową w Niemczech.

  System, który powstaje w ramach projektu SAPHIRE, może w efekcie pozwolić na szybsze przenoszenie pacjentów z oddziałów intensywnej opieki medycznej na oddziały zwykłe oraz na szkolenie młodych lekarzy, a jednocześnie umożliwić zmniejszenie liczby ewentualnych błędów w leczeniu. SAPHIRE to próba połączenia danych pochodzących z bezprzewodowych czujników medycznych ze szpitalnym systemem informacyjnym na jednej platformie, wykorzystująca wyniki innego projektu finansowanego przez UE, o nazwie ARTEMIS.

  Jednym z głównych problemów występujących w podobnych projektach była niemożność dostosowania danych przechowywanych na różnych platformach w rozmaitych formatach. Aby przezwyciężyć ten problem, badacze SAPHIRE po raz pierwszy wykorzystali odwzorowywanie ontologii, czyli metodę umożliwiającą zautomatyzowanie komunikacji między systemami komputerowymi. - Później zauważyliśmy, że odwzorowanie XSLT może w sposób zadawalający dokonywać również niektórych konwersji w znacznie krótszym czasie - mówi Mehmet Olduz reprezentujący Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania w Middle East Technical University (METU) w Ankarze. - Zespół uwzględnił więc zdolność XSLT do odwzorowywania, jak również odwzorowywanie ontologii, co w sumie dało znaczną poprawę wyników systemu.

  XSLT czyli Extensible Style Sheet Language Transformation (transformacja rozszerzalnego języka arkuszy stylów) może przetwarzać dokumenty sporządzone w rozszerzalnym języku znaczników (XML - Extensible Markup Language) - języku programowania Web 2.0 - w inny rodzaj dokumentu. W efekcie dzięki tej metodzie można dokonywać tłumaczenia dokumentacji medycznej na format standardowy i kojarzyć to z parametrami życiowymi pacjenta mierzonymi w czasie rzeczywistym. W przypadku dokumentacji medycznej projekt SAPHIRE posługuje się powszechnie akceptowanym standardem, który jest również stosowany w wielu krajowych sieciach opieki zdrowotnej.

  - Sądzę, że to co czyni system SAPHIRE zupełnie wyjątkowym, to półautomatyczne przeniesienie wytycznych klinicznych do instytucji opieki zdrowotnej - wyjaśnia Mehmet Olduz. - Podstawą tych wytycznych są badania naukowe oraz doświadczenie medyczne i wynikają z nich sugestie co do najwłaściwszego toku leczenia, jaki należy przyjąć w konkretnej sytuacji. W systemie SAPHIRE zawarta jest funkcja, dzięki której następuje automatyczne regularne porównanie tych wytycznych z objawami występującymi u pacjentów i ich parametrami życiowymi, z jednoczesnym zapewnieniem całkowitej poufności i prywatności danych.

  W projekcie SAPHIRE uczestniczy siedmiu partnerów z Turcji, Grecji, Francji, Niemiec i Rumunii. Projekt otrzymuje ponad 2 miliony euro ze środków finansowych szóstego programu ramowego UE (6PR).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych).

  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.

  Dodano: 27.12.2011. 18:17  


  Najnowsze