• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tanie aparaty USG podłączane do komputera PC

  11.02.2010. 18:15
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Budowa tanich i szeroko dostępnych aparatów USG dla lekarzy pierwszego kontaktu to główny cel projektu dra Marcina Lewandowskiego z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Elektronika zostanie tu ograniczona do minimum, a dodatkowym urządzeniem będzie standardowy komputer PC. Pozwoli to znacznie zredukować koszty aparatu. Projekt będzie finansowany ze środków programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Aparat może mieć formę przystawki z osobną głowicą lub zintegrowanej głowicy podłączanej do komputera przenośnego przez interfejs USB. Dr Lewandowski planuje zastosować w nim głowice ze skanowaniem mechanicznym oraz wykorzystać softwarowe przetwarzanie sygnałów ultradźwiękowych ech w komputerze PC.

  "Podstawą systemu będzie uniwersalny moduł nadawania i akwizycji sygnałów ultradźwiękowych oraz specjalizowane oprogramowanie przetwarzania zapewniające wizualizację w czasie rzeczywistym" - wyjaśnia autor projektu.

  Dodaje, że przeniesienie całości przetwarzania cyfrowego sygnałów ultradźwiękowych na stronę komputera PC pozwoli na uproszczenie układów elektronicznych w aparacie. Bardzo szybki rozwój systemów komputerowych powoduje ciągłe zwiększanie dostępnej mocy obliczeniowej. Dzięki temu będzie można stosować w aparacie coraz bardziej zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów. W ten sposób ultrasonograf zyska nowe funkcje poprzez uaktualnienie oprogramowania i ewentualną wymianę komputera.

  Jak podkreśla dr Lewandowski, zastosowane nowoczesnych rozwiązań i układów elektronicznych pozwoli na znaczną redukcję rozmiarów i poboru prądu systemu, gwarantując jego mobilność.

  "Obecnie w Polsce sprzedaje się rocznie kilkaset małych aparatów głównie do niewielkich szpitali i gabinetów prywatnych. Biorąc pod uwagę szybki rozwój tej grupy usług medycznych pojawienie się jeszcze bardziej dostępnego aparatu powinno spotkać się z dużym zainteresowaniem rynku" - uważa badacz.

  Cel naukowych poszukiwań jest w tym przypadku typowo aplikacyjny. Ich rezultatem będzie gotowe do komercjalizacji urządzenie medyczne. W realizację projektu będą zaangażowani polscy producenci medycznej aparatury ultradźwiękowej Echoson S.A. i Sonomed Sp. z o.o., którzy są także potencjalnie zainteresowani produkcją opracowanego aparatu.

  W pierwszej edycji programu "Lider" zainicjowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrano 23 spośród 202 zgłoszonych wniosków. Laureaci wykazali, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonymi przez siebie zespołem nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Na jego realizację każdy z nich otrzyma nawet do 1 mln zł.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analogowe przetwarzanie sygnałów – dział techniki dotyczący przetwarzania sygnałów analogowych, czyli takich, które mogą zmieniać się w sposób ciągły. Matematyczne algorytmy przetwarzania analogowego są implementowane w postaci obwodów elektronicznych, układów mechaniczno-pneumatycznych. W obwodach elektronicznych operacje matematyczne takie jak mnożenie czy całkowanie realizują odpowiednie układy rezystorów, kondensatorów, cewek, wzmacniaczy operacyjnych i innych elementów. W przypadku układów pneumatycznych odpowiednie zestawy zbiorników, zaworów i dysz wykonują podobne funkcje. Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci. Urządzenia cyfrowe to urządzenia przetwarzające sygnał metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów zazwyczaj jest to urządzenie elektroniczne.

  S/PDIF (ang. SONY/Philips Digital Interface Format) – standard przesyłania sygnałów dźwiękowych rozwijany przy współpracy firm SONY i Philips. Pozwala na przesyłanie między dwoma urządzeniami dźwięku zapisanego cyfrowo bez potrzeby konwertowania go do postaci analogowej. Dzięki temu nie powstają zniekształcenia dźwięku (powstawały w trakcie przetwarzania sygnału cyfrowego do postaci analogowej, w trakcie przetwarzania sygnału z powrotem do postaci cyfrowej po przesłaniu oraz w trakcie samej transmisji). Betonoskop – rodzaj urządzenia, które służy do określania właściwości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej. Podczas badań wykorzystuje się ultradźwięki o częstotliwościach np. 24 kHz, 37 kHz, 54 kHz (jako typowych), oraz 82 kHz i 150 kHz.

  Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680. Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu)

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki. Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów zajmująca się przetwarzaniem sygnałów fonicznych w postaci cyfrowej. Obejmuje w szczególności:

  ArtRage to program komputerowy stworzony przez nowozelandzką firmę Ambient Design Ltd, który umożliwia malowanie i rysowanie grafiki rastrowej. Do jego instalacji potrzebny jest: komputer PC lub komputer Mac. Minimum wyposażenia to klawiatura i mysz komputerowa. Opcjonalnie można też używać tabletu. Dzięki wykrywaniu siły nacisku pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału programu: na rysowanie bądź malowanie na komputerze, tak jak na prawdziwym podkładzie. Gdy kreska rysowana jest mocno - będzie ona gruba i wyraźna. Gdy nacisk jest lekki ślad będzie delikatny i cienki.

  Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych.

  Leszek Filipczyński (ur. 23 grudnia 1923 w Łodzi, zm. 30 czerwca 2004 w Warszawie) – polski inżynier, profesor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, specjalista akustyki i ultradźwięków. Twórca polskiej ultradźwiękowej diagnostyki medycznej. Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.


  Karta telewizyjna (ang. tuner card) – urządzenie wejścia/wyjścia komputera. Umożliwia rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie obrazu telewizyjnego. Często posiada komplet wejść i wyjść analogowych, umożliwiających podłączenie do komputera magnetowidu, gry wideo czy telewizora. Są one podłączane zwykle przez port PCI, USB lub nawet bezpośrednio do monitora.

  Dodano: 11.02.2010. 18:15  


  Najnowsze