• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy doprowadzają do perfekcji umiejętność wykrywania superpasożytów

  24.07.2012. 22:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców finansowany ze środków unijnych dokonał znaczącego przełomu w badaniach z dziedziny biologii molekularnej nad patogenami drobnoustrojowymi.

  W artykule opublikowanym w Journal of Infectious Diseases, naukowcy z Belgii, Indii, Nepalu, Niemiec, Szwajcarii, USA i Wlk. Brytanii donoszą o udanym skompletowaniu genomu Leishmania donovani - pasożyta, który wywołuje leiszmaniozę, jedną z najpoważniejszych chorób tropikalnych po malarii.

  Leishmania to jednokomórkowy pasożyt przenoszony poprzez ukąszenia moskitów, który występuje głownie w Azji, Afryce Wschodniej i krajach basenu Morza Śródziemnego.

  Po skompletowaniu genomu Leishmania, zespół zidentyfikował serie mutacji właściwych dla "superpasożytów" i opracował prostą ocenę szacunkową, która umożliwi ich lepsze wyśledzanie, gdziekolwiek wystąpią. Superpasożyty na subkontynencie indyjskim mają tendencję do lekooporności, a jednocześnie są lepiej wyposażone, by radzić sobie z naszym układem immunologicznym.

  W zależności od ciężkości przypadku, leiszmanioza może doprowadzić do śmiertelnej choroby trzewnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że co roku przybywa 1,6 mln nowych przypadków leiszmaniozy, które w większości odnotowuje się wśród najbiedniejszych populacji.

  Badania uzyskały wsparcie z dwóch, finansowanych ze środków unijnych, projektów badawczych: LeishNatDrug-R (Narzędzia molekularne do monitorowania pojawiania się i rozprzestrzeniania lekooporności wśród naturalnych populacji leishmania), który otrzymał 1.200.000 EUR w ramach programu badań, rozwoju technologicznego i demonstracji Piątego Programu Ramowego (5PR) oraz Kaladrug-R (Nowe narzędzia do monitorowania lekooporności i reakcji na leczenie w leiszmaniozie trzewnej na subkontynencie indyjskim), który otrzymał wsparcie w wysokości 299.999 EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Autor naczelny raportu z badań, dr Manu Vanaerschot z Instytutu Medycyny Tropikalnej w Antwerpii, Belgia, zauważa: "Dzięki odkryciu tych mutacji, które zostało umożliwione przez dofinansowanie otrzymane od Komisji Europejskiej, rozprzestrzenianie się i pojawianie się lekoopornych pasożytów może być skuteczniej monitorowane, przyczyniając się do lepszej i odpowiedniejszej kontroli pasożyta oraz choroby, którą wywołuje".

  "Mamy nadzieję, że to odkrycie ostatecznie otworzy drogę do urządzenia wykrywającego lekooporność, które można stosować w terenie nie tylko, jeżeli chodzi o pięciowartościowe związki antymonu, ale wszystkie leki przeciw leiszmaniozie. To ważny przełom, który wniesie ogromny wkład w kontrolę zagrożenia leiszmaniozą" - mówi inny autor raportu z badań, Shyam Sundar z Hindu University w Banaras, Indie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Peperomia galioides Kunth – gatunek rośliny z rodziny pieprzowatych (Piperaceae). Pochodzi z tropikalnych regionów Meksyku, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Jest uprawiana w wielu krajach świata. W 1995 r. naukowcy wykryli w tej roślinie związek chemiczny piperogalin charakteryzujący się dużą aktywnością w zwalczaniu trzech gatunków pierwotniaków Leishmania wywołujących chorobę zwaną leiszmaniozą, oraz pierwotniaka o nazwie świdrowiec amerykański (Trypanosoma crusi), wywołującego chorobę Chagasa. Leiszmanioza (łac. leishmaniasis, ang. leishmaniasis) – grupa chorób pasożytniczych, wywoływanych przez wiciowce z rodzaju Leishmania. Przenoszona poprzez muchówki (moskity) z rodzajów Lutzomyia (w Nowym Świecie) i Phlebotomus (w Starym Świecie). Choroba wzięła swą nazwę od nazwiska szkockiego patologa Williama Booga Leishmana. To on w 1901 zidentyfikował obce organizmy w śledzionach osób zmarłych z powodu "gorączki z Dum-Dum". Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Padaczka Kożewnikowa – występuje od 18. do 25. roku życia. Objawia się dużymi atakami z tendencją do lekooporności, często doprowadzają do całkowitego paraliżu i do wejścia w stan padaczkowy. Mikonazol – jest lekiem przeciwgrzybicznym, opracowany przez Janssen Pharmaceutica, powszechnie stosowanym miejscowo na skórę lub błonę śluzową do wyleczenia zakażeń grzybicznych. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, kluczowego składnika błony komórkowej grzybów. Może być również stosowany wobec niektórych gatunków pasożytów (np. przeciw jednokomórkowemu pierwotniakowiLeishmania), ponieważ ich błony śluzowe również zawierają ergosterol. Oprócz swoich działań przeciwgrzybiczych i przeciwpasożytniczych, ma pewne ograniczone właściwości antybakteryjne.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą:

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Lekooporność – zmniejszona wrażliwość w czasie na te same stężenia leków w trakcie terapii, spowodowane na przykład ich zwiększonym metabolizmem. Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie.

  Dodano: 24.07.2012. 22:17  


  Najnowsze