• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy odkrywają nową komórkę odpornościową

  22.11.2009. 20:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli nowy typ komórki odpornościowej odgrywającej rolę w pewnych przewlekłych chorobach zapalnych takich jak łuszczyca czy astma. Zespół ma nadzieję, że odkrycie przyczyni się ostatecznie do opracowania nowych leków na te choroby.

  Badania, z których raport opublikowano w internetowym czasopiśmie Journal of Clinical Investigation (JCI), zostały w części dofinansowane przez UE w ramach projektu SENS-IT-IV (Nowatorskie strategie testowania w analizie in vitro alergenów), który uzyskał wsparcie na kwotę 11 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Naukowcy z Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch odkryli nowe komórki badając próbki skóry pobrane od osób cierpiących na łuszczycę, wyprysk atopowy i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

  Nazwana Th22, nowo odkryta komórka jest typem komórki odpornościowej zwanej limfocytem T pomocniczym. Limfocyty T pomocnicze są białymi krwinkami aktywującymi inne komórki odpornościowe, kiedy organizm zostaje zaatakowany na przykład przez wirusa lub bakterię. Co więcej limfocyty T pomocnicze kontrolują zapalenia w organizmie, aby pomóc mu zwalczyć infekcję. Komórki Th22 wydają się brać udział w nadzorowaniu i koordynowaniu komórek odpornościowych, które wywołują zapalenie.

  Badania naukowców ujawniły, że komórki Th22 wytwarzają molekułę sygnalizującą zwaną interleukiną-22 (IL-22). Molekuła ostrzega tkanki zanim pojawi się zapalenie lub infekcja, dając im czas na przygotowanie się do zaatakowania inwazyjnego patogenu lub do ochrony przed zapaleniem.

  U zdrowych osób komórki Th22 pełnią zatem funkcję ochronną. Jednakże w przypadku osób z zapalnymi schorzeniami skóry komórki Th22 nie funkcjonują prawidłowo, powodując zbyt szybki wzrost komórek skóry, co doprowadza ostatecznie do bolesnej, łuszczącej się skóry.

  "Obserwujemy wzrost liczby stanów przewlekłych takich jak choroby skóry i dróg oddechowych z powodu zmian w trybie życia" - zauważa dr Carsten Schmidt-Weber z Państwowego Instytutu Serca i Płuc przy Imperial College London w Wlk. Brytanii.

  "Te choroby mogą mieć ogromny wpływ na życie ludzi, a pacjenci bywają zmuszeni do nieustannej walki, by utrzymać objawy w ryzach. Ogromnie cieszymy się z odkrycia tego nowego podzbioru limfocytów T pomocniczych, bowiem jesteśmy przekonani, że dzięki niemu będzie można wyznaczyć nowy cel w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych w przyszłości."

  Naukowcy badają obecnie bardziej szczegółowo komórki Th22, aby wyjaśnić funkcję pełnioną przez nie w stanach zapalanych. Zespół chciałby także dowiedzieć się, w którym miejscu organizmu są one wytwarzane oraz czy jest jakiś sposób kontrolowania ich zanim zaczną sprawiać problemy.

  Celem projektu SENS-IT-IV jest ograniczenie doświadczeń na zwierzętach poprzez opracowanie alternatywnych sposobów testowania alergenów in vitro. W projekcie bierze udział 15 uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz 9 przedsiębiorstw i kilka organizacji przemysłowych i innych.

  Zdaniem partnerów projektu: "pomyślny wynik projektu przyczyni się do zmniejszenia liczby zwierząt potrzebnych do testów bezpieczeństwa, jak również do stworzenia precyzyjniejszych narzędzi do projektowania produktów. W ten sposób projekt przyniesie wymierne korzyści wszystkim europejskim obywatelom i zwiększy konkurencyjność przemysłu europejskiego."

  rdo: CORDIS

  informacji: Imperial College w Londynie: http://www.imperial.ac.uk Journal of Clinical Investigation (JCI): http://www.jci.org Projekt SENS-IT-IV: http://www.sens-it-iv.eu Teksty pokrewne: 28960, 30487 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Imperial College w Londynie; Journal of Clinical Investigation
  Referencje dokumentu: Eyerich, S. et al. (2009) Th22 cells represent a distinct human T cell subset involved in epidermal immunity and remodelling. JCI, publikacja internetowa z dnia 16 listopada. DOI: 10.1172/JCI40202.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31487   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Interleukina-22 (IL-22) – cytokina prozapalna o dużym podobieństwie do IL-10, produkowana przez limfocyty T1, komórki NK i komórki tuczne. Bierze udział w odpowiedzi na infekcje, indukuje białka ostrej fazy. Działa nie na komórki układu odpornościowego, ale jest zaangażowana w niespecyficzną odporność tkanek.
  Interleukina 18 (IL-18) – cytokina wytwarzana przez makrofagi, a także inne komórki, należąca do rodziny IL-1. Pierwszą poznaną funkcją IL-18 było silne pobudzanie produkcji interferonu γ (IFNγ) przez limfocyty T i komórki NK w reakcji na działanie patogenów, takich jak lipopolisacharyd (LPS). Aktualnie uznaje się, że efekty działania IL-18 są znacznie bardziej zróżnicowane i uczestniczy ona w promowaniu polaryzacji odpowiedzi immunologicznej zarówno w kierunku Th1, Th2 jak i Th17, w zależności od tego, w obecności jakich innych cytokin się znajduje. Oprócz roli fizjologicznej, wykazano, że IL-18 może wywoływać także silne reakcje zapalne, co sugeruje jej patofizjologiczną rolę w wielu chorobach zapalnych i autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, miastenia, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i inne. Komórki NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy) – główna grupa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Komórki NK zostały odkryte w latach 70. XX w. u osób zdrowych, wśród których nie spodziewano się odpowiedzi przeciwnowotworowej. Okazało się, że taka odpowiedź jednak występuje i jest silniejsza niż u osób chorych. Obok komórek NK za taki efekt odpowiadają hipotetyczne komórki NC. Ze względu na swoje właściwości komórki NK są zaliczane do komórek K. Efekt cytotoksyczny jest widoczny już po 4 godz. od kontaktu z antygenem i standardowo testuje się go na linii białaczkowej K562.

  Komórki plazmatyczne, plazmocyty są komórkami układu immunologicznego, których funkcją jest produkcja i wydzielanie przeciwciał (immunoglobulin).
  Komórki plazmatyczne powstają w wyniku pobudzenia limfocytów B i są jedynymi komórkami zdolnymi do produkcji przeciwciał, dzięki czemu odgrywają poważną rolę w odporności humoralnej i usuwaniu antygenu. Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej komórki te ulegają apoptozie. Interleukina 7 (IL-7) – cytokina produkowana przez komórki podścieliska szpiku oraz grasicy. Wytwarzana jest również przez keratynocyty, komórki dendrytyczne, neurony i komórki endotelium, ale nie jest produkowana przez limfocyty. U myszy pobudza proliferację prekursorów limfocytów B oraz limfocytów T, u ludzi tylko limfocytów T. Bierze również udział w różnicowaniu się limfocytów cytotoksycznych. Zaangażowana w odpowiedź na infekcję wirusem HIV.

  Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne (B od łac. Bursa Fabricii - kaletka Fabrycjusza) - komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty B powstają w szpiku kostnym, a w przebiegu odpowiedzi immunologicznej różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Stężenie limfocytów B we krwi obwodowej wynosi 0,06–0,66 x 10/l. Leukotrieny - lipidy związane z układem immunologicznym. Biorą udział w mechanizmach odpornościowych i procesach zapalnych, m.in. związanych z astmą i alergicznym nieżytem nosa. Przewodzą sygnały na drodze autokrynnej (sygnalizując w ten sposób do tej samej komórki, które je wyprodukowały) i parakrynnej (przekazując sygnał do niewielkiej liczby sąsiadujących komórek).

  Interleukina 1 (IL-1) – zbiorcza nazwa, którą określa się cytokiny o kluczowym znaczeniu dla procesu zapalnego i szerokim spektrum działania. Cytokina ta jest wydzielana w odpowiedzi na różne antygeny pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego. Oprócz komórek układu odpornościowego wydzielać ją mogą również komórki "nieimmunologiczne", takie jak keratynocyty, co jeszcze podkreśla jej rolę jako uniwersalnego czynnika pobudzającego reakcję zapalną. IL-1 jest także zdolna do indukowania wydzielania innych cytokin prozapalnych, takich jak: IFN-γ, Interleukina 6 czy TNF. IL-1 wpływa również na procesy odpowiedzi swoistej, indukując wydzielanie interleukiny 6 przez limfocyty T oraz wpływając na rozwój limfocytów B. Ogólnie można powiedzieć, że IL-1 wpływa aktywująco na leukocyty oraz wiele innych komórek nie związanych bezpośrednio z układem odpornościowym, bierze bowiem udział także w przebudowie tkanek, syntezie białek ostrej fazy, wywołuje senność i jest pirogenem. Interleukina 1 (IL-1) – zbiorcza nazwa, którą określa się cytokiny o kluczowym znaczeniu dla procesu zapalnego i szerokim spektrum działania. Cytokina ta jest wydzielana w odpowiedzi na różne antygeny pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego. Oprócz komórek układu odpornościowego wydzielać ją mogą również komórki "nieimmunologiczne", takie jak keratynocyty, co jeszcze podkreśla jej rolę jako uniwersalnego czynnika pobudzającego reakcję zapalną. IL-1 jest także zdolna do indukowania wydzielania innych cytokin prozapalnych, takich jak: IFN-γ, Interleukina 6 czy TNF. IL-1 wpływa również na procesy odpowiedzi swoistej, indukując wydzielanie interleukiny 6 przez limfocyty T oraz wpływając na rozwój limfocytów B. Ogólnie można powiedzieć, że IL-1 wpływa aktywująco na leukocyty oraz wiele innych komórek nie związanych bezpośrednio z układem odpornościowym, bierze bowiem udział także w przebudowie tkanek, syntezie białek ostrej fazy, wywołuje senność i jest pirogenem.

  Komórka kompetentna immunologicznie, komórka immunokompetentna – każda komórka układu odpornościowego, która może swoiście rozpoznawać dany antygen. Określenie to odnosi się zatem do limfocytów, zarówno B, jak i T, z tym jednak zastrzeżeniem, że chodzi wyłącznie o te komórki, które nie są w danej chwili zaangażowane w odpowiedź odpornościową, a więc komórki dziewicze i limfocyty pamięci.

  Limfocyty – komórki układu odpornościowego należące do agranulocytów z grupy leukocytów, uczestniczące i będące podstawą odpowiedzi odpornościowej swoistej. Są to komórki o średnicy 6-15 μm, posiadające duże jądro i skąpą cytoplazmę. Stężenie limfocytów we krwi obwodowej człowieka wynosi 1,1–3,5 × 10/l, co stanowi 25-35% populacji leukocytów.

  Dodano: 22.11.2009. 20:12  


  Najnowsze