• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt w celu opracowania narzędzia do walki z astmą i chorobami płuc

  23.05.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy i eksperci z Europy połączyli siły, aby opracować innowacyjne narzędzie mające zapewnić komfort osób cierpiących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (COPD). Prace w ramach projektu AIRPROM rozpoczęły się na początku 2011 r. i będą prowadzone przez pięć lat. Projekt AIRPROM (Prognozowanie skutków chorób dróg oddechowych na podstawie modelowania komputerowego indywidualnego pacjenta) uzyskał wsparcie na kwotę 11,7 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Co roku choroby dróg oddechowych kosztują UE ponad 56 mld EUR. Astma jest przyczyną śmierci około 239.000 osób rocznie na świecie i szacuje się, że COPD będzie trzecią wiodącą przyczyną zgonów na świecie do 2030 r. Nie tylko aktualne metody terapeutyczne są nieodpowiednie, bowiem eksperci nie są również w stanie przewidzieć rozwoju choroby ani tego, jak pacjent zareaguje na obecne lub przyszłe terapie. Partnerzy projektu AIRPROM opracują modele komputerowe i fizyczne układu dróg oddechowych w organizmie, zapewniając naukowcom i lekarzom potrzebne wsparcie do ustalania wpływu leczenia na pacjenta.

  Ponad 300 mln osób chorych na astmę i COPD na świecie zazwyczaj cierpi z powodu uszkodzenia, zapalenia lub obturacji dróg oddechowych. Problemy te jeszcze bardziej zaostrzają trudności chorych z oddychaniem. Dostępne obecnie terapie pomagają chorym, niemniej wykorzystywane metody nie są dostosowywane do potrzeb konkretnego pacjenta. Z uwagi na brak zindywidualizowanych metod terapeutycznych bywa, że chorzy nie otrzymują najskuteczniejszego możliwego leczenia.

  W ostatnich latach prowadzone były intensywne badania nad bardziej zaawansowanymi i ukierunkowanymi podejściami do leczenia, niemniej potrzebne są dalsze prace.

  Tutaj właśnie do akcji wkracza konsorcjum AIRPROM. Partnerzy opracują komputerowy model komórek w drogach oddechowych oraz fizyczny model tych dróg, aby ocenić jak powietrze przepływa przez płuca i dlaczego następuje obturacja u chorych na astmę i COPD.

  Te innowacyjne modele, w połączeniu z istniejącymi danymi wygenerowanymi przez skany komputerowej tomografii osiowej (CT) oraz pomiary objętości płuc, zapewnią ekspertom potrzebną pomoc w testowaniu nowych metod leczenia, które można przekształcić w zindywidualizowane terapie dla pacjentów.

  Naukowcy twierdzą, że informacje te posłużą do zbudowania obszernej bazy danych, łączącej cechy charakterystyczne różnych ścieżek z konkretną metodą leczenia w przyszłości.

  "Aktualne metody leczenia COPD i astmy opierają się na 'uniwersalnym' podejściu" - wyjaśnia profesor Chris Brightling, starszy pracownik naukowy z Uniwersytetu w Leicester w Wlk. Brytanii i koordynator projektu AIRPROM. "Osoby cierpiące na te choroby układu oddechowego nie otrzymują zatem odpowiedniego leczenia, które pomoże w radzeniu sobie ze schorzeniem. Indywidualne modele pacjentów pomogą monitorować chorobę i postępy pacjenta, aby bardziej zindywidualizować i ukierunkować obecne terapie z korzyścią dla chorego na COPD czy astmę" - dodaje.

  "Łącząc najnowsze osiągnięcia w modelowaniu komputerowym, analizie obrazu i eksperckiej wiedzy klinicznej możemy po raz pierwszy ocenić nowe trapie astmy i COPD, i dopasować je do pacjenta."

  Wypowiadając się na temat modelu i jego znaczenia dla osób potrzebujących pomocy, Breda Flood, członek zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych (EFA) - sama cierpiąca na astmę - stwierdziła: "Ten nowy model umożliwi nam wizualizację aktywności w naszych płucach i obejrzenie, jak choroba wpływa na nasze oddychanie. Zdobywając wgląd w sposób oddziaływania konkretnych metod leczenia, pacjenci zyskają większą wiedzę, jak radzić sobie z chorobą w przyszłości."

  Projekt AIRPROM jest częścią projektu VPH NOE (Sieć Doskonałości Wirtualny Fizjologiczny Człowiek), który otrzymał 8 mln EUR z 7PR. Partnerzy AIRPROM pochodzą z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (ang. COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, łac. Morbus obturativus pulmonum chronicum) – zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu i jest najczęściej związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone, na przykład niedobór alfa1-antytrypsyny, również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest czwartą pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (ang. COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, łac. Morbus obturativus pulmonum chronicum) – zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu i jest najczęściej związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone, na przykład niedobór alfa1-antytrypsyny, również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest czwartą pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (ang. COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, łac. Morbus obturativus pulmonum chronicum) – zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu i jest najczęściej związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone, na przykład niedobór alfa1-antytrypsyny, również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest czwartą pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta.

  Dodano: 23.05.2011. 17:49  


  Najnowsze