• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unikaj tłuszczu, aby zapewnić sobie zdrowie w sędziwym wieku

  02.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Porzekadło "Krótszy posiłek - dłuższe życie" leży na wątrobie wielu tym, którzy walczą ze swoimi krągłościami. Lekarze natomiast twierdzą, że utrata wagi i utrzymanie jej to konieczność, jeżeli chcemy poprawić i zachować dobre samopoczucie. Teraz wyniki ostatnich badań opublikowane w czasopiśmie British Medical Journal wskazują, że w przypadku kobiet tyjących z wiekiem szanse na zdrowe życie mogą spadać nawet o 80%.

  Naukowcy z Uniwersytetu Warwick w Wlk. Brytanii i z Harvard School of Public Health w USA odkryli, że kobiety w średnim wieku, które mają wysoki wskaźnik masy ciała (BMI - obliczany dzieląc wagę osoby przez jej wzrost do kwadratu) są zagrożone wyższym ryzykiem zapadnięcia na poważne choroby przewlekłe i gorszą jakością życia w porównaniu do swoich szczuplejszych rówieśniczek.

  Zasadniczo każdy kilogram (kg), o jaki wzrośnie waga kobiety po 18 roku życia zmniejsza o 5% szanse na cieszenie się dobrym zdrowiem w podeszłym wieku. Zespół odkrył również, że kobiety z nadwagą w wieku 18 lat, którym nie udało się powstrzymać wzrostu liczby centymetrów w talii są najbardziej zagrożone poważnymi stanami przewlekłymi, jak choroba wieńcowa czy nowotwór.

  Dane pokazują, że kobiety, których BMI przekracza 25 są o 79% bardziej zagrożone chorobą przewlekłą w starszym wieku w porównaniu do kobiet, których BMI mieści się między 18,5 a 22,9.

  Wskaźnika używa się powszechnie do porównania wagi i wzrostu oraz określenia danej osoby jako otyłej, jeżeli jej BMI przekracza 30 lub z nadwagą, w przypadku BMI między 25 a 30.

  W celu przeprowadzenia badań zespół wykorzystał dane zebrane od 1976 r. w ramach Nurses' Health Study od ponad 120.000 kobiet, zatrudnionych jako pielęgniarki w 11 amerykańskich stanach. Ankiety kontrolne wypełniane były co dwa lata w celu zaktualizowania informacji na temat zachorowalności i czynników związanych z trybem życia badanych.

  Informacje o chorobach przewlekłych, funkcjach poznawczych, kondycji fizycznej i swoim zdrowiu psychicznym w podeszłym wieku podało 17.065 kobiet, które dożyły wieku co najmniej 70 lat. Kobiety te były zdrowe i nie cierpiały na poważne choroby przewlekłe w średnim wieku.

  Profesor Oscar Franco z Warwick Medical School podkreślił, że uczestniczki badań, które osiągnęły wiek 70 lat i prowadziły zdrowy tryb życia nie informowały o żadnych problemach związanych z funkcjami poznawczymi czy kondycją fizyczną. Kobiety te są przykładem "udanego procesu starzenia" - mówi profesor z Public Health w Warwick.

  "W skrócie, wyniki badań dostarczają nowego dowodu na to, że otyłość [nadmierna ilość tłuszczu w organizmie] w średnim wieku jest poważnym czynnikiem ryzyka, który jest zwiastunem niższego prawdopodobieństwa przeżycia wśród starszych kobiet" - mówi profesor Franco.

  "Co więcej, nasze dane sugerują, że utrzymanie zdrowej wagi przez cały wiek dojrzały może mieć zasadnicze znaczenie dla optymalnej, ogólnej kondycji zdrowotnej w podeszłym wieku. Zważywszy na fakt, że coraz więcej osób osiąga podeszły wiek, jednocześnie przybierając na wadze, nasze wyniki mogą mieć szczególne znaczenie w kontekście leczenia klinicznego oraz publicznej opieki zdrowotnej."

  rdo: CORDIS

  informacji: British Medical Journal: http://www.bmj.com/ Uniwersytet Warwick: http://www2.warwick.ac.uk/ Teksty pokrewne: 30769, 30846, 31055 Kategoria: Różne
  Źródło danych: British Medical Journal; Uniwersytet Warwick
  Referencje dokumentu: Qi, S., et al. (2009) Adiposity and weight change in mid-life in relation to healthy survival after age 70 in women: prospective cohort study. BMJ, publikacja internetowa z dnia 29 września. DOI:10.1136/bmj.b3796.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31311   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Uniwersytet Trzeciego Wieku (fr. Universités: du Troisieme Age, Tous Ages, du Temps Libre, UNI3, des Aînés, ang. University of the Third Age, U3A) – placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku. Celem działania jest poprawa jakości życia osób starszych. Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.

  Neurogeriatria – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, czerpiąca z neurologii i geriatrii, zajmująca się zaburzeniami neurologicznymi wieku podeszłego. Starzenie się społeczeństw implikuje, analogicznie jak w przypadku pediatrii, powstawanie specjalizacji szczegółowych związanych z chorobami wieku podeszłego. Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym.

  Psychogeriatria (psychiatria wieku podeszłego) – dziedzina psychiatrii zajmująca się leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, tj. po 65. roku życia. W Polsce taka specjalizacja nie występuje. Moczenie nocne (łac. enuresis nocturna) – zjawisko polegające na niekontrolowanym oddawaniu moczu, w ciągu dnia lub podczas snu, po 3. roku życia. Jest to problem popularny w wieku dziecięcym i w większości przypadków problem ten znika sam do 5. roku życia – w przeciwnym wypadku najlepszym okresem do podjęcia leczenia jest wiek 5-6 lat. Może towarzyszyć wadom rozwojowym dróg moczowych, rozszczepowi rdzenia kręgowego, czasem przewlekłej niewydolności nerek, może mieś też tło psychogenne.

  Skala nasilenia duszności MRC (Medical Research Council) – skala stosowana w medycynie w celu określania stopnia nasilenia duszności. Jest wykorzystywana w ocenie zaawansowania chorób płuc, np. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Geriatria – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Historycznie wywodzi się z interny, jako „królowej nauk medycznych”, ale aktualnie obejmuje również inne zagadnienia związane ze schorzeniami wieku podeszłego, czerpiąc z m.in. z medycyny rodzinnej, neurologii czy psychiatrii. Geriatrii nie należy mylić z gerontologią, która jest nauką o procesach starzenia się.

  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

  Kuguar (lub puma, kocica, z ang. "cougar") - dawniej, potoczne określenie kobiety w średnim wieku, która umawia się z młodszymi mężczyznami. Obecnie określenie to oznacza również kobietę atrakcyjną, która ma udane życie seksualne, zawodowe i jest niezależna finansowo.

  Wskaźnik DALY (z ang. disability adjusted life-years – lata życia skorygowane niesprawnością) – wskaźnik stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa. Wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby.

  Dodano: 02.10.2009. 15:12  


  Najnowsze