• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Białymstoku pierwsza operacja ginekologiczna w nowoczesnej sali

  26.08.2010. 00:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwszą operację w najnowocześniejszej w Polsce ginekologicznej sali endoskopowej przeprowadzili lekarze z Kliniki Ginekologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.  Salę wyposażono w ramach projektu "Zapewnienie najwyższego standardu opieki kobiecie poprzez rozwój technik endoskopowych", na który białostocka klinika otrzymała ok. 3,5 mln zł z tak zwanych funduszy norweskich i Ministerstwa Zdrowia.

  Na sali operowano pierwszy, nagły przypadek. Była to operacja 32-letniej pacjentki z ciążą pozamaciczną, której trzeba było usunąć jajowód. Jak mówią lekarze, operowany przypadek nie był skomplikowany. "Ponieważ była to pierwsza operacja na nowym sprzęcie, jest o tyle ważna, że lekarze mogli sprawdzić w praktyce, jak on działa" - powiedział PAP zastępca kierownika Kliniki Ginekologii z Blokiem Operacyjnym prof. Jacek Szamatowicz.

  "Zaczynamy już w pełni realizować projekt i wykonywać operacje" - powiedział PAP koordynator merytoryczny projektu dr Piotr Laudański. Podkreśla, że techniki endoskopowe to przede wszystkim małoinwazyjne, tzw. oszczędzające operacje, które są mniej uciążliwe dla pacjentek niż operacje tradycyjne. Kobiety szybciej dochodzą do zdrowia, co jest też korzystniejsze dla szpitala, bo ponosi mniejsze koszty.

  Laudański przypomniał, że nowy sprzęt umożliwi mniej inwazyjne operowanie przypadków raka szyjki macicy czy mięśniaków, zwłaszcza u młodych kobiet, tak by mogły w przyszłości zajść w ciążę, oraz operacje fetoskopowe niektórych wad płodu w łonie matki. Chodzi głównie o tak zwany zespół podkradania w ciążach bliźniaczych. Zespół ten występuje wówczas, gdy bliźniaki mają wspólne łożysko i są w nim nieprawidłowe naczynia krwionośne. Wtedy jeden bliźniak "podkrada" krew drugiemu, jedno dziecko jest większe, drugie bardzo małe, choć to większe jest także w niekorzystnej sytuacji, bo jest przeciążone krążeniowo. Leczenie polega na laserowej korekcji tych nieprawidłowych połączeń, co się wykonuje w odpowiednim okresie ciąży.

  Prof. Jacek Szamatowicz ocenia, że obecnie nawet około 80 proc. wszystkich operacji ginekologicznych może być wykonywanych techniką endoskopową. Szamatowicz podkreślił, że nowy sprzęt daje bardzo dobrą wizualizację na monitorach, o czym nie było mowy w przypadku starego sprzętu. Dodał, że jednym z ważniejszych aspektów, który będzie wykorzystywany w przyszłości, będzie internetowa transmisja danych z sali operacyjnej, co pozwoli na konsultowanie przypadków w dowolnym miejscu, pozwoli to też na szkolenie lekarzy. Sala daje możliwość archiwizacji danych z operacji, co może służyć do analiz i szkoleń, analiz operacji i poszczególnych przypadków.

  Szkolenia są też jednym z elementów projektu realizowanego dzięki grantowi za środki norweskie. Jak poinformował Laudański, już przeszkolono około 500 ginekologów i lekarzy rodzinnych. Lekarze pierwszego kontaktu poznawali ogólne zagadnienia ginekologiczne. Specjaliści ze szpitala uniwersyteckiego wciąż szkolą się natomiast w kilku ośrodkach za granicą z nowoczesnych technik endoskopowych.

  W Klinice Ginekologii są obecnie 3 sale operacyjne. Tylko w tym roku lekarze przeprowadzili tam około tysiąca operacji - poinformował dr Laudański. Nie ma kolejek do zabiegów.

  Wartość całego projektu to ok. 3,5 mln zł, z czego około 15 proc. stanowi dotacja z Ministerstwa Zdrowia, reszta pochodzi z funduszy norweskich. Projekt potrwa do 2011 roku.

  Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski przyznana Europie Wschodniej przez trzy kraje (Norwegię, Islandię i Lichtenstein) w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ bk/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Operacje reagowania kryzysowego – operacje wojskowe mające na celu ochronę bądź zapewnienie bezpieczeństwa grup ludzi, regionów bądź państw. Operacje tego typu mogą być podejmowane w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu na określonym obszarze. W literaturze oraz doktrynach obronnych wyróżnia się operacje reagowania kryzysowego o charakterze działań wojennych oraz operacje inne niż wojna. Podstawowym czynnikiem wyróżniającym militarne operacje reagowania kryzysowego od operacji pokojowych, jest brak konieczności uzyskiwania zgody państwa bądź państw na terytorium których ma być przeprowadzona, często nawet wbrew ich woli. Zasadniczo, operacje reagowania kryzysowego powinny być przeprowadzane z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, coraz częściej jednak kwestionuje się ten wymóg, podnosząc że w sytuacjach regionalnych kryzysów, zagrożone kryzysem życie ludzi czy też fizyczna egzystencja całych grup społecznych bądź etnicznych, jest wartością nadrzędną, stojącą ponad zasadą suwerenności państwowej, a nawet ponad niedoskonałym prawem międzynarodowym, którego realizacja często obarczona jest partykularnymi interesami politycznymi. Operacje śląskie – radzieckie ofensywne operacje przeprowadzane w okresie lutego i marca 1945 r. Operacja dolnośląska trwała od 8 do 24 lutego, a operacja górnośląska, od 15 do 31 marca. Operacje te zabezpieczały południową (lewą) flankę uderzenia na Berlin, i miały na celu oczyszczenie Śląska z wojsk niemieckich (analogicznie, operacja pomorska zabezpieczała północną - prawą flankę tego ataku). Operacje śląskie były przeprowadzone przez 1 Front Ukraiński pod dowództwem marsz. Iwana Koniewa, po zakończeniu operacji sandomiersko-śląskiej. Operacje pokojowe – operacje wojskowe zapobiegania, ograniczania, łagodzenia i zakańczania działań wojennych między państwami albo wewnątrz państwa poprzez interwencję strony trzeciej na rzecz pokoju, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju. Operacje pokojowe – podobnie jak operacje wsparcia pokoju – prowadzone są na podstawie prawnej, której źródłem może być w pierwszej kolejności Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też inne organizacje międzynarodowe. Operacje te prowadzone są zawsze w celu wsparcia, zapewnienia lub utrzymania pokoju. O ile, w literaturze przedmiotu, pod pojęciem operacji pokojowych rozumie się wszelkie działania o charakterze pokojowym których podstaw szukać należy w rezolucjach ONZ, o tyle operacje wsparcia pokoju to działania wyłącznie militarne prowadzone metodami i narzędziami walki zbrojnej. Często także na podstawie mandatu ONZ przekazanego organizacji o charakterze militarnym bądź państwu zgłaszającemu chęć przewodnictwa w takiej operacji. Takie organizowanie i prowadzenie operacji mieści się w warunkach reagowania kryzysowego, w odróżnieniu od tego ostatniego jednak, stanowi reakcję wyłącznie na zagrożenia o charakterze militarnym.

  Marian Czesław Szamatowicz (ur. 13 lutego 1935 w Sztabinie) – polski ginekolog-położnik, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 1987 dokonał pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia człowieka metodą in vitro. Charakter operacji - zespół specyficznych cech właściwych danej operacji (walce). Charakter operacji ulega ciągłym zmianom w zależności od ewolucji środków walki. Operacje XX wieku charakteryzowały się:

  Rak szyjki macicy (łac. carcinoma cervicis uteri, ang. cervical cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy. Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN, dawniej określany jako dysplazja szyjki macicy albo rak przedinwazyjny). CIN może ulegać progresji do raka inwazyjnego, sama nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia kobiety; stąd tak istotne jest wczesne wykrycie tych zmian w badaniu cytologicznym rozmazu z pochwowej części szyjki macicy. Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest koniecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy prawie we wszystkich przypadkach. Dwa typy wirusa: 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Operacja Deliberate Force – militarna operacja reagowania kryzysowego przeprowadzona między 30 sierpnia a 20 września 1995 roku, stanowiąca wydzieloną część operacji lotniczej Sojuszu Północnoatlantyckiego "Deny Flight". Uderzenia lotnicze w ramach operacji "Deliberate Force", zapewniały wsparcie operacji pokojowej sił pokojowych ONZ w Bośni i Hercegowinie UNPROFOR. "Deliberate Force" była pierwszą w historii prawdziwą kampanią lotniczą NATO. Jej istota polegała na zapobieganiu powtarzającym się naruszeniom zakazu lotów wojskowych statków powietrznych nad określonymi przez ONZ strefami bezpieczeństwa oraz wsparciu powietrznym dla jednostek UNPROFOR, przy wykorzystaniu aktywnych uderzeń lotnictwa NATO na jednostki lądowe zwaśnionych stron naruszające wyznaczone przez ONZ strefy ochronne oraz na utrudniający wykonanie misji zintegrowany system obrony powietrznej Republiki Serbskiej.

  Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych – organ wykonawczy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie planowania i dowodzenia wojskami operacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - polskimi kontyngentami wojskowymi oraz innymi wydzielonymi jednostkami wykonującymi działania w ramach operacji wojskowych poza granicami Polski (operacje reagowania kryzysowego). Jest również odpowiedzialne za koordynowanie operacji ratowniczych i humanitarnych oraz zapobieganie aktom terroru i ich następstwom. Operacja EUNavFor Atalanta – antypiracka operacja morska i wojskowa Unii Europejskiej rozpoczęta 8 grudnia 2008 u wybrzeży Somalii. Priorytetem operacji jest ochrona statków na tamtejszych akwenach przed somalijskimi piratami. Jest to pierwsza operacja Unii Europejskiej na morzu. W skład kontyngentu wchodzi europejska flota powietrzno-morska: sześć okrętów wojennych oraz trzy samoloty z ośmiu krajów UE. Dowódcą misji został brytyjski wiceadmirał Phillip Jones, natomiast na kwaterę główną operacji wybrano Northwood, na brytyjskim wybrzeżu. Okręty unijne mogą używać ognia, schwytani piraci są stawiani przed sądem państwa, którego siły ich schwytały.

  Etap operacji - określona w czasie i przestrzeni część operacji, w trakcie której związek operacyjny wykonuje zadania na korzyść całej operacji.

  Refinansowanie – jest to operacja pieniężna, polegająca na wykorzystaniu zewnętrznych funduszy pieniężnych w celu zastąpienia środków pierwotnie wydatkowanych na jakiś cel. W rezultacie te pierwotnie wydatkowane środki pieniężne mogą być znowu użyte do finansowania takich samych jak poprzednio czy też odmiennych działań. W gospodarce rynkowej największą skalę i znaczenie mają operacje refinansowania przeprowadzane wewnątrz systemu bankowego.

  Paradoks Kano – polega na tym, że w walce wręcz techniki mniej niebezpieczne dla zdrowia (na przykład chwyty) są w praktyce skuteczniejsze od technik bardziej destrukcyjnych czy brutalnych (na przykład wbijanie palców w oczy), ponieważ można je wielokrotnie przećwiczyć na żywym, stawiającym opór przeciwniku (sparingpartnerze), bez wyrządzenia mu krzywdy. Bardziej niebezpieczne techniki stwarzają natomiast zagrożenie dla ćwiczących, przez co wymuszają takie sposoby ich trenowania, które są mniej zbliżone do rzeczywistych warunków walki wręcz (np. markowanie ciosów czy wykonywanie technik z ograniczoną siłą lub szybkością). Ich doskonalenie jest więc bardziej czasochłonne i daje gorsze rezultaty niż analogiczny trening technik mniej niebezpiecznych. Operacja Serwal (Opération Serval) – francuska operacja reagowania kryzysowego w Mali. Atak na partyzantów rozpoczęto 11 stycznia 2013. Operacja Serwal ma na celu pokonanie fundamentalistów islamskich, którzy podczas wojny domowej w Mali zajęli północny region tego kraju, który wcześniej bojownicy tuarescy proklamowali niepodległym państwem Azawad. Operację wojskową koordynuje Szef Sztabu Głównego Wojsk – admirał Edouard Guillaud, z kolei dowódcą operacji lądowej jest pułkownik Paul Gèze. Nazwa operacji wzięła się od pustynnego drapieżnikaserwala.

  Operacja Harmattan – francuska operacja wojskowa w ramach międzynarodowej operacji reagowania kryzysowego pod auspicjami ONZ w trakcie wojny domowej w Libii zmierzająca do zapewnienia przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973. Operacja Harmattan trwała w dniach 19-31 marca 2011, następnie lotnictwo francuskie brało udział w interwencji nad Libią w ramach operacji Unified Protector.

  Dodano: 26.08.2010. 00:05  


  Najnowsze