• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Europie Francuzki i Szwedzi żyją najdłużej

  07.04.2010. 18:29
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Kobiety we Francji i mężczyźni w Szwecji żyją najdłużej w Europie - stwierdza raport ogłoszony przez brytyjskie ministerstwo zdrowia, który wskazuje na wydłużanie się życia ludzkiego w krajach europejskich.


  We Francji kobieta ma średnio perspektywę przeżycia 85 lat; w Szwecji mężczyzna żyje średnio 79,1 roku.

  Pod względem długowieczności na drugim miejscu są Włoszki z perspektywą przeżycia średnio 84,4 lat, a na trzecim Hiszpanki - 83,8 lat.

  Na drugim miejscu są również włoscy mężczyźni, którzy żyją przeciętnie 78,8 lat. Na trzecim - Cypryjczycy ze średnią 78,3 roku.

  Według raportu, przeciętna długość życia mieszkańców Europy wzrosła w latach 1995-2005 do 75 lat dla mężczyzn i do 82,2 lat dla kobiet. Stary Kontynent wyprzedza pod tym względem jedynie Japonia, gdzie mężczyzna ma szanse przeżyć średnio 78,5 roku, a kobieta 85,5 roku.

  Raport zawiera jednak również gorsze wiadomości. Podczas gdy śmiertelność wśród dzieci bardzo zmalała, Europejczycy są tymi, którzy najwcześniej zaczynają palić papierosy: pali 18 proc. młodzieży między 13 a 15 rokiem życia, to jest dwukrotnie więcej niż wynosi przeciętna światowa.

  42 miliony osób w Europie ma problem alkoholowy i szybko wzrasta konsumpcja kokainy wśród młodzieży i dorosłych między 15 a 34 rokiem życia.

  Wielkim problemem staje się nadwaga Europejczyków i odsetek chorych na cukrzycę. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, które cytuje raport brytyjskiego ministerstwa, nadwaga powoduje w Europie milion zgonów rocznie.

  Jak przy wszystkich tych złych nawykach i zagrożeniach Europejczycy zdołali osiągnąć taką długowieczność? Raport odpowiada, że to zasługa lepszej kontroli nad chorobami zakaźnymi, spadku liczby zgonów na choroby dróg oddechowych i układu krążenia oraz skuteczniejszego leczenia nowotworów, z wyjątkiem raka płuc.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lista najstarszych ludzi we Francji: Najstarszą osobą w historii Francji była Jeanne Calment (1875-1997), która przeżyła 122 lata i 164 dni. Jest ona rekordzistką życia ludzkiego. Zaś najdłużej żyjącym mężczyzną był Maurice Floquet (1894-2006), który żył 111 lat i 320 dni. Obecnie najstarszą żyjącą obywatelką Francji jest 112-letnia Suzanne Burrier (ur. 14 marca 1901). Tytuł ten przypadł jej 28 maja 2013 po śmierci 113-letniej Irénise Moulonguet. Najstarszym żyjącym mężczyzną jest 110-letni Louis Le Bouëdec (ur. 12 lutego 1903). Tomoji Tanabe (jap. 田鍋友時 Tanabe Tomoji, ur. 18 września 1895 w Miyakonojō, prefektura Miyazaki, zm. 19 czerwca 2009 w Miyakonojō) - Japończyk znany z długowieczności. Według badaczy z ośrodka Gerontology Research Group oraz ekspertów Księgi Rekordów Guinessa od 24 stycznia 2007 do 19 czerwca 2009 był najstarszym żyjącym mężczyzną na świecie. Znalazł się w chwili śmierci na 91. miejscu na liście najdłużej żyjących ludzi oraz na 10. spośród najdłużej żyjących mężczyzn w historii, których datę urodzenia odpowiednio zweryfikowano. Saidin – pojęcie używane w cyklu powieści fantastycznych Roberta Jordana Koło Czasu, oznaczające Męską połowę Jedynego Źródła, mocy, która przenika każdy aspekt życia i porusza Kołem Czasu. Bezpośrednio, z saidina mogą korzystać jedynie mężczyźni. W dawnych czasach mężczyźni, potrafiący posługiwać się saidinem (przenosić), nazywani byli Aes Sedai, tak samo jak kobiety. W chwili rozpoczęcia powieści saidin jest jednak skażony, przez co wszyscy mężczyźni, którzy mogą z niego korzystać, popadają w szaleństwo.

  Ubóstwo względne - ma zmienną wartość i odnosi się do przeciętnego poziomu życia w danym kraju, mierzonego na ogół wysokością przeciętnych dochodów (wydatków). Zwolennicy podejścia względnego upatrują przyczyn ubóstwa przede wszystkim w funkcjonowaniu systemu społeczno-ekonomicznego. Na pierwszym miejscu wśród jego przyczyn wymieniają bezrobocie jako zjawisko niezależne od ubogich. Na drugim miejscu są niskie płace występujące w pewnych zawodach, regionach czy w stosunku do niektórych dyskryminowanych grup ludności. Brak odpowiedniego dochodu wynikającego z okoliczności niezależnych od świadomości i woli ubogich jest pierwotną przyczyną ubóstwa. Nadwaga – nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie przekraczające optymalne ilości zdrowotne. Nadwaga staje się typową cechą w populacjach, gdzie nie ma problemów z brakiem żywności i dominuje styl życia pozbawiony aktywności fizycznej.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Lorkaseryna – organiczny związek chemiczny, potencjalny nowy lek zmniejszający łaknienie, który przeznaczony byłby do podawania doustnego w postaci tabletek (10 mg raz lub dwa razy na dobę), przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w nawykach żywieniowych i trybie życia. Działa centralnie. Jest wybiórczym agonistą receptora serotoninowego 2C (5HT2C) w podwzgórzu. Wskazaniem do jego stosowania jest otyłość (wskaźnik BMI ≥ 30) lub nadwaga (wskaźnik BMI ≥ 27) przy jednoczesnym współistnieniu przynajmniej jednego czynnika zwiększającego śmiertelność i związanego z otyłością, np. cukrzyca typu 2. Obecnie lek znajduje się w fazie przedrejestracyjnej na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Został pozytywnie oceniony w USA przez komisję doradczą FDA – uznano na podstawie załączonych wyników badań doświadczalnych, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne działania niepożądane podczas długotrwałego stosowania w grupie osób z otyłością lub nadwagą. Ten związek chemiczny pretendujący do uznania za lek został opracowany przez firmę farmaceutyczną Arena Pharmaceuticals. Zastrzeżona nazwa handlowa (jeszcze niepotwierdzona) to Lorqess. Lorkaseryna byłaby medykamentem do leczenia otyłości przeznaczonym dla osób dorosłych.

  Raport Delorsa - autorem tego raportu jest Jacques Delors (ówczesny przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich). Raport został opublikowany w 1989 roku, pokazywał perspektywy zjednoczenia Europy, zawierał propozycje dotyczące integracji gospodarczej i walutowej. Raport stanowił podstawę do negocjacji warunków Traktatu o Unii Europejskiej w części dotyczącej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Długowieczność – jest to pojęcie oznaczające długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższą od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkowania genetyczne, styl życia, a także klimat danego kraju. Przypadkami skrajnej długowieczności są tzw. superstulatkowie, czyli osoby, które przekroczyły 110 lat.

  Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie.

  Efekt Glasgow (ang. Glasgow effect) – fenomen zaobserwowany na terenie miasta Glasgow polegający na nie dającym się wytłumaczyć złym stanie zdrowia jego mieszkańców oraz skróceniu ich przeciętnej długości życia w porównaniu do innych regionów i miast w Wielkiej Brytanii, a nawet w całej Europie. Zdaniem epidemiologów ubóstwo nie może być uznawane za jedyną przyczynę tego stanu rzeczy.

  Gospodarka Francji sytuuje się na piątym miejscu na świecie (2008 Francja wyprzedziła Wielką Brytanię w wyniku niskiego kursu funta szterlinga względem euro) i drugim w Europie pod względem wysokości nominalnego produktu krajowego brutto oraz na dziewiątym miejscu pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej. Wśród największych gospodarek świata wyróżnia się jednym z najniższych poziomów ubóstwa, najmniejszą nierównością dochodów oraz stojącym na wysokim poziomie systemem usług społecznych (opieka zdrowotna, system edukacji, system emerytalny) oraz usług publicznych (transport, bezpieczeństwo). W sektorze publicznym pracuje 21% pracowników (ok. 5,2 mln osób). Wydatki publiczne sięgają 56,3% PKB, co stawia Francję na drugim miejscu wśród krajów rozwiniętych (za Danią). ISO/IEC TR 13335, zwana skrótowo GMITS (Guidelines for the Management of IT Security) – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Raport ten składa się z pięciu części.

  Dodano: 07.04.2010. 18:29  


  Najnowsze