• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Krakowie odbędą się pierwsze w Polsce operacje protonowe nowotworu oka

  12.02.2011. 15:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Dwoje pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z nowotworem oka - czerniakiem błony naczyniowej - zostanie poddanych w najbliższych dniach pierwszemu w Polsce zabiegowi metodą radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej.


  "Operacje odbędą się w jedynym w Polsce ośrodku do radioterapii protonowej, powstałym we współpracy Szpitala Uniwersyteckiego i Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk" - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej dyrektor szpitala Andrzej Kulig.

  Operacje zostaną przeprowadzone w trybie tzw. eksperymentu medycznego, ponieważ w katalogu świadczeń medycznych nie ma jeszcze takiej procedury, jak radioterapia protonowa.

  Ośrodek otrzymał zgodę na przeprowadzenie 20 takich operacji. Ich koszt szacowany jest na 2 mln zł; kosztami podzieli się szpital i IFJ PAN.

  W ocenie szpitala, ośrodek radioterapii protonowej byłby w stanie zaspokoić potrzeby w zakresie radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej dla wszystkich wymagających tego typu leczenia pacjentów z całej Polski (do 100 do 150 przypadków rocznie). Stanowić on będzie równocześnie ośrodek badawczo-szkoleniowy dla specjalistów.

  "Dzięki tej pracowni pacjenci, którzy dotychczas musieli szukać ratunku w innych ośrodkach europejskich, będą mieli teraz możliwość leczenia w kraju" - powiedział dyrektor szpitala Andrzej Kulig. Jak poinformował, koszt takiej zagranicznej terapii wynosi ok. 100 tys. zł.

  Czerniak błony naczyniowej oka jest najbardziej złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym, rozwijającym się zwykle po 40. roku życia, choć coraz częściej notuje się przypadki czerniaka u ludzi młodszych. Szacuje się, że w Polsce występuje rocznie około 200 przypadków nowych zachorowań na ten nowotwór. Nie leczony czerniak oka prowadzi do przerzutów, najczęściej do wątroby, płuc, skóry, tkanki podskórnej, powodujących zgon.

  Dotychczasowe leczenie czerniaków wewnątrzgałkowych polegało przede wszystkim na ich napromienianiu przy użyciu aplikatorów zawierających źródła promieniowania gamma i beta, na przezźrenicznej termoterapii lub na chirurgicznym wycięciu w wybranych przypadkach. U wielu chorych konieczny jest zabieg chirurgiczny polegający na całkowitym usunięciu gałki ocznej.

  Radioterapia protonowa pozwala na bardzo precyzyjne niszczenie nowotworów, m.in. guzów znajdujących się wewnątrz gałki ocznej. Ponadto pozwala na zachowanie wzroku.

  Jak podkreśliła prof. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, radioterapia protonowa jest bardzo skuteczna i może być stosowana w leczeniu niemal wszystkich nowotworów oka, m.in. czerniaka, naczyniaków, siatkówczaka u dzieci.

  Pracownia Radioterapii Protonowej Szpitala Uniwersyteckiego zorganizowana została przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, ponieważ tam znajduje się cyklotron wykorzystywany do zabiegów. HP

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Nóż gamma (ang. gamma knife) – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii, odmianie radioterapii stereotaktycznej – trójwymiarowej radioterapii, wykorzystującej wysokie wartości dawki (powyżej 10 Gy) w pojedynczej frakcji napromieniania, o bardzo wysokiej precyzji (z dokładnością powyżej 0,5mm). Operacja nożem gamma jest metodą konkurencyjną dla klasycznej neurochirurgii, stosowaną w najmniej inwazyjnym leczeniu guzów mózgu, w szczególności gdy przy użyciu tradycyjnej neurochirurgii usunięcie guza jest utrudnione. Nóż gamma jest również stosowany w celu uniknięcia powikłań chirurgicznych, a także u pacjentów, u których stan zdrowia wyklucza wykonanie klasycznej operacji.

  Teleterapia – sposób leczenia nowotworów poprzez napromienianie z dużych odległości, najczęściej stosowana forma radioterapii.

  Terapia protonowa - rodzaj radioterapii cząsteczkowej wykorzystującej promieniowanie protonowe do naświetlania zmian nowotworowych. Procedura ta jest stosowana szczególnie u pacjentów, u których konwencjonalna radioterapia fotonowa nie może być stosowana ze względu zbyt głębokie położenie nowotworu w organizmie, lub bliskie położenie organów krytycznych. Protonoterapia umożliwia podanie optymalnej dawki w obszarze nowotworu z minimalną dawką zaabsorbowaną w zdrowych tkankach położonych płycej ze względu na tak zwany odwrotny profil dawki wynikający ze wzoru Bethego-Blocha. Terapia przyśpieszonymi protonami została zaproponowana w 1946 roku przez R.R. Wilsona.

  Brachyterapia (curieterapia) nazywana też terapią kontaktową jest jedną z technik leczenia w radioterapii. Metoda ta polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Podstawowym zastosowaniem brachyterapii jest leczenie zmian nowotworowych, ale jest ona wykorzystywana także w terapii takich chorób jak toczeń czy keloid.

  Cytoredukcja - w onkologii leczenie ukierunkowane na zmniejszenie liczby komórek nowotworu i jego masy, przez przeprowadzenie operacji lub radioterapii. Stosowana m.in. w przypadkach raka jajnika.

  Emil Wyrobek (ur. 21 sierpnia 1906 w Żywcu, zm. w 2 września 1974) - polski lekarz, specjalista w zakresie radiologii i radioterapii. Medycynę studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również w Sztokholmie. Podczas II wojny światowej był zaangażowany w konspiracyjną służbę zdrowia, uczestniczył również w powstaniu warszawskim. W 1950 roku zorganizował Instytut Onkologii w Krakowie, na wzór podobnych zakładów w Warszawie i Paryżu. Był dyrektorem tego Instytutu do roku 1954, kiedy objął ordynaturę Pracowni Radiologicznej Szpitala Miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie. Pracownią tą kierował do roku 1964, potem objął kierownictwo Pracowni Radiologicznej Szpitala Kolejowego w Krakowie. Był długoletnim członkiem Krakowskiego Koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, którego przez cztery kadencje był prezesem. Zmarł w 1974 roku.

  Therac-25 to nazwa stosowanych w latach 80. maszyn do radioterapii nowotworów; były one produkowane przez Atomic Energy of Canada Limited przy współpracy z francuską firmą CGR. W latach 1985-1987, na skutek poważnych błędów w oprogramowaniu sterującym, urządzenia te były przyczyną przynajmniej sześciu wypadków, podczas których pacjenci otrzymali bardzo wysokie dawki promieniowania, w niektórych przypadkach rzędu setek grejów. Przynajmniej piątka spośród poszkodowanych zmarła bezpośrednio wskutek napromieniowania.

  Dodano: 12.02.2011. 15:47  


  Najnowsze