• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W mediach coraz mniej wiadomości o pandemii AIDS

  02.12.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań międzynarodowych pokazują, że w ciągu ostatnich 20 lat relacje w mediach na temat HIV/AIDS (ludzkiego wirusa niedoboru odporności/zespołu nabytego niedoboru odporności) w krajach rozwiniętych skurczyły się o ponad 70%.

  Naukowcy twierdzą, że nie powinno to stanowić wielkiego zaskoczenia, gdyż poczyniono w tych krajach znaczne postępy w walce z chorobą. Jednakże ostrzegają, że zważywszy na fakt prowadzenia zdecydowanej większości badań nad chorobą w rozwiniętym świecie, brak zainteresowania w tym regionie może ograniczyć intensywność prac ukierunkowanych na walkę z pandemią w krajach rozwijających się. Odkrycia stanowią dorobek trwających badań prowadzonych przez naukowców z Francji, Irlandii, Niemiec i Wlk. Brytanii nad relacjami w mediach na całym świecie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

  Projekt "Trendy dotyczące zrównoważenia" realizowany przez Uniwersytet w Leeds z Wlk. Brytanii, Queen's University w Belfaście z Irlandii, Instytut Badań nad Przyszłością i Oceny Technologii (IZT) w Berlinie z Niemiec i Euromed Management w Marsylii, Francja, ujawnia, że średnio w każdym wydaniu głównych dzienników na początku lat 90. XX w. ukazywało się 1,5 artykułu powiązanego z HIV/AIDS. Od roku 2008 poziom ten spadł do poniżej 0,5 artykułu na każde wydanie. Zainteresowanie gazet francuskich i amerykańskich również radykalnie spadło w tym okresie.

  Naukowcy odkryli, że w ciągu dwóch ostatnich dekad miejsce artykułów poświęconych HIV/AIDS zajęły poszerzone relacje zagadnień związanych ze zrównoważeniem. Niemniej zauważyli, że liczba relacji dotyczących problemów środowiskowych, takich jak kwaśne deszcze czy dziura ozonowa, które udało się rozwiązać, zmalała na początku lat 90. XX w. Tymczasem liczba artykułów na temat zmian klimatu wzrosła ponad 10-krotnie od tego czasu, osiągając średni poziom ponad 2 artykułów na każde wydanie w całej próbie 115 gazet.

  "W ostatnich latach zmiana klimatu jawi się jako zagadnienie decydujące w kontekście zrównoważenia" - mówi dr Ralf Barkemeyer z Uniwersytetu w Leeds. "Temu zagadnieniu o globalnym znaczeniu udało się z powodzeniem zyskać akceptację społeczeństwa i jego uwagę dla kwestii zrównoważenia, ale jednocześnie mogło ono znacząco zmienić sam program zrównoważenia - być może kosztem uwagi poświęcanej problemom społeczno-ekonomicznym, takim jak malaria, HIV/AIDS, a nawet korupcja, prawa człowieka czy ubóstwo."

  Zdaniem dr Barkemeyera w ostatnich latach nastąpiło "poważne ograniczenie" relacji w mediach poświęcanych wszystkim tym zagadnieniom, "zwłaszcza od początku 2006 r., kiedy uwaga mediów poświęcana zmianom klimatu zaczęła wyraźnie rosnąć".

  Natomiast profesor Frank Figge z Queen's University Management School w Belfaście zauważa: "Kwestia HIV/AIDS pojawiła się jako kluczowe zagadnienie, które jest coraz częściej zaniedbywane przez gazety z rozwiniętej północy", fakt który "niekoniecznie stanowi zaskoczenie, gdyż ogromny postęp poczyniony w walce z HIV/AIDS również w dużej mierze ograniczył się do bogatej północy. Zatem problem przeniósł się na południe świata".

  Naukowcy zauważają, że "poziom uwagi na obszarach najciężej dotkniętych pandemią AIDS - takich jak Afryka Południowa - pozostał wysoki, a nawet wzrósł na przestrzeni ostatnich 20 lat". Niemniej sugerują, że brak relacji w mediach na temat HIV/AIDS w świecie zachodnim może "hamować postęp w pracach nad rozwiązaniami problemu szerzącej się pandemii w krajach rozwijających się, zwłaszcza w subsaharyjskiej Afryce, gdyż znakomita większość badań nad HIV/AIDS jest prowadzona w rozwiniętym świecie".

  Dr Tobias Hahn z Euromed Management zauważa, że zagadnienia dotyczące zmian klimatu i zrównoważenia nie były jedynymi, które odciągnęły uwagę od HIV/AIDS. "W ciągu ostatnich 10 lat zagrożenie stwarzane przez międzynarodowy terroryzm również wydaje się wypierać większość z zestawu 20 zagadnień związanych ze zrównoważeniem, które przeanalizowaliśmy w gazetach amerykańskich. Globalna recesja z pewnością również nie była pomocna pod względem uwagi poświęcanej HIV/AIDS przez społeczeństwo."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Elton John AIDS Foundation (EJAF) - jest to jedna z najważniejszych na świecie organizacji non-profit zajmująca się walką z AIDS. Została powołana do życia przez Eltona Johna w roku 1992 w USA i w 1993 w Wielkiej Brytanii wspierając nowatorską profilaktykę przeciwko HIV/AIDS, programy edukacyjne, zapewniając bezpośrednią opiekę i usługi ludziom żyjącym z HIV/AIDS. Puppets Against AIDS (Lalki przeciwko AIDS) – to innowacyjny projekt stworzony przez organizację The African Research and Educational Puppetry Program (AREPP), który łącząc elementy teatru maskowego i teatru lalek, przekazuje widzom w sposób rozrywkowy informacje o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS. Pomysłodawcą projektu i założycielem AREPP był Gary Friedman, lalkarz, performer, reżyser i producent teatru edukacyjnego i telewizyjnego. UNAIDS( z ang. The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, po polsku: Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS) jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS.

  Krajowe Centrum ds. AIDS – państwowa jednostka budżetowa, agenda Ministerstwa Zdrowia zajmująca się szeroko pojętą problematyką AIDS/HIV i realizacją zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Red Hot (RHO) – międzynarodowa organizacja charytatywna działająca na rzecz walki z AIDS, której założycielem jest John Carlin. Celem organizacji jest szerzenie wiedzy na temat AIDS i HIV przy pomocy artystów popkultury. Od roku 1989 organizacja wydała czternaście albumów kompilacyjnych, z których zebrane pieniądze rzeznaczone były na organizacje walczące z AIDS. RHO zebrała około siedmiu milionów dolarów.

  Golgota Picnic ("Golgotha Picnic") – sztuka autorstwa argentyńskiego dramatopisarza Rodrigo Garcíi. Zawiera krytykę społeczeństwa konsumpcyjnego, porusza temat natury ludzkiej oraz dekonstruuje osobę i przesłanie Jezusa Chrystusa, przedstawiając Jezusa m. in. jako antyspołecznego szaleńca, chorego na AIDS, otoczonego nagimi ciałami, stąpającego po tysiącach bułek do hamburgerów. Homofobia – irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich (pobudzana przez epidemię HIV/AIDS, która pierwotnie zaatakowała tę społeczność) oraz ich dyskryminacja.

  Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku. Strategia ABC (z ang. "Abstinence, Be faithful, use a Condom": Abstynencja, Wierność, używanie prezerwatywy), znana również jako "Edukacja seksualna oparta na abstynencji" to polityka edukacji seksualnej, która polega na redukcji czynników ryzyka zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Podejście ABC zostało rozwinięte w Afryce w obliczu rosnącej epidemii HIV/AIDS.

  Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1983–2008 na AIDS zmarło 25 mln ludzi; obecnie rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób.

  GRID (ang. gay-related immune deficiency – zespół niedoboru odporności gejów) – pierwsza nazwa zaproponowana dla AIDS w 1982, w związku z zauważeniem przez naukowców zwiększonej częstości zachorowań na mięsaka Kaposiego i pneumocystowe zapalenie płuc wśród homoseksualnych mężczyzn w Kalifornii i Nowym Jorku. Później zanotowano zwiększoną częstość zachorowań tych chorób u Haitańczyków, osób chorych na hemofilię, wstrzykujących dożylnie narkotyki, partnerek seksualnych pacjentów chorych na AIDS oraz biorców krwi bez żadnych oczywistych w tamtym czasie czynników ryzyka.

  HIV-2 – typ wirusa wolniej doprowadzający do AIDS niż HIV-1. Pochodzenie wirusa HIV nie zostało ostatecznie wyjaśnione, przypuszczalnie jest on wynikiem mutacji retrowirusów występujących u małp, od których zaraził się człowiek. Najczęstszymi nosicielami tego wirusa (HIV-2) są ludzie zamieszkujący Afrykę Zachodnią. Nad specyfikiem hamującym rozwój wirusa HIV cały czas pracują naukowcy, najnowsze źródła donoszą, że odkryto naturalny składnik ludzkiej krwi, który efektywnie blokuje HIV-1, wirusa będącego najczęstszą przyczyną AIDS. Kobiecy kondom (kobieca prezerwatywa, żeńska prezerwatywa) – mechaniczne urządzenie zakładane przed stosunkiem płciowym przez kobietę lub, w przypadku kontaktów homoseksualnych, przez partnera pasywnego. Kobiecy kondom zmniejsza ryzyko zajścia w ciążę oraz zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową (m.in. rzeżączką, kiłą i AIDS). Został wynaleziony w 1991 roku przez przez duńskiego lekarza Lasse Hessela i rozpowszechniony pod nazwą femidom. Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę w ciągu roku wynosi 5-21%, w porównaniu do 85% przy braku antykoncepcji i 2-15% przy stosowaniu męskich prezerwatyw.

  Dodano: 02.12.2010. 16:17  


  Najnowsze