• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Poznaniu powstało Centrum Symulacji Medycznej

  29.10.2010. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centrum Symulacji Medycznej uruchomiono w Poznaniu. Przyszli lekarze nauczą się w nim na manekinach, które krwawią i krzyczą z bólu, jak ratować życie pacjentów.

  "Centrum Symulacji Medycznej jest elementem kształcenia studentów z wydziałów medycznych, przyszłych pielęgniarek i ratowników medycznych. Zanim student przyjdzie do chorego, będzie mógł przećwiczyć różne procedury na symulatorze, który odzwierciedla wszystkie elementy życiowe człowieka" - powiedział PAP prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Grzegorz Oszkinis.

  Jak wyjaśnił, współczesne manekiny są tak skonstruowane, że można je zaprogramować na symulowanie poszczególnych chorób i przypadłości.

  "Można wywołać np. zatrzymanie czynności serca, które widzimy na monitorach, potem temu choremu wprowadzamy za pomocą komputera leki, które chcemy zaordynować. Wówczas widzimy, jaki jest efekt działania leków. Manekinom można też np. nakłuć żyłę, cewnikować pęcherz, nakłuć jamę otrzewnową lub opłucną" - powiedział.

  Poza nowoczesnymi symulatorami w centrum są też "zwykłe", tańsze manekiny do ćwiczeń m.in. pobierania krwi lub badań ginekologicznych. Prof. Oszkinis podkreślił, że podobne centra stają się codziennością w kształceniu medyków.

  "One sprawiają, że młody człowiek zaczynając swoją edukację przełamuje swój stres; im częściej wykona ćwiczenie, jest bardziej pewny tego, co robi. Student po zaprezentowaniu mu ćwiczenia zostaje sam w pokoju, jest obserwowany przez lustra weneckie, ponadto jego czynności są nagrywane. Można nagranie prześledzić i omówić" - wyjaśnił.

  Centrum Symulacji Medycznej mieści się w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Centrum kosztowało ok. 1,5 mln zł. Jego stworzenie dofinansowała Unia Europejska w ramach programu Poprawy Jakości Kształcenia.

  PAP - Nauka w Polsce, Rafał Pogrzebny 

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi. Marek Antoni Pertkiewicz (zm. 5 grudnia 2013) – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, twórca polskiej szkoły żywienia pozajelitowego, oganizator i wieloletni kierownik Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Pomnik Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego – pomnik Krzysztofa Komedy zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego, przed Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego (wcześniej stał na narożniku ulic Bukowskiej i Przybyszewskiego, w ogrodzie otaczającym Collegium Stomatologicum). Komeda był absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu - laryngologiem.

  Mall Tycoon 2 – gra komputerowa z gatunku symulacji. Celem gry jest projektowanie, budowanie i zarządzanie własnym centrum handlowym. W Mall Tycoon 2 można rozpocząć grę w gotowym centrum handlowym jak i wybudować je od podstaw. ReferNet: Europejska sieć baz danych i ekspertyz stworzona w 2002 roku przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia i Szkolenia Zawodowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ReferNet dostarcza informacji na temat zagadnień nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej.

  Zbigniew Zdrojewski (ur. 1953) – polski profesor doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, koordynatorem do spraw kształcenia podyplomowego w zakresie geriatrii, specjalista interny, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Od 1 września 2008 prorektor do spraw klinicznych i szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 października 2008 został kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii, a po zmianach statusu jednostki - Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii tejże uczelni. Jest także redaktorem działu "Hemodializa" w czasopiśmie specjalistycznym Forum Nefrologiczne oraz członkiem zarządu Towarzystwa Internistów Polskich. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 50 oryginalnych prac twórczych. Napisał również 30 rozdziałów w podręcznikach z zakresu nefrologii, chorób wewnętrznych i leczenia nerkozastępczego. Ponadto wygłosił lub przedstawił 140 prac na naukowych zjazdach zagranicznych i krajowych. Za swoją działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Eudukacji Narodowej (2008), Medalem Pamiątkowym Akademii Medycznej w Gdańsku (2005) za aktywny udział i zaangażowanie w rozwój przeszczepienia nerek w Gdańskim Ośrodku Transplantacji. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.

  Andrzej Wróbel (ur. 24 września 1952 r. w Bodzechowie w Kieleckiem) – doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca akademicki Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kieruje Zakładem Historii Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (IPiRM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2010 roku z podziału Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa na dwa mniejsze instytuty. W jej skład wchodzą 2 katedry, w ramach których znajduje się 6 zakładów i 6 pracowni naukowych. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teoriami w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami, epidemiologią zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na dwóch kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: położnictwo oraz ratownictwo medyczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 489 studentów w trybie dziennym (363) oraz trybie zaocznym (126), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WT UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w dwóch kierunkach:

  Piotr Zaborowski (ur. 20 lipca 1947 w Poznaniu) - polski profesor, nauczyciel akademicki i lekarz, specjalista w zakresie interny, gastroenterologii i chorób zakaźnych; w latach 2005-2008 prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ordynatorem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii oraz wykładowca i członek rady naukowej Uniwersytetu Dzieci.

  Dodano: 29.10.2010. 00:53  


  Najnowsze