• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W ramach badania finansowanego przez UE dowiedziono, że pandemiczna świńska grypa infekuje komórki w głębi płuc

  14.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Który typ grypy infekuje komórki w głębi płuc: pandemiczna grypa świńska czy grypa sezonowa? Badacze biorący udział w projektach finansowanych przez UE twierdzą, że bez wątpienia winowajcą jest tu pandemiczna świńska grypa. Wyniki najnowszych badań odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nature Biotechnology wskazują, że u ludzi zainfekowanych pandemicznym szczepem grypy H1N1 pochodzenia świńskiego prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych objawów jest większe niż u pacjentów zainfekowanych sezonowym szczepem H1N1. Jest to spowodowane sposobem, w jaki wirus świńskiej grypy przyczepia się do określonych receptorów w ciele.

  Badanie było częściowo finansowane w ramach projektów FLUPATH (ďż˝Ptasia grypa: wpływ interakcji gospodarz-patogen na patogenezę i ekologięďż˝) oraz FLUINNATE (ďż˝Wrodzona odporność dróg oddechowych ssaków na infekcję wirusem grypyďż˝) wchodzących w skład inicjatywy ďż˝Wsparcie politykďż˝ europejskiego Szóstego Programu Ramowego (6PR). Wsparcie finansowe wynosi 1,92 miliona euro dla projektu FLUPATH oraz 1,44 miliona dla projektu FLUINNATE.

  Te najnowsze badania, kierowane przez badaczy z Imperial College London w Wielkiej Brytanii, podkreślają, że naukowcy powinni uważnie przyglądać się obecnemu wirusowi grypy pandemicznej H1N1, a w szczególności zmianom w sposobie infekowania komórek, które mogą przyczynić się do znacznie poważniejszych infekcji.

  W jaki więc sposób infekowane są komórki? Naukowcy twierdzą, że wirusy grypy przyczepiają się do cząsteczek białka na zewnątrz komórki. Cząsteczki te, zwane receptorami, są osadzone w błonie komórkowej lub cytoplazmie komórki. Każdy wirus przyczepia się do określonego receptora. Jeśli wirus nie znajdzie tego określonego receptora, nie jest w stanie przeniknąć do komórki. Jeśli jednak wirus przeniknie do komórki, zmienia mechanizmy komórkowe, tak aby produkować składniki niezbędnie do wytwarzania nowych wirusów. Następnie wirusy te opuszczają komórkę i infekują inne komórki. Wynik: infekcja.

  Badacze z Niemiec, Japonii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii stwierdzili, że wirusy grypy sezonowej przyczepiają się do receptorów zlokalizowanych w nosie, gardle i górnych drogach oddechowych. Gdy silnie przylegają do komórki, są w stanie zainfekować drogi oddechowe. Pandemiczna świńska grypa H1N1 wyróżnia się tym, że jej wirusy dostają się do komórek w głębi płuc i powodują poważniejszą infekcję.

  Korzystając ze szkiełka, na którym umieszczono 86 różnych receptorów, naukowcy byli w stanie określić, z którymi receptorami wiążą się wirusy. Badania te pokazują, że pandemiczna grypa H1N1 może się silnie wiązać zarówno z receptorami o nazwie alfa 2-6 zlokalizowanymi w nosie, gardle i górnych drogach oddechowych, jak i receptorami alfa 2-3 zlokalizowanymi w głębi płuc. Zaobserwowali, że sezonowa grypa H1N1, przyczepia się tylko do receptorów alfa 2-6.

  ďż˝Podczas trwającej pandemii u większości ludzi zarażonych grypą pochodzenia świńskiego wystąpiły względnie łagodne objawyďż˝ - wyjaśnia profesor Ten Feizi z Glycosciences Laboratory na Imperial College London. ďż˝Jednakże u niektórych ludzi wystąpiły poważne infekcje płuc, które mogą stanowić większe zagrożenie od infekcji spowodowanych grypą sezonową. Najświeższe badania pokazują sposób, w jaki wirus tego dokonuje: przyczepia się do receptorów, które znajdują się głównie na komórkach w głębi płuc. Grypa sezonowa tego nie potrafiďż˝.

  Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że pandemiczna grypa H1N1 wiązała się z receptorami w płucach stosunkowo słabo w porównaniu do receptorów w górnych drogach oddechowych. Z tego powodu u większości zarażonych ludzi wystąpiły łagodne objawy. Jednak naukowcy uważają, że wirus ten może zmutować i mocniej wiązać się z tymi receptorami.

  ďż˝Jeśli w przyszłości wirus grypy zmutuje, może mocniej przyczepiać się do receptorów w głębi płuc, co mogłoby spowodować wystąpienie poważniejszych objawów u zarażonych osóbďż˝ - twierdzi profesor Feizi. ďż˝Uważamy, że naukowcy powinni obserwować ten rodzaj zmian w wirusie i próbować znaleźć sposoby minimalizacji skutków tych zmianďż˝.

  ďż˝Od wiązania się z receptorem zależy, jak łatwo wirus rozprzestrzenia się pomiędzy komórkami i powoduje infekcjęďż˝ - wskazał profesor Feizi. ďż˝Niedawno przeprowadzone przez nas badanie pozwoliło nam lepiej poznać sposób, w jaki wirus grypy H1N1 świńskiego pochodzenia zachowuje się podczas trwającej pandemii, i wskazało zmiany, jakich należy szukaćďż˝.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Nature Biotechnology:
  http://www.nature.com/nbt/

  Imperial College London:
  http://www.imperial.ac.uk

  Źródło danych: Imperial College London, Nature Biotechnology
  Referencje dokumentu: Childs R.A. et al. (2009) Receptor-binding specificity of pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus determined by carbohydrate microarray (Swoistość wirusa pandemicznej grypy A (H1N1) w roku 2009 w procesie wiązania się z r

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej). Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek. Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później.

  Ptasia grypa, influenza ptaków – ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku.

  Grypa azjatycka – pandemia grypy typu H2N2, która wybuchła w Chinach w 1957, rozprzestrzeniła się do innych krajów i trwała do 1958. Pochłonęła od 1 do 4 milionów ludzi. Po mutacji powstał wirus H3N2, który wywołał później grypę Hong-Kong. Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA.

  Podostre zapalenie tarczycy (choroba de Quervaina, łac. thyroiditis subacuta) – stan zapalny tarczycy o nieznanej etiologii. Jako najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny przyjmuje się infekcję wirusową (wirusy grypy, świnki, mononukleozy, adenowirusy, wirusy ECHO, Coxsackie) u osób z predyspozycją genetyczną (antygen zgodności tkankowej – HLA-Bw35).

  Przyzakaźne zapalenie mózgu (łac. encephalitis parainfectiosa) – forma zapalenia mózgu, występująca w przebiegu różnych chorób zakaźnych, najczęściej odry, ospy wietrznej, różyczki i grypy. Nie zostało dotąd wyjaśnione, czy zachodzi tu inwazja wirusów do układu nerwowego, czy też zmiany mózgowe mają charakter odczynu alergicznego.

  Dodano: 14.09.2009. 15:11  


  Najnowsze