• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Sopocie trwa międzynarodowa konferencja onkologów

  03.02.2011. 21:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 100 specjalistów zajmujących się badaniami nad rakiem, w tym 20 naukowców z zagranicy, przyjechało do Sopotu, by obradować nad nowymi trendami w leczeniu nowotworów. Konferencja rozpoczęła się 2 lutego i potrwa cztery dni.

  Uczestnikami konferencji są m.in. onkolodzy i przedstawiciele firm farmaceutycznych z całej Europy, ale także Izraela i Stanów Zjednoczonych, należący do międzynarodowej, niedochodowej organizacji badawczej EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, która zrzesza ok. 2500 onkologów i ponad 300 instytucji), prowadzącej od już prawie pół wieku badania kliniczne w całej Europie. Jej celem jest poprawa standardów leczenia nowotworów oraz usprawnienie procesu wprowadzenia leków eksperymentalnych do standardowego leczenia w klinikach.

  Jedynym przedstawicielem Europy Centralnej i Wschodniej w komitecie doradczym organizacji jest - jak informuje biuro prasowe Politechniki Gdańskiej - prof. Andrzej Składanowski z Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG, który jest także przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji.

  Po raz pierwszy w ponad trzydziestoletniej historii konferencji EORTC, zjazd członków tej organizacji odbywa się w kraju leżącym na wschód od Odry - mówi prof. Składanowski. EORTC koordynuje wszystko, co się dzieje ważnego w dziedzinie leczenia nowotworów w Europie - od diagnostyki nowotworowej poprzez badanie nowych leków do terapii nowotworowej i testowanie nowych strategii terapeutycznych.

  Grupa, która spotkała się w Sopocie (tzw. PAMM Group, agenda EORTC) składa się z naukowców, lekarzy onkologów, przedstawicieli firm farmaceutycznych, zaangażowanych w badania przedkliniczne i kliniczne nowych związków przeciwnowotworowych oraz w identyfikację mechanizmów ich działania biologicznego. Koordynuje ona także m.in. badania nad nowymi cząsteczkami o działaniu przeciwnowotworowym.

  Program naukowy konferencji obejmuje wiele zagadnień, ale znaczna ich część, jak mówi prof. Składanowski, odpowiada także polskim zainteresowaniom. Dość przypomnieć, że Katedra Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej jest od 50 lat jedynym miejscem w regionie prowadzącym badania nad syntezą związków antynowotworowych, gdzie od samego początku w centrum zainteresowań znalazły się m.in. akrydyny, związki organiczne stosowane do produkcji barwników i leków.

  Przez wiele lat nasza Katedra - mówi prof. Składanowski - była jednym z dwóch głównych tzw. centrów akrydynowych w świecie, poza grupą z Nowej Zelandii, gdzie prowadzono syntezę nowych pochodnych tego związku. Jedną z takich pochodnych był pierwszy oryginalny lek przeciwnowotworowy, zsyntetyzowany właśnie w Gdańsku na drodze badań prowadzonych pod kierunkiem prof. Andrzeja Ledóchowskiego, a inną pochodną akrydyny, która stała się lekiem przeciwnowotworowym, zsyntetyzowano w zespole prof. Jerzego Konopy.

  Nowym zastosowaniom pochodnych akrydyny i nowym strategiom terapeutycznym wykorzystujących te związki poświęcona będzie znaczna część referatów sopockiej konferencji.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych.

  Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu.

  Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Instytut Kaszubski – instytucja naukowa (formalnie i faktycznie stowarzyszenie) o profilu humanistycznym i regionalnym – kaszubsko-pomorskim, i charakterze badawczo-popularyzatorskim, istniejąca od 1996 r. w Gdańsku. Skupia ponad 100 osób ze środowiska naukowego, głównie z Pomorza, organizuje i koordynuje badania, integruje środowisko, promuje zagadnienia pomorskie, prowadzi m.in. działalność wydawniczą i gospodarczą. Jej prezesem od początku jest prof. Józef Borzyszkowski, a sekretarzem prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

  Polipragmazja – termin medyczny określający sytuację, w której chory przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie. Jest to jeden z częstszych błędów w leczeniu, prowadzący m.in. do znacznego zwiększenia występowania niezamierzonych interakcji lek–lek lub lek–pożywienie. Najczęściej jest to zażywanie przez chorego wielu leków równocześnie bez znajomości mechanizmów ich działania i występujących między nimi interakcji, albo przepisywanie nadmiernej liczby leków bez wyraźnej potrzeby.

  Dodano: 03.02.2011. 21:04  


  Najnowsze