• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W uniwersytetach medycznych najlepsza jakość badań naukowych

  09.10.2010. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W uniwersytetach medycznych w Polsce jest najlepsza jakość badań naukowych wśród wszystkich polskich uczelni - powiedziała w Białymstoku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

  Minister wzięła udział w centralnej inauguracji roku akademickiego 2010-2011 uczelni medycznych, połączonej z jubileuszem 60-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  "Wśród wszystkich uczelni w Polsce, uniwersytety medyczne są forpocztą w zakresie jakości prowadzonych badań naukowych. Jeśli przyjrzymy się, że tylko 30 proc. jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni w Polsce uzyskało kategorię pierwszą podczas ostatniej parametryzacji, a uczelnie medyczne 44 proc., to świadczy o tym, że stanowczo w całym kraju uczelnie medyczne są najwyżej oceniane pod względem poziomu badań naukowych" - powiedziała podczas uroczystości minister Kudrycka.

  Dodała, że dochodzą do tego także publikacje naukowe i tak zwana cytowalność; polskie badania z medycyny klinicznej są - jak mówiła - wśród tych, które są cytowane w świecie ponad średnią światową.

  Odnosząc się do przygotowywanej przez resort nauki reformy szkolnictwa wyższego minister Kudrycka powiedziała, że w dużej części obejmie ona również uczelnie medyczne. "W mniejszym zakresie, jeśli chodzi o autonomię programową, która będzie dotyczyć takich kierunków jak: zdrowie publiczne czy fizjoterapia, natomiast pozostałe kierunki są tak zwanymi regulowanymi i tutaj niewiele możemy zmienić, ponieważ jest to regulowane dyrektywą europejską" - powiedziała.

  Minister zaznaczyła, że uczelnie zyskają większą autonomię, nie tylko programową. Wyjaśniła, że w zmianach chodzi o to, by uczelnie "nie czekały na stemple ministra", gdy potrzebują reorganizacji, a zmiany dotyczą wewnętrznych spraw danej uczelni.

  Minister rezygnuje z części swoich uprawnień, nie będzie już zatwierdzać statutu, regulaminów, nie będzie wkraczać w relacje między senatem a rektorem (...), nie będzie uczestniczyć w wielu innych sprawach, jak np. łączenie czy dzielenie jednostek - powiedziała.

  Prof. Kudrycka podkreśliła też, że zmiany ustawowe mają się też przyczynić do skuteczniejszej komercjalizacji i wdrażania badań naukowych. Dlatego każda uczelnia ma mieć własny regulamin zarządzania własnością przemysłową czy też prawami autorskimi. Zachęcała do promocji młodych naukowców. Mówiła, że to "rola mistrzów" wobec utalentowanych studentów i młodych doktorantów.

  Podczas inauguracji tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał wieloletni rektor tej uczelni prof. Jan Górski. To 41. osoba, wyróżniona tytułem doktora h.c. tej uczelni.

  Jak podkreślił w laudacji dziekan wydziału lekarskiego białostockiej uczelni prof. Andrzej Dąbrowski, rektora Górskiego można nazwać "budowniczym" - najpierw akademii, potem uniwersytetu medycznego. Podkreślał, że to osoba "szczególnie zasłużona" dla uczelni. Za jego kadencji zrealizowano wiele inwestycji i przeprowadzono wiele zmian organizacyjnych. Dokończono m.in. budowę jedynego w regionie Dziecięcego Szpitala Klinicznego, wpisano do budżetu państwa inwestycję o wartości ponad 500 mln zł, której celem jest generalna rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zmiany, jakie dokonały się na uczelni, gdy jej rektorem był prof. Górski, przyczyniły się - zdaniem Dąbrowskiego - do tego, że uczelnia spełniła warunki ustawowe, by zmienić nazwę z akademii na uniwersytet medyczny.

  Prof. Górski zajmuje się regulacjami metabolizmu substratów energetycznych w mięśniach, jest niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Jego prace naukowe w kraju i za granicą przyczyniły się m.in. do poznania hormonalnej regulacji metabolizmu w mięśniach, opublikował m.in. odkrywcze prace o metabolizmie lipidów w jądrze komórkowym.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku obchodzi w tym roku 60-lecie. Uczelnia kształci obecnie 4,8 tys. studentów na trzech wydziałach.  KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkolnictwo wyższe w Polsce: W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku – niepubliczna szkoła wyższa, założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra. Do szkoły należy między innymi zabytkowy, pochodzący z XIX wieku pałac Rüdigerów (później Lubomirskich), położony w dzielnicy Dojlidy. Pierwszym rektorem uczelni do 2007 r. była Barbara Kudrycka, obecnie piastująca urząd ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – uczelnia niepubliczna, założona w Gdańsku w 1996 roku przez „Uczelnię” spółkę z o.o. Do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia wpisana została pod numerem „88”. Rektorem Uczelni jest prof. Władysław Gaworecki, który pełni tę funkcję od początku jej istnienia. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 62, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zezwolenia z dnia 24-07-1995 r. nr DSW 3-0145-184/2/AM/95. Jej założycielem jest "Gaudeamus" Sp. z o.o. WSEiZ. Uczelnia ma strukturę wydziałową, na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 3,5 tys. studentów.

  Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów . Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1306. pośród wszystkich typów uczelni.

  Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (w skrócie MONSSUN) – polskie stowarzyszenie powstałe w 1994 i reprezentujce studentów uczelni niepublicznych oraz działające na rzecz zrównania praw studentów uczelni niepublicznych z prawami studentów uczelni publicznych i umacniania pozycji szkół niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

  Dodano: 09.10.2010. 10:33  


  Najnowsze