• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Więcej Kanadyjczyków wybiera polskie uczelnie medyczne

  01.03.2011. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ciągu ostatnich pięciu lat liczba Kanadyjczyków studiujących medycynę za granicą podwoiła się, między innymi ze względu na studentów wybierających uczelnie w Polsce.

  Jak podała telewizja CBC, Kanadyjczycy marzący o zawodzie lekarza, jeśli nie studiują w Kanadzie, wybierają z reguły państwa karaibskie i Irlandię. Coraz częściej wśród krajów, gdzie warto pobierać naukę, pojawia się też Polska. Co ciekawe większość studiujących medycynę poza granicami kraju Kanadyjczyków pochodzi z rodzin lekarskich.

  Według CBC przyczyną wyboru studiów za granicą jest to, iż wielu przyszłych medyków obawia się, że nie od razu znajdą miejsce na krajowych uczelniach. Średnio za pierwszym podejściem studia medyczne w Kanadzie rozpoczyna tylko 30 proc. kandydatów.

  Rosnącą popularność polskich uczelni wśród Kanadyjczyków można wyjaśnić w dużej części względami finansowymi: studia medyczne w Kanadzie kosztują rocznie ponad 12 tys. dolarów, w Irlandii prawie 50 tys. dolarów, a w Polsce kanadyjski student musi zapłacić rocznie nieco ponad 14 tys. dolarów.

  Jednak studia medyczne za granicą, nawet jeśli się ominie kolejkę krajowych chętnych i studiuje na najbardziej prestiżowych uczelniach, wcale nie muszą zapewniać pracy w Kanadzie. Kanadyjski system opieki zdrowotnej ma bowiem swoje wąskie gardło - rezydenturę.

  O liczbie miejsc pracy dla początkujących lekarzy w publicznym systemie decydują poszczególne prowincje. Od tych decyzji zależy też liczba rezydentów wybieranych spośród studentów medycyny z uczelni zagranicznych, a tu konkurencja jest duża, bo do walki stają zarówno Kanadyjczycy, którzy skończyli studia za granicą, jak i imigranci, którzy chcą wykonywać zawód lekarza w Kanadzie.

  Na przykład w prowincji Ontario dostępnych obecnie jest tylko 200 rezydentur dla lekarzy zza granicy - podała CBC za HealthForceOntario Marketing and Recruitment Agency.

  W Kanadzie studiuje 10,5 tys. przyszłych lekarzy, a na zagranicznych uczelniach medycznych 3,5 tys. Kanadyjczyków. Część ekspertów radzi w związku z tym, by kanadyjscy świeżo upieczeni medycy rozpoczęli pracę tam, gdzie studiowali i starali się o uzyskanie wyższych stopni specjalizacji, choć - jak przyznają - na przykład w Polsce jest to wyjątkowo trudne. Innym radzi się, by szukali pracy w Stanach Zjednoczonych.

  Rząd Kanady ogłosił niedawno, że zwiększenie liczby lekarzy dostępnych w publicznym systemie jest priorytetem i liczba rezydentur się zwiększy. Może się jednak okazać, że młodzi lekarze zainteresowani pracą w Kanadzie będą musieli zaczynać swoją karierę od pracy na wsi, bo to właśnie tam pojawią się dodatkowe możliwości. 

  PAP - Nauka w Polsce

  lach/ ap/ krf/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Kanadyjczycy – młody naród, ogromnie zróżnicowany etnicznie, zamieszkujący głównie Kanadę. Liczy ponad 31 milionów, jednak jedynie 6,7 mln osób (23% ogólnej liczby ludności) uznaje siebie za Kanadyjczyków, a ok. 5 mln za Kanadyjczyków o określonym pochodzeniu etnicznym. Pozostali czują się przede wszystkim członkami którejś spośród 200 grup etnicznych. Językiem ojczystym większości Kanadyjczyków jest angielski (59%), następnie francuski (23%). Inny język (gł. chiński, włoski, niemiecki) deklaruje 18% Kanadyjczyków. Spośród ogólnej liczby ludności 2% nie zna żadnego z języków oficjalnych (angielskiego lub francuskiego), natomiast 18% jest dwujęzyczna. Ludność biała stanowi aż 96% ogółu ludności Kanady.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Massachusetts Medical Society (MMS) – najstarsze nieprzerwanie działające stanowe towarzystwo medyczne w Stanach Zjednoczonych. Powołane 1 listopada 1781 na mocy decyzji Sądu Najwyższego Massachusetts, MMS jest organizacją non-profit zrzeszającą około 18500 lekarzy, studentów medycyny i rezydentów. Większość członków mieszka lub praktykuje w Massachusetts i jego najbliższym sąsiedztwie.

  Archibald Acheson, oficjalny tytuł 2nd Earl of Gosford (1776-1849) – gubernator generalny Brytyjskiej Kanady. Za jego rządów w koloniach nasilił się kryzys społeczny związany ze wzrastającymi aspiracjami Kanadyjczyków. Gubernator popierał ultrakonserwatywne ugrupowania w obu częściach kolonii. W tym czasie rodziła się idea "odpowiedzialnego rządu", Acheson jednak niweczył wszelkie próby reform. Napięcie związane z sytuacją doprowadziło ostatecznie do wybuchu buntów w Górnej Kanadzie i Dolnej Kanadzie . Bunty zostały łatwo stłumione, lecz zwróciły uwagę rządu w Londynie na problemy kolonii. W celu zbadania sytuacji do Kanady wysłany został specjalny komisarz John George Lambton, którego sprawozdanie (tzw. Durham Report) proponowało przeprowadzenie reform w Kanadzie. Acheson nieskutecznie walczył z próbami reform, po czym został odwołany ze stanowiska i powrócił do Anglii w 1840.

  Archibald Acheson, oficjalny tytuł 2nd Earl of Gosford (1776-1849) – gubernator generalny Brytyjskiej Kanady. Za jego rządów w koloniach nasilił się kryzys społeczny związany ze wzrastającymi aspiracjami Kanadyjczyków. Gubernator popierał ultrakonserwatywne ugrupowania w obu częściach kolonii. W tym czasie rodziła się idea "odpowiedzialnego rządu", Acheson jednak niweczył wszelkie próby reform. Napięcie związane z sytuacją doprowadziło ostatecznie do wybuchu buntów w Górnej Kanadzie i Dolnej Kanadzie . Bunty zostały łatwo stłumione, lecz zwróciły uwagę rządu w Londynie na problemy kolonii. W celu zbadania sytuacji do Kanady wysłany został specjalny komisarz John George Lambton, którego sprawozdanie (tzw. Durham Report) proponowało przeprowadzenie reform w Kanadzie. Acheson nieskutecznie walczył z próbami reform, po czym został odwołany ze stanowiska i powrócił do Anglii w 1840.

  Dodano: 01.03.2011. 07:19  


  Najnowsze