• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Więcej precyzji w walce z nowotworami

  15.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rak piersi jest najbardziej rozpowszechnioną wśród kobiet postacią nowotworu. Eksperci sugerują, że w tym roku zdiagnozowany zostanie u około 350.000 Europejek. Naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków europejskich projektem HAMAM (Bardzo dokładna diagnoza raka piersi poprzez integrację wiedzy biologicznej, nowych metod obrazowania i modelowania) są przekonani, że wczesne wykrycie jest obecnie najskuteczniejszą ochroną przed rakiem piersi i opracowują sposoby dokładniejszego diagnozowania. Projekt HAMAM otrzymał dofinansowanie na kwotę 3,6 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Eksperci są przekonani, że do czasu lepszego poznania przyczyn raka piersi, wczesne wykrycie i dokładna diagnoza to najlepsza ochrona. Im szybciej rak piersi zostanie wykryty, tym szybciej można zastosować leczenie i tym większe prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku.

  Nowoczesna medycyna oferuje kilka narzędzi do diagnozy raka piersi, np. mammografię, ultradźwiękowe badania przesiewowe oraz biopsję. Nowe lub udoskonalone narzędzia diagnostyczne (np. tomosynteza rentgenowska, obrazowanie rezonansu magnetycznego, pozytronowa mammografia emisyjna, zautomatyzowane obrazowanie 3D (trójwymiarowe) ultradźwiękami) również pomagają w identyfikacji i scharakteryzowaniu morfologii oraz funkcji podejrzanego guzka piersi.

  Pomimo ogromnych postępów technologicznych, nadal brak jednego całościowego rozwiązania pozwalającego na wykrycie raka piersi. Ponadto istniejące metody diagnostyczne nie są niezawodne i nowotwór może często pozostać niewykryty (nawet biopsje nowotworowych guzków mogą dać niedokładne odczyty).

  Kiedy rak piersi zostanie już zdiagnozowany, nadal pozostaje problem odróżnienia nowotworu, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia od takiego, który jest groźny, co oznacza, że niektóre kobiety są zmuszone do poddania się uciążliwemu leczeniu, operacji chirurgicznej albo radioterapii i chemioterapii niepotrzebnie.

  Clou problemu jest precyzyjność - w jaki sposób technologia pomaga nam stawiać trafniejsze, wcześniejsze i precyzyjniejsze diagnozy raka piersi? Według zespołu HAMAM odpowiedzią jest zebranie wszystkich możliwości narzędzi diagnostycznych dostępnych obecnie na rynku i ich płynne połączenie w jedną, kliniczną stację roboczą.

  Projekt jest kontynuacją dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych: SCREEN (Opracowanie środowiska odczytu nietrwałej kopii na potrzeby mammografii cyfrowej w badaniach przesiewowych raka piersi) i SCREEN-TRIAL (Test odczytu nietrwałej kopii w mammografii przesiewowej). Obydwa projekty zostały dofinansowane z tematu "Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla użytkownika" Piątego Programu Ramowego (5PR) i wniosły znaczny wkład w dziedzinę europejskiej diagnostyki raka piersi.

  Zespół HAMAM, który rozpoczął prace we wrześniu 2008 r., opracował już prototyp stacji roboczej. System umożliwia lekarzowi przeglądanie wielu źródeł informacji jednocześnie, w tym danych z wywiadu i innych informacji obok różnych obrazów diagnostycznych. Stacja robocza będzie ostatecznie podłączona do obszernej bazy danych, zapewniającej dostęp do innych obrazów i danych klinicznych, aby nakierować klinicystę na najlepsze rozwiązanie dla danej pacjentki.

  Pracą zespołu HAMAM kieruje Europejski Instytut Badań nad Obrazowaniem Biomedycznym (EIBIR) z Austrii. Opiera się ona na współpracy naukowców, klinicystów i informatyków z siedmiu instytutów europejskich oraz zespołu ze Szpitala Rejonowego Boca Raton w USA.

  Nawiązując do tego, że partnerstwo UE-USA jest dobrym sposobem łączenia różnych perspektyw na chorobę, Sonja Guttenbrunner z EIBIR powiedziała: "Rak piersi jest problemem światowym, zarówno pod względem epidemiologicznym, jak i ekonomicznym, ale Europa i USA podchodzą do niego inaczej."

  Niemiecki partner, przedsiębiorstwo Mevis Medical Solutions, ma wprowadzić stację roboczą na rynek po formalnym zakończeniu projektu w 2011 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie. Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów. Bałkanica - singel zespołu Piersi (w składzie: Dziadek, Mały, Manio, Asan, Hans, Erwin, Rospor) wydany w 2013 roku. To utwór zapowiadający płytę "Piersi i Przyjaciele 2".

  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi. Pektorał, napierśnik (z łac. pectus - pierś) – rodzaj biżuterii świeckiej lub religijnej noszonej na piersi, zapinanej od tyłu. Obecnie oznacza ozdobny krzyż noszony na piersi przez wyższe duchowieństwo.

  Biopsja piersi (właśc. biopsja gruczołu sutkowego) – procedura diagnostyczna polegająca na aspiracji płynu z komórkami lub wycięciu fragmentu tkanki piersi pacjentki. Pobrany materiał bada się mikroskopowo pod kątem występowania zmian świadczących o patologii (w szczeg. rozroście nowotworowym). Dostępne są trzy techniki zabiegowe: aspiracyjna biopsja cienkoigłowa (FNAB), biopsja gruboigłowa (CNB; czasem z wykorzystaniem aparatury VAB, tzw. biopsja mammotomiczna a. biopsja MMT) oraz otwarta biopsja chirurgiczna (OSB). Przeprowadzenie zabiegu znacząco ułatwiają obrazowe metody lokalizacji zmian: ultrasonografia, stereotaksja lub rezonans magnetyczny. Ryzyko powikłań jest niskie, a pełen powrót do zdrowia po zabiegu następuje w okresie 1–2 dni. Prasowanie piersi (ang. "breast ironing"; franc. "repassage des seins") - praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowania seksualnego. Najczęściej stosuje się ubijanie lub uciskanie piersi za pomocą gorących przedmiotów, np. moździerzy kuchennych, kamieni, bananów itp., czasem też masaż przy użyciu ziół. Ocenia się, że około jednej czwartej kobiet w Kamerunie zostaje poddanych tym zabiegom. Nie prowadzono dokładnych badań medycznych, lecz lekarze ostrzegają, praktyki takie są nie tylko bardzo bolesne, ale grożą powikłaniami, deformacjami piersi, uszkodzeniem tkanek, zaburzeniem laktacji itd.

  Choroba jako metafora jest opartą na faktach pracą Susan Sontag opublikowaną w 1978 roku. Została napisana w czasie walki autorki z rakiem piersi i kwestionuje mentalność „ofiara sama jest sobie winna”, która stoi za językiem powszechnie używanym przy opisywaniu chorób oraz cierpiących na nie osób. Piersi (Kukiz i Piersi) – polski zespół rockowy powstały w 1984 roku w Jarocinie. Pierwszy skład Piersi to Paweł Kukiz (śpiew), Rafał "Jezioro" Jezierski (gitara), Zbigniew "Dziadek" Moździerski (gitara basowa) oraz Andrzej "Oli" Olszewski (perkusja).

  Powiększenie biustu jest zabiegiem chirurgicznym, który służy korekcji kobiecych piersi zarówno w zakresie ich wielkości jak i kształtu. Najczęściej w tym celu stosowane są implanty piersiowe lub własna (autogenna) tkanka tłuszczowa. Ze względu na rodzaj wypełnienia implanty dzieli się na wypełnione solą fizjologiczną i żelem silikonowym. Ze względu na kształt implanty dzieli się na okrągłe i anatomiczne.

  Piersi – debiutancki album polskiego zespołu rockowego Piersi wydany w roku 1992 przez wytwórnię Polskie Nagrania. W 2002 album doczekał się reedycji wydanej przez Box Music, do której dołączono kilka niewydanych wcześniej utworów z tamtego czasu.

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka. Glukozynolany, glukozynolaty – grupa związków organicznych, należących do glikozydów, złożonych z reszty cukrowej, którą stanowi glukon i łańcucha bocznego - różnego dla różnych glukozynolanów.
  Glukozynolany występują naturalnie w roślinach, ich bogatym źródłem są rośliny z rodziny Brassicaceae. Badania naukowe dowodzą, że często spożywane glukozynolaty mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, prostaty, płuc i żołądka.

  Dodano: 15.07.2010. 20:12  


  Najnowsze