• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirusy zadamawiają się w surowych ściekach

  10.10.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wirusy czają się w najbardziej tajemniczych przestrzeniach, a nasza planeta gości ich całe mnóstwo, bowiem do tej pory zidentyfikowano około 3.000. Niemniej naukowcom nie udało się zbyt dużo dowiedzieć o wielkości i cechach świata wirusów ani o różnorodności ich genomu. Skupiając się bez reszty na ustaleniu różnorodności i charakterystyki wirusów, zespół naukowców z Hiszpanii i USA opracował nowe techniki identyfikacji nowych wirusów w wyjątkowych miejscach na świecie. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie mBio.

  Brak pogłębionej wiedzy o świecie wirusów utrudnia naukowcom ustalanie pochodzenia pojawiających się patogenów i wymiany genów między wirusami. Naukowcy z Uniwersytetu w Barcelonie w Hiszpanii oraz z Uniwersytetu w Pittsburghu i Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St Louis w USA twierdzą, że niezaobserwowane dotąd wirusy znalazły niszę w surowych ściekach i potencjalnie mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka.

  W toku badań sygnatur genetycznych tych wirusów w surowych ściekach w Europie, Ameryce Północnej i Afryce zespół wykrył sygnatury 234 znanych wirusów reprezentujących 26 rodzin. Zdaniem naukowców surowe ścieki zawierają najszerszy poznany jak dotąd wachlarz wirusów.

  "Chcieliśmy zbadać środowiska, w których stężenie wirusów i ich zróżnicowanie jest relatywnie wysokie" - czytamy w artykule. "Przyjęliśmy założenie, że najwyższe stężenia wirusów będą występować tam, gdzie jest wysokie zagęszczenie gatunków żywicieli oraz, że różnorodność wirusów będzie odpowiadać ich bioróżnorodności."

  Roger Hendrix z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Pittsburghu powiedział: "Zaskakującym był fakt, że znakomita większość wirusów, które odkryliśmy nie została jak dotąd odkryta ani opisana."

  Pośród wirusów znanych już naukowcom znalazły się patogeny człowieka, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego i norowirus wywołujący biegunkę. Inne wirusy należą do znanych wszędzie "mieszkańców" ścieków, takich jak gryzonie czy karaluchy.

  Surowe ścieki to również przystań dla bakterii, a wirusy żywiące się tymi bakteriami zdominowały znane sygnatury genetyczne. Zespół wskazuje również, że wiele ze znanych wirusów występujących w surowych ściekach pochodzi od roślin, co prawdopodobnie wynika z faktu, że ludzie zjadają rośliny i ich wirusy przewyższają liczbę innych typów wirusów w ludzkim stolcu.

  Wypowiadając się na temat badań, profesor Hendrix stwierdza: "Najważniejsza kwestia, jak nas interesuje to skąd pochodzą pojawiające się wirusy?" Ich teoria mówi, że za pojawianie się nowych wirusów odpowiada wymiana genów. Aczkolwiek należy przeanalizować ich ogromne ilości, aby przeprowadzić dalsze badania nad wymianą genów.

  "Najpierw trzeba zobaczyć las, zanim będzie można wybrać konkretne drzewo i pracować nad nim" - zauważa James Pipas, również z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Pittsburghu, naczelny autor raportu z badań. "Jeżeli między wirusami zachodzi wymiana genów to chcemy wiedzieć skąd te geny pochodzą, ale jeżeli dysponujemy wiedzą jedynie o niewielkim procencie istniejących wirusów, to brakuje nam wówczas większości lasu."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Klasyfikacja wirusów – niniejsza klasyfikacja wirusów zwierzęcych jest oparta na systemie przyjętym przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów w roku 2000. Reasortacja genowa – zjawisko mieszania się materiału genetycznego dwóch wirusów infekujących jedną komórkę. Nowo powstały wirus może dzięki temu posiadać cechy obu wirusów. Reasortacja często zachodzi w przypadku wirusów grypy, których genomy składają się z 8 różnych segmentów RNA. Rotawirusy (łac. rota = koło) – grupa wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae), będącą najczęstszą przyczyną biegunki wśród niemowląt i dzieci. Prawie każde dziecko na świecie w wieku 5 lat, przeszło co najmniej jedną infekcję spowodowaną przez rotawirusy. Ludzki organizm wytwarza odporność po każdej infekcji wywołanej tą grupą wirusów, dlatego zakażenia rotawirusowe są rzadkie u dorosłych. Wyróżnia się pięć głównych grup tego wirusa: A, B, C, D, oraz E z czego trzy (A, B i C) są zaraźliwe dla ludzi. Wirus z grupy A jest najbardziej powszechny i wywołuje 90% wszystkich infekcji rotawirusowych u ludzi.

  Wirusologia – dział mikrobiologii zajmujący się badaniem wirusów, ich systematyką, budową, właściwościami antygenowymi i chorobotwórczymi. Wirusologia opracowuje także metody izolacji, oczyszczania, namnażania i zwalczania wirusów. W celach badawczych korzysta się z mikroskopu elektronowego. Koronawirusy to rodzaje wirusów, należących do podrodziny Coronaviridae. Koronawirusy posiadają otoczkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i dodatniej polarności. Rozmiar genomu koronawirusów mieści się w zakresie od 16 do 31 knt, co jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA. Nazwa "koronawirus" wywodzi się z łac. corona, oznaczającego koronę, jako że otoczki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają być ukoronowanymi przez pierścień małych, przypominających żarówki struktur. Klasa Baltimore: IV

  Baza wirusów - to stosowany w programach antywirusowych plik zawierający zrozumiałe dla danego programu definicje (sygnatury) wirusów komputerowych. Szczepionka antywirusowa – plik uaktualniany automatycznie bądź ręcznie przez użytkownika, w którym zapisana jest baza wirusów. Na jej podstawie program antywirusowy aktualizuje swoją bazę, a potem wyszukuje i usuwa wirusy znajdujące się na dyskach. Może to być również oddzielny program, który po uruchomieniu szuka konkretnego wirusa lub grupy wirusów.

  Hemaglutynina (w skrócie H lub HA) – glikoproteina o właściwościach antygenowych znajdująca się na powierzchni wirusów grypy (a także innych bakterii i wirusów). Funkcją tego białka jest przyłączenie cząsteczki wirusa do powierzchni infekowanej komórki. Nazwa hemaglutynina pochodzi od zdolności tej glikoproteiny do powodowania aglutynacji (zlepiania się ze sobą) erytrocytów. Reowirusy (łac. Reoviridae, od ang. respiratory enteric orphan - sieroce wirusy oddechowe i jelitowe) - rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami:

  Paramyksowirusy (łac. Paramyxoviruses, Paramyxoviridae) - rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami:

  Hepadnawirusy (łac. Hepadnaviridae) – rodzina wirusów (klasa Baltimore: VII), charakteryzujących się następującymi cechami:

  Arenawirusy (łac. Arenaviridae, z łac. arenosus - piaszczysty) - rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami:

  Dodano: 10.10.2011. 16:49  


  Najnowsze