• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wręczono granty Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny

  17.05.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Granty naukowe na badania nad tętniakami mózgu, uzależnieniem od kokainy, genetycznym podłożem raka piersi, przerostem lewej komory serca, jednego z raków skóry oraz bakterią wywołującą błonicę przyznała Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Uroczystość wręczenia grantów odbyła się w 13 maja w Warszawie.

  Laureatów VIII edycji konkursu Fundacji na finansowanie projektów badawczych wyłoniono spośród 37 zespołów naukowców, które złożyły swoje wnioski. Łączna wartość pieniężna grantów wyniosła 1,7 mln złotych. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji prof. Zbigniew Gaciong zaznaczył, że wyboru każdej z prac dokonano na podstawie opinii dwóch niezależnych recenzentów.

  Jedną z laureatek została dr Joanna Pera z Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przy pomocy badań genetycznych próbuje wytypować pacjentów szczególnie narażonych na pęknięcie tętniaka wewnątrzczaszkowego. W wyniku tego zdarzenia dochodzi do krwotoku, który nawet u połowy osób kończy się śmiercią. Pera liczy, że badania te ułatwią również opracowanie nowych metod leczenia tętniaków.

  Kolejna nagrodzona, dr hab. Małgorzata Filip z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie bada udział jednego z enzymów, tj. kinazy białkowej ERK1/2, w rozwoju uzależnienia od kokainy. "Efektem tych badań może być nowa metoda hamowania głodu kokainowego i skuteczniejsze leczenie uzależnienia od kokainy" - wyjaśniła specjalistka.

  Z kolei prace dr. Arkadiusza Piotrowskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego polegają na poszukiwaniu genetycznych czynników odpowiedzialnych za powstawanie spontanicznego (tj. niedziedzicznego) raka piersi, który stanowi większość przypadków tego nowotworu. Specjalista ma nadzieję, że jego badania pomogą opracować testy do diagnozowania raka piersi.

  Wśród nagrodzonych znalazł się też dr Grzegorz Placha z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przy pomocy techniki określanej jako macierze DNA będzie on poszukiwał genów, które mogą mieć wpływ na przerost lewej komory serca u osób ze zwężeniem zastawki aortalnej. Dzięki temu można będzie typować pacjentów najbardziej narażonych na przerost oraz związane z nim powikłania i szybko skierować ich na operację.

  Prace kolejnego laureata, prof. dr. hab. Jacka Szepietowskiego z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu dotyczą kolczystokomórkowego raka skóry i mogą zaowocować nową metodą terapii tego powszechnego nowotworu.

  Ostatni spośród nagrodzonych, prof. dr hab. Marek Jagielski z Zakładu Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia otrzymał grant na badania nad zróżnicowaniem genetycznym bakterii wywołującej błonicę - Corynebacterium diphtheriae (maczugowiec błonicy). Dzięki szczepieniom, chorobę tę udało się w zasadzie wyeliminować z Polski - w ostatniej dekadzie wykrywano tylko pojedyncze przypadki błonicy. Jednak u naszych wschodnich sąsiadów choruje na nią dużo więcej osób, a ponadto pojawiły się szczepy C. diphtheriae o zwiększonej zjadliwości, na które Polacy nie są odporni.

  Rozprzestrzenianiu się błonicy sprzyjają migracje dużych grup ludzi. Wystarczą wiec odpowiednie warunki, by epidemia tej choroby wybuchła w naszym kraju. Okazją do tego mogą być np. mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r. Badania prof. Jagielskiego mogą ułatwić walkę z potencjalną epidemią.

  Granty Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny są przyznawane od 2002 r. Dotychczas nagrodzono nimi 51 projektów, z czego 35 zostało już ukończonych. Zaowocowały one licznymi artykułami w renomowanych, międzynarodowych czasopismach medycznych, kilkoma zgłoszeniami patentowymi oraz pracami doktorskimi.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana. Teresa Adamek-Guzik (ur. 11 września 1939 w Sułkowicach, zm. 29 kwietnia 2008 w Krakowie) – prof. dr hab. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, od 1993 roku kierowniczka Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która znajduje się w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie. Błonica – choroba zakaźna, najczęściej występująca u dzieci, wywoływana przez maczugowiec błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae). Głównym czynnikiem chorobotwórczym jest wytwarzany przez niektóre szczepy tych bakterii jad - toksyna błonicza.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich.

  Jacek Musiał (ur. 31 lipca 1948 r. w Krakowie) – profesor dr hab. medycyny, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii, kierownik Oddziału Autoimmunologii i Zaburzeń Hemostazy II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ. Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Marek Jutel – profesor doktor habilitowany medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Naukowego (Scientific Program Committee) (od 2012) i członek zarządu (Executive Committee – od 2009) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej. Autor licznych publikacji, m.in. w czasopiśmie „Nature”, głównie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunoterapii swoistej. Jest pionierem badań nad zastosowaniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych. Zbigniew Zdrojewski (ur. 1953) – polski profesor doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, koordynatorem do spraw kształcenia podyplomowego w zakresie geriatrii, specjalista interny, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Od 1 września 2008 prorektor do spraw klinicznych i szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 października 2008 został kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii, a po zmianach statusu jednostki - Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii tejże uczelni. Jest także redaktorem działu "Hemodializa" w czasopiśmie specjalistycznym Forum Nefrologiczne oraz członkiem zarządu Towarzystwa Internistów Polskich. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 50 oryginalnych prac twórczych. Napisał również 30 rozdziałów w podręcznikach z zakresu nefrologii, chorób wewnętrznych i leczenia nerkozastępczego. Ponadto wygłosił lub przedstawił 140 prac na naukowych zjazdach zagranicznych i krajowych. Za swoją działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Eudukacji Narodowej (2008), Medalem Pamiątkowym Akademii Medycznej w Gdańsku (2005) za aktywny udział i zaangażowanie w rozwój przeszczepienia nerek w Gdańskim Ośrodku Transplantacji.

  Wojciech Roeske (ur. 9 lutego 1916, w Trzemesznie zm. 25 czerwca 2001 w Krakowie) - profesor w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Farmacji. Był pierwszym doktorem habilitowanym farmacji w Polsce i wykładowcą historii farmacji, a także kierownikiem Zakładu Historii Farmacji AM w Krakowie. W latach 1965-1986 był dyrektorem Muzeum Farmacji w Krakowie.

  Andrzej Robert Depko (ur. 24 października 1962) – doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Kierownik studiów podyplomowych ” Seksuologia kliniczna ” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W roku 1987 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Do końca 2007 roku pracował jako biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Pracę doktorską pt. Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie obronił w 2010 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika ” Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego.

  Zofia Umiastowska-Sawicka (ur. 1919, zm. 29 sierpnia 2013) – polski lekarz, prof. dr hab., wieloletni ordynator i kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Krakowie oraz Instytutu Medycyny Klinicznej w Kielcach. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Stefan Rywik ( ur. w 1931, zm. 22 września 2013) – polski lekarz, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie epidemiologii kardiologicznej, pracownik IV Kliniki Chorób Wewnętrznych i Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Akademii Medycznej w Warszawie, zastępca dyrektora do spraw naukowych i członek rady naukowej Instytutu Żywności i Żywienia, członek zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii.

  Techniki projekcyjne (badania projekcyjne)- metoda badania osobowości polega na przedstawieniu badanemu sytuacji bodźcowej, nie mającej dlań znaczenia arbitralnie ustalonego przez eksperymentatora, ale zarazem takiej, która będzie mogła nabrać znaczenia przez to, iż osobowość badanego narzuci jej swoje indywidualne znaczenie i organizację. Jest to wprowadzenie między badającego a badanego czynnika celowo dobranego, co do którego można żywić nadzieję, że wywoła w badanym określone reakcje i postawy emocjonalne. Charakter tych reakcji, ich siła, natężenie i trwanie stanowią właśnie przedmiot zainteresowania badacza. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Kardiomiopatia przerostowa (łac. Cardiomyopathia hypetrophica, ang. hypertrophic cardiomyopathy – HCM), inaczej idiopatyczne przerostowe zwężenie podaortalne, kardiomiopatia zaporowa – genetycznie uwarunkowana choroba serca polegająca na występowania samoistnego, zwykle asymetrycznego przerostu lewej komory serca pod postacią uogólnionego lub odcinkowego pogrubienia ściany lewej komory, przy nieposzerzonej jamie lewej komory serca.
  Kardiomiopatia przerostowa, w części przypadków, zwiąże się ze zwiększoną częstością występowania nagłych zgonów sercowych u ludzi młodych, jednak z drugiej strony u innych osób z tym schorzeniem nie powoduje skrócenia przewidywanej długości życia.
  Występuje z częstością ok. 1:500 u dorosłych, z równą częstością u mężczyzn jak u kobiet.
  Kardiomiopatia przerostowa odznacza się znaczną odmiennością obrazu klinicznego i ujawnienia się zmian genetycznych leżących u podłoża choroby.

  Dodano: 17.05.2010. 03:18  


  Najnowsze