• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wszechnica PAN poświęcona wpływowi narkotyków na mózg

  12.04.2011. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O tym, jak narkotyki oszukują mózg opowie prof. Wojciech Kostowski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przewodniczący wydziału VI PAN 13 kwietnia, podczas kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Jak pisze we wprowadzeniu do referatu prof. Kostowski, uzależnienie jest złożoną chorobą ośrodkowego układu nerwowego polegającą na utracie kontroli nad zachowaniami i ich poważnemu ograniczeniu do nieustannego poszukiwania i konsumowania substancji uzależniających lub do kontaktu z innego rodzaju bodźcami nagradzającymi.

  Szczególną rolę w powstawaniu i rozwoju uzależnienia odgrywa dopamina. W trakcie wykładu prof. Kostowski wyjaśni, jaki jest mechanizm jej działania oraz omówi sposób, w jaki specyfik ten powiązany jest z tworzeniem fałszywych i trwałych śladów pamięciowych w mózgu. Przedstawi także sposób, w jaki kolejne sygnały uzależniające oszukują mózgowy układ nagrody oraz opowie o tym, co się dzieje w ośrodkowym układzie nerwowym wówczas, gdy dochodzi do próby przerwania kontaktu z substancjami uzależniającymi.

  Wykład rozpocznie się jak zawsze o godz. 17.30. w Pałacu Staszica.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  HowStuffWorks – anglojęzyczna witryna internetowa wyjaśniająca, w jaki sposób przedmioty są skonstruowane i w jaki sposób działają.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Socjologia uzależnień – subdyscyplina socjologii, która zajmuje się badaniem sensu oraz znaczenia używania substancji psychoaktywnych i innych doświadczeń uzależniających w kształtowaniu uzależnienia, a także zmianami heurystyki wybranych substancji psychoaktywnych i uzależnień na przestrzeni lat oraz wyjaśnia wpływ uwarunkowań kulturowych, politycznych, prawnych oraz gospodarczych na konstruowanie leku i narkotyku”. Socjologiczna perspektywa uzależnień skupia się procesie interakcji społecznych w przechodzeniu kolejnych etapów dewiacji.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Neuroestetyka – dyscyplina kognitywna, której celem jest naukowe wyjaśnienie zjawisk składających się na percepcję (lub szerzej: poznanie) dzieła sztuki. Przedsięwzięcie interdyscyplinarne, w którym uczestniczą przedstawiciele różnych tradycyjnych dyscyplin badawczych, takich jak psychologia, fizjologia czy neurobiologia. Neuroestetyka poszukuje neurobiologicznych podstaw przeżyć estetycznych, gdyż uprawianie i odbiór sztuki są warunkowane przez aktywność struktur mózgu, odpowiedzialnych za percepcję; stawia pytania: dlaczego dane wrażenie zmysłowe jest dla nas interesujące i w jaki sposób jest ono interpretowane przez mózg?

  Online outsourcing – internetowa wersja outsourcingu (korzystania z zasobów zewnętrznych). Proces ten zachodzi gdy jeden dział lub cały obszar działalności biznesowej, oddaje innemu przedsiębiorstwu zadania nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Sposób w jaki jest to realizowane i zakres w jakim działania te są przeprowadzone zależy wyłącznie od zleceniodawcy. Usługi w formie outsourcingu online mogą być oferowane zarówno przez wyspecjalizowane firmy jaki i indywidualnych dostawców usług internetowych (Service Providers) pracujących jako freelancerzy. Rodzajem outsourcingu jest offshoring, w którym poszczególne zadania lub produkcja przenoszone są do innego kraju.

  Dodano: 12.04.2011. 14:33  


  Najnowsze