• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Medycznych PAN nagrodził najlepszych naukowców

  07.01.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół prof. Krystyny Domańskiej-Janik, dr hab. Krystyna Chrzanowska, prof. Jolanta Gutkowska to niektórzy laureaci nagród naukowych Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

  Laureatką prestiżowego wyróżnienia Wydziału - Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego została prof. Jolanta Gutkowska z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Montrealu za badania nad właściwościami oksytocyny i peptydu natriuretycznego(ANP).

  Nagrodę naukową im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawaną za najwybitniejsze wyniki badań naukowych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych otrzymał zespół z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Członkami zespołu kierowanego przez prof. Krystynę Domańską-Janik są: prof. Barbara Łukomska, dr hab. Leonora Bużańska i dr n. med. Mirosław Janowski. Zespół nagrodzono za badania nad komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej.

  Nagrody zespołowe Wydziału przyznawane autorom wyróżniających się prac, które mają szczególne znaczenie dla postępu medycznych nauk podstawowych i klinicznych otrzymały dwa zespoły naukowe. Pierwszym z nagrodzonych jest zespół z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w składzie: dr hab. Małgorzata Filip, dr Magdalena Zaniewska i dr Małgorzata Frankowska. Zespół prowadzi badania nad neurologią uzależnienia od kokainy i nikotyny.

  Nagrodę przyznano także zespołowi z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. W zespole pracują: dr Marta Kuczeriszka, dr Agnieszka Walkowska, prof. dr Janusz Sadowski, dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska. Naukowców doceniono za badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego.

  Indywidualną nagrodę Wydziału otrzymała dr hab. Krystyna Chrzanowska z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie za badania nad genetycznie uwarunkowaną niestabilnością chromosomową.

  Wśród nagrodzonych znaleźli się również studenci pracujący naukowo, których uhonorowano Laurem Medycznym im. Wacława Mayzla. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Magdalena Świątek z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej; Wojciech Głogowski - student Wydziału Lekarskiego PAM; Marcin Hellmann z Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Paweł Matusik, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Chmielowska, Jan Nowak studenci Wydziału Lekarskiego CM-UJ; Edyta Szymańska, Sylwia Szymańska - studentki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku został założony 1 lipca 2005 roku. Obecnie (2012) dziekanem wydziału jest prof. Anton Lacko.

  Krystyna de Walden-Gałuszko - (ur. 1935 r.) prof.dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Od 1 października 2013r. kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z nieistniejących wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi istniał w latach 1951-2012. Wcześniej nauki biologiczne i geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który został utworzony w 1945 r. w momencie powołania do życia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był prof. dr Jan Pruffer. W 1951 r. z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego został wyodrębniony Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Jego pierwszym dziekanem został Prof. dr Henryk Szarski. W obrębie Wydziału istniały dwa Instytuty: Biologii i Geografii.

  Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (WB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne i poprzez przekształcenie Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych na studiach stacjonarnych.

  Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Dodano: 07.01.2011. 00:40  


  Najnowsze