• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki akcji ,,Ciekawość - pierwszy stopień do Zdrowia

  26.03.2011. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polska Unia Onkologii i Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne podsumowało akcję bezpłatnych badań ultrasonograficznych przeprowadzonych w dniach 14-18 marca w Zamościu w ramach kampanii ,,Ciekawość - pierwszy stopień do Zdrowia". Zmiany ogniskowe w tarczycy wykryto u blisko 200 osób z 300 przebadanych, w sutkach  - u prawie 50 z 200 kobiet. Badania USG pozwoliły wykryć liczne patologie w jamie brzusznej. Pacjenci zostali skierowani na badania kontrolne, w tym biopsje.

   

  Jak oszacował dyrektor Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii lek. med. Jan Mazur, u prawie 300 pacjentów wykonano około 800 badań, w tym 300 badań jamy brzusznej,300 badań tarczycy oraz 200 badań sutków u kobiet.

  Najwięcej wykrytych zmian dotyczyło tarczycy, większość pacjentów skierowano na biopsję cienkoigłową. Zmiany ogniskowe w sutkach wykryto u blisko 50 kobiet i część z nich skierowano na biopsję.

  ,,Najtrudniej sklasyfikować wykryte patologie w jamie brzusznej. Wykryto ok.30 przypadków kamicy pęcherzyka żółciowego, kilka polipów pęcherzyka żółciowego, kilkanaście przypadków kamicy nerkowej, około 50 przypadków stłuszczenia wątroby, około 30 zmian ogniskowych w wątrobie - torbiele, naczyniaki i inne - do weryfikacji w tomografii komputerowej, około 50 torbieli nerek i kilka przypadków przewlekłego zapalenia trzustki" - wyliczył dyrektor Mazur. ,,Zrobiliśmy kawał dobrej roboty" - podsumował.

  Badania wykonano podczas kursu dla lekarzy organizowanego przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

  Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii rozpoczęła działalność w styczniu 1999 r. Wykonywania różnych rodzajów badań USG tkanek i narządów, a także ich właściwego opisywania i dokumentowania, uczą się tu zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane. Kierownikami naukowymi kursów i wykładowcami są specjaliści uznani za autorytety w poszczególnych zastosowaniach ultrasonografii we współczesnej diagnostyce medycznej, mające również doświadczenie w dydaktyce.
   
  Podczas zajęć praktycznych lekarze dysponują 10 - 12 aparatami USG. Zasadą jest, że pacjenci nie płacą za udział w projekcie, wszelkie badania wykonywane są bezpłatnie, a osoby ze zdiagnozowanymi zmianami kierowani są na dalsze badania specjalistyczne.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Nerwiak płodowy (nerwiak płodowy współczulny, nerwiak zarodkowy, łac. neuroblastoma, ang. neuroblastoma) – złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek cewy nerwowej (neuroblastów). Jest najczęstszym nowotworem rozpoznawanym u niemowląt. Blisko 50% przypadków neuroblastoma występuje u dzieci poniżej 2. roku życia. W około 25-35% przypadków stwierdza się nieprawidłowości genetyczne pod postacią delecji w obrębie krótkiego ramienia chromosomu 1 (1p35-36). Obecność tej aberracji chromosomowej jest związana ze złym rokowaniem. Guz najczęściej rozwija się w rdzeniu nadnerczy (40% przypadków), a rzadziej w przykręgosłupowych zwojach współczulnych w jamie brzusznej (25%), może się jednak rozwinąć w każdej części pnia współczulnego. Objawy nerwiaka płodowego są niezwykle różnorodne. Spowodowane są obecnością uciskającego tkanki guza, występowaniem przerzutów oraz produkcją katecholamin przez komórki nowotworu. Należą do nich, między innymi, niedokrwistość, zmniejszenie masy ciała, nadciśnienie tętnicze, zespół Hornera. W diagnostyce stosuje się biopsję aspiracyjną cienkoigłową, badania laboratoryjne (oznaczanie katecholamin w moczu), badania obrazowe (USG, rtg, scyntygrafia, tomografia) i inne. Leczenie polega głównie na zabiegu chirurgicznym z ewentualną chemio- lub radioterapią. Rokowanie zależy od szeregu czynników, w tym od wieku dziecka, w którym wystąpił początek choroby. Nerwiak płodowy jest jednym z niewielu nowotworów złośliwych, które mogą ulec spontanicznej regresji, przechodząc od postaci niezróżnicowanej do łagodnej, dobrze zróżnicowanej.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Dodano: 26.03.2011. 10:33  


  Najnowsze