• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki badań drepanocytów zachęcają do szczepień ochronnych dzieci

  23.07.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań pokazują, że anemia sierpowata może nie powodować śmierci wśród afrykańskich dzieci, jeżeli byłyby one poddawane szczepieniom ochronnym przeciw pospolitym zakażeniom, a noworodki byłyby badane pod kątem tej choroby. Opublikowane w czasopiśmie The Lancet wyniki euro-afrykańskich badań pokazują, że dzieci zapadają na tę chorobę z powodu osłabienia układu immunologicznego, który nie jest w stanie zwalczać infekcji bakteryjnych.

  Anemia sierpowata daje o sobie znać na całym świecie, niemniej Afryka, gdzie co roku rodzi się 200.000 dzieci dotkniętych tą chorobą, pozostaje jej głównym celem. Choroba ta jest wrodzoną formą anemii charakteryzującą się nieprawidłowymi krwinkami, które przyjmują kształt półksiężyca.

  Najbardziej dotknięte są kończyny i narządy, ponieważ komórki nie mogą swobodnie przepływać przez naczynia krwionośne i tworzą skupiska, które mogą zablokować przepływ krwi do obszarów potrzebujących jej. Może pojawić się wiele powikłań, w tym uszkodzenie narządów.

  Naukowcy z Kenii i Wlk. Brytanii podkreślili, że mimo iż co roku odnotowywana jest ogromna liczba przypadków, aż 90% dzieci umiera zanim choroba zostanie u nich w ogóle zdiagnozowana. Jak twierdzą, diagnoza następuje często zbyt późno.

  Naukowcy przypuszczali już wcześniej, że przyczyną zgonów były ostre infekcje, lecz nie uzyskano jak dotąd żadnych namacalnych dowodów na to.

  W ramach ostatnich badań, naukowcy z Kenijskiego Instytutu Badań Medycznych (KEMRI) wraz z kolegami ocenili próbki krwi pobrane od dzieci w wieku do 14 lat, które były leczone w miejscowym szpitalu w okresie od 1998 do 2008 r. Zespół przeprowadził testy na bakteriemię (infekcję bakteryjną krwi) i przebadał próbki pozytywne pod kątem anemii sierpowatej.

  Wśród próbek pobranych od 40.000 osób naukowcy zidentyfikowali ponad 2.000 przypadków bakteriemii. Należy zauważyć, że podczas gdy mniej niż 3 dzieci na 1.000 w ogólnej populacji zapada na anemię sierpowatą, liczba ta wzrasta do 60 na 1.000 w grupie dzieci hospitalizowanych z powodu bakteriemii. Zdaniem naukowców to dowodzi, że afrykańskie dzieci chore na anemię sierpowatą są poważnie zagrożone bakteriemią.

  "Wyniki naszych badań stanowią silny argument dla wprowadzenia programów szczepień, obejmujących wszystkie dzieci w Afryce, co radykalnie poprawiłoby szanse na przeżycie dzieci, które rodzą się z anemią sierpowatą" - wyjaśnia kierownik badań, dr Tom Williams z Uniwersytetu Oksfordzkiego. "Polityka zdrowotna powinna opierać się na niezbitych dowodach, takich jak wyniki ostatnich badań, a nie na pogłoskach i osobistych preferencjach" - podkreśla.

  Anemia sierpowata odpowiada za 25% wszystkich zgonów dzieci w kenijskim mieście Kilifi. Większość przypadków jest spowodowana infekcjami bakteryjnymi, jak pokazują wyniki badań.

  "Do tej pory anemia sierpowata nie stanowiła wysokiego priorytetu w afrykańskich programach zdrowotnych, pomimo stosunkowo wysokiego wpływu na umieralność dzieci, która znacznie przekracza szacunki związane z HIV [wirusem nabytego zespołu braku odporności]" - mówi dr Williams.

  Do najczęstszych przyczyn bakteriemii u dzieci chorych na anemię sierpowatą należy paciorkowiec zapalenia płuc (41% odnotowanych przypadków) i Haemophilus influenzae typ b (12% odnotowanych przypadków). Tego typu przypadki bakteriemii mogą prowadzić do poważnych chorób takich jak zapalenie opon, ale można im zapobiegać poprzez szczepienia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hemoglobinopatia – defekt genetyczny, objawiający się błędną strukturą jednego z łańcuchów globiny w cząsteczce hemoglobiny. Z badań wynika, że 7% światowej populacji to nosiciele hemoglobinopatii, z czego większość (60%, w tym 70% przypadków patologicznych) stanowią mieszkańcy krajów afrykańskich. Hemoglobinopatie są przyczyną anemii, również hemolitycznych. Gen subletalny − odmiana genu letalnego, który w układzie heterozygotycznym modyfikuje reprezentowaną cechę. Geny subletalne wywołują choroby dziedziczne np. anemię sierpowatą czy fenyloketonurię (geny recesywne), czy Parkinsona (geny dominujące). Obniżają żywotność, ale nie muszą prowadzić do śmierci jak geny letalne. Prodigy, właściwie Albert Johnson (ur. 2 listopada 1974) - amerykański raper, który współtworzy zespół Mobb Deep. Pra-pra-prawnuk założyciela prywatnej szkoły Morehouse College. Cierpi na anemię sierpowatą.

  Niedokrwistość sierpowata, anemia sierpowata (ang. sickle cell anemia) – rodzaj wrodzonej niedokrwistości spowodowanej nieprawidłową budową hemoglobiny. Mutacja punktowa w genie łańcucha β (HBB) hemoglobiny powoduje zmianę pojedynczego aminokwasu w sekwencji białka (z kwasu glutaminowego na walinę, w pozycji 6 od końca NH2). Hemoglobinę z tak zmienioną, nieprawidłową strukturą I-rzędową określa się jako hemoglobinę S (HbS) w przeciwieństwie do normalnej, występującej u dorosłych hemoglobiny A (HbA). Hemoglobina S charakteryzuje się zmienionymi w porównaniu z hemoglobiną A własnościami fizykochemicznymi. Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Marynowanie – konserwowanie produktów spożywczych za pomocą octu. Spożywanie dużych ilości octu może być przyczyną anemii, dlatego marynaty powinny być spożywane w małych ilościach nawet przez ludzi zupełnie zdrowych. Dzieci, chorzy, kobiety ciężarne i karmiące nie powinny spożywać marynat. Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność. Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest przenoszenie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach. Mutacje genu hemoglobiny prowadzą do chorób dziedzicznych: anemii sierpowatej, talasemii lub rzadkich chorób zwanych hemoglobinopatiami.

  Azerbejdżan zadebiutował w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2012 roku. Kraj miał wystąpić już w konkursie w 2008 roku, ale zrezygnował z powodu braku odpowiedniej piosenki.

  Dodano: 23.07.2012. 16:37  


  Najnowsze