• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wysokie spożycie soli oznacza więcej udarów i chorobę serca

  26.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wysokie spożycie soli wiąże się ze znacznie podwyższonym ryzykiem zarówno udarów jak i chorób sercowo-naczyniowych - według nowych badań naukowych dofinansowanych ze środków unijnych, których wyniki zostały opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie British Medical Journal (BMJ).

  Wspólne badania były prowadzone przez zespoły z Uniwersytetu Neapolitańskiego Federico II we Włoszech i Uniwersytetu Warwick w Wlk. Brytanii. Źródłem unijnego wsparcia był projekt HYPERGENES (Europejska sieć badań genetyczno-epidemiologicznych - budowanie metody dysekcji złożonych cech genetycznych, stosując nadciśnienie pierwotne jako model choroby), dofinansowany na kwotę 10,2 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W ramach prowadzonych prac przeanalizowano wyniki 13 opublikowanych raportów z badań w zakresie spożycia soli i wysokiego ciśnienia krwi, które objęły 170.000 osób w celu sprawdzenia możliwych powiązań między wysokim ciśnieniem krwi a wysokim spożyciem soli.

  Wyniki wyraźnie pokazały, że zmiana o 5 g w dziennej dawce soli odpowiada 23% różnicy w częstotliwości udarów i 17% różnicy w częstotliwości chorób sercowo-naczyniowych.

  Od pewnego już czasu znana jest zależność pomiędzy wysokim spożyciem soli a chorobą sercowo-naczyniową, a obawy opinii publicznej skłoniły producentów do obniżenia zawartości soli w swoich produktach. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozsądne spożycie soli to 5 g (jedna łyżeczka) dziennie. Niemniej w krajach rozwiniętych dzienne spożycie soli większości osób szacuje się na znacznie wyższe - bliżej 10 g dziennie. Ta liczba jest niemal na pewno szacowana zbyt nisko, ponieważ wysoka zawartość soli w wielu produktach żywnościowych, w szczególności tych na wynos, puszkowanych i pakowanych, oznacza, że niezwykle trudno jest dokładnie zmierzyć spożycie soli.

  Wyniki badań powiększają korpus danych wskazujących, iż obniżenie spożycia soli mogłoby w istotny sposób przyczynić się do spadku liczby udarów i przypadków chorób sercowo-naczyniowych. Dane światowe pokazują, że 62% udarów i 49% przypadków choroby wieńcowej to skutek wysokiego ciśnienia krwi, a leczenie mające na celu obniżenie ciśnienia krwi może zapobiec tym chorobom. Spożywanie mniejszych ilości soli może również pomóc w obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej, ponieważ choroby serca i udary są ogromnym obciążeniem dla sektora opieki zdrowotnej w całej UE.

  Według szacunków poprzednich badań przeprowadzonych w krajach z wysoką zapadalnością na udary i choroby sercowo-naczyniowe około 850.000 osób dziennie można by uratować pod warunkiem obniżenia spożycia soli do 5 g dziennie.

  Autorzy badań twierdzą, że obniżenie spożycia soli do 5 g dziennie mogłoby zapobiec każdego roku 1,25 mln zgonów z powodu udarów i niemal 3 mln z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a uzyskane przez nich wyniki wskazują na potrzebę zachęcania obywateli do obniżenia spożycia soli.

  rdo: CORDIS

  informacji: British Medical Journal: http://www.bmj.com/ Uniwersytet Warwick: http://www2.warwick.ac.uk/ Uniwersytet Neapolitański Federico II: http://www.unina.it/index.jsp Teksty pokrewne: 30855 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: British Medical Journal
  Referencje dokumentu: Strazzullo, P et al. (2009). Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: metaanalysis of prospective studies. BMJ 339: b4567. DOI:10.1136/bmj.b4567.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Zywnosc; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31508   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sól warzona (warzonka) – rodzaj soli kuchennej otrzymywany w warzelniach przez oczyszczenie soli kamiennej. Zawiera co najmniej 99,9% chlorku sodu. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Hydroliza soli – reakcja chemiczna zachodząca zaraz po dysocjacji elektrolitycznej soli w trakcie rozpuszczania ich w wodzie. Reakcja ta powoduje, że roztwory wielu soli nie mają obojętnego pH lecz są bardziej lub mniej kwaśne lub zasadowe.

  Jadwiga Joanna Orska (ur. 8 marca 1923, zm. 28 stycznia 2004 w Warszawie) – polska geolog, petrograf, specjalista geologii złóż surowców chemicznych, a zwłaszcza soli, współodkrywca złoża soli polihalitowych w rejonie Zatoki Puckiej. Mięso mielone – według definicji Unii Europejskiej: mięso bez kości, które zostało rozdrobnione na kawałki (zmielone lub posiekane) i zawiera mniej niż 1% soli. W praktyce domowej zawartość soli może być większa i zależeć od gustów konsumentów.

  Ius sanguinis (czyt. jus sangwin-is; dosłownie: prawo krwi) – jeden z dwóch sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa. W tym przypadku dziecko nabywa obywatelstwo tego państwa, którego obywatelem jest przynajmniej jedno z rodziców. Przeciwieństwem ius sanguinis jest ius soli. Odporność roślin na zasolenie – zdolność roślin do przetrwania w środowisku o wysokim stężeniu soli, najczęściej chlorku sodu, albo wysokiej łącznej zawartości jonów w strefie korzeniowej. Stres związany z wysokim stężeniem jonów jest przede wszystkim efektem suszy fizjologicznej, ważnym czynnikiem stresogennym jest także podwyższone stężenie jonów Na w komórkach. Rośliny zdolne do ciągłego życia w warunkach zasolenia nazywane są halofitami lub słonoroślami. Halofity nie tylko tolerują wysokie stężenie soli w podłożu, lecz wręcz wymagają takich warunków – bez chlorków fotosynteza u tych roślin ulega zahamowaniu.

  Kościół pw. św. Barbary w Nowej Soli – jednonawowa świątynia, wyb. w 1900 r. w stylu neogotyku angielskiego. Jest niewielkim kościołem pomocniczym znajdującym się przy parafii św. Antoniego w Nowej Soli. Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo powstałe pod koniec XIII wieku, w skład którego wchodziła żupa w Wieliczce (Kopalnia soli Wieliczka) i żupa w Bochni (Kopalnia soli Bochnia), wraz z warzelniami znajdującymi się w tych miastach, nadwiślańskich portów żupnych oraz – w XVII wieku – warzelni soli w Dobiegniewie. Przedsiębiorstwem zarządzał żupnik mianowany przez króla. Pierwszym żupnikiem tej saliny został w 1333 Francuz, Wojciech Porinus. Przedsiębiorstwo działało przez blisko 500 lat, aż do I rozbioru Polski (1772), bez większych zmian organizacyjnych. Okres rozkwitu żupy krakowskiej przypadał od XVI wieku do połowy XVII wieku. W okresie tym tylko w żupie w Wieliczce pracowało ok. 2000 górników, a wydobycie przekraczało 30 000 ton soli. Żupa krakowska była największym w dawnej Rzeczypospolitej zakładem przemysłowym i jednym z największych w Europie. Po I rozbiorze Polski doszło do jej podziału na dwie oddzielne kopalnie soli w Wieliczce i Bochni.

  Jerky – mięso wołowe, które zostało oczyszczone z tłuszczu, pokrojone w podłużne kawałki, a następnie ususzone, aby zapobiec zepsuciu. Normalnie suszenie obejmuje dodanie soli w celu zapobiegnięcia rozwijania się bakterii w mięsie. Angielskie słowo jerky pochodzi od hiszpańskiego słowa charqui, które wzięło się od słowa cha’rki z języka Quechua. Oznacza ono „palić”. Do wytworzenia tego typu wołowiny niezbędnym jest, aby proces suszenia odbywał się w stosunkowo niskiej temperaturze i z odpowiednią ilością soli.

  Powstanie moskiewskie z 1648 zwane także buntem solnym (rosyjski: Соляной бунт, Московское восстание 1648) – wystąpienie ludności Moskwy przeciwko wprowadzonemu przez rząd ujednoliconemu podatkowi od soli. Pomysłodawcy projektu liczyli, iż nowy podatek uzupełni braki w budżecie Rosji, jednak jego następstwem było także podniesienie cen soli, co uderzyło w przeciętnych Rosjan używających znacznych ilości soli do konserwacji żywności, zwłaszcza ryb.

  Solny świat – największe w Polsce malowidło 3D i prawdopodobnie drugie co do wielkości na świecie (po Reebok CrossFit: 3D Street Art w Londynie). Obraz jest namalowany na płycie Rynku Górnego w Wieliczce. Przedstawia wnętrze kopalni soli w Wieliczce. Autorem malowidła jest Ryszard Paprocki. Solny świat jest wizją podziemi kopalni soli. Kompozycja przedstawiona na obrazie zawiera charakterystyczne elementy wnętrz wielickich żup solnych – m.in. Kaplicę Świętej Kingi – widzianych w skalnej rozpadlinie. Obraz zajmuje powierzchnię ponad 350 m². Filtracja kłębkowa – etap formowania moczu. Zachodzi między kłębuszkiem naczyń krwionośnych a wnętrzem torebki Bowmana. Polega na przedostaniu się wody, soli mineralnych i związków drobnocząsteczkowych z osocza krwi do światła torebki. Powstaje w tym procesie tzw. mocz pierwotny. Jest to przesącz składający się głównie z wody, zawierający dużo węglowodanów i soli mineralnych. Nie ma w nim białka.

  Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - odsłonięty w 1936 roku pomnik Józefa Piłsudskiego znajduje się w Soli przed Kościołem św. Michała Archanioła. Fundatorem pomnika byli mieszkańcy Soli. Pomnik został zburzony w 1946 roku, odbudowany dopiero w 1990 roku. Halofity, słonorośla, rośliny solniskowe, słonolubne – rośliny przystosowane do życia na silnie zasolonym podłożu (obecność łatwo rozpuszczalnych soli: chlorków, węglanów, siarczanów sodu i magnezu). Dostosowanie to polega m.in. na wytwarzaniu wysokiego ciśnienia osmotycznego soku komórkowego, wytwarzaniu grubych, mięsistych tkanek, zdolności wydalania nadmiaru soli przy pomocy gruczołów wydzielniczych na liściach i łodygach i in.

  Dodano: 26.11.2009. 15:12  


  Najnowsze