• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wysportowani uczniowie lepiej radzą sobie w szkole

  02.03.2010. 18:48
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Uczniowie, którzy nie wymigują się od zajęć wychowania fizycznego, osiągają lepsze wyniki w nauce. Tak twierdzą amerykańscy naukowcy, którzy opublikowali swoje badania w "The Journal of Pediatrics".

  "Uczniowie i rodzice, którym zależy na lepszych osiągnięciach powinni wziąć pod uwagę fakt, że aktywność fizyczna pomaga w nauce" - mówi dr William McCarthy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

  Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, że wśród prawie 2 tys. uczniów ci, którzy byli najbardziej wysportowani, radzili sobie najlepiej podczas testów z matematyki, czytania i języków. Zależność ta nie uległa znacznym zmianom po wzięciu przez badaczy pod uwagę takich czynników jak wiek, status społeczno-ekonomiczny czy przynależność do grupy etnicznej.

  Prawie 32 proc. uczniów miało problemy z nadwagą, a około 28 proc. badanych stanowili uczniowie otyli. Ta grupa osiągała podczas testów wyraźnie gorsze wyniki niż ich wysportowani i szczuplejsi koledzy.

  Gdy badacze sprawdzili, jak uczniowie radzą sobie na bieżni, okazało się, że sprawność aerobowa prawie 65 proc. z nich była poniżej przeciętnej.

  Choć związek aktywności fizycznej z łatwością przyswajania wiedzy wykazały już wcześniejsze badania, naukowcy wciąż nie wiedzą dokładnie, dlaczego tak się dzieje.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Liceum Morskie w Gdyni – istniało w latach 1973-85 jako liceum zawodowe przy Polskich Liniach Oceanicznych. Absolwenci szkoły otrzymywali dyplom marynarza lub motorzysty. Dostanie się do szkoły nie było łatwa sprawa. O jedno miejsce starało się około 5 do 8 osób. Kandydat musiał zdać egzamin z języka polskiego i matematyki. Kandydaci, którzy zdali egzamin musieli przejść przez miesięczny obóz kandydacki. Podczas obozu kandydaci zapoznawali się z morską terminologią, uczyli się wioślarstwa szalupowego, przyzwyczajali się do mieszkania na statku. Podczas pobytu w szkole uczniowie byli zakwaterowani na pływającym internacie MS Edward Dembowski. Statek posiadał 5 klas wykładowych, salę gimnastyczną, oraz ok. 40 kabin z czterema kojami. Każdy rocznik był podzielony na dwie klasy A i B. Do klasy A uczęszczali uczniowie, którzy pochodzili z różnych zakątków Polski, w klasie B byli uczniowie mieszkający w Trójmieście i okolicach. Lewis Terman (ur. 1877, zm. 1956) – przez 20 lat dziekan katedry Psychologii na Uniwersytecie Stanforda. Zaadaptował test inteligencji Alfreda Bineta i Theophila Simona, by mierzyć i porównywać wyniki ludzi na całym świecie. Terman zainicjował też przedsięwzięcie badań podłużnych, dzięki któremu można było obalić wiele mitów dotyczących geniuszy. Dowiedziono, że to wysportowani, zdrowi i świetnie radzący sobie w życiu ludzie, a nie zagubione, samotne i nieszczęśliwe jednostki. Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów:

  Mester és Tanítványai (węg. Mester i uczniowie) – węgierska grupa muzyczna, założona przez Tamása Mestera i funkcjonująca w latach 1993–1995. Grupa nagrała dwa albumy: Hívők földjén oraz II.; oba osiągnęły na Węgrzech status złotej płyty. Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi. Medal „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe” (od 1985 r. Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe) – polski medal nadawany sportowcom, którzy uzyskali wyniki światowej rangi. Przyznawany przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej (od 1985 r. Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu). Było to najwyższe rangą odznaczenie sportowe (pierwotnie państwowe).

  Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego. Lista śmiertelnych wypadków w Formule 1 – zawiera wszystkich kierowców, którzy ponieśli śmierć podczas weekendu Formuły , lub gdzie indziej za kierownicą bolidu Formuły 1. Nie zawiera osób obsługujących wyścigi, nie są wzięte pod uwagę również sezony przed 1950 rokiem, czyli przed powstaniem Formuły 1. W sumie zginęło 45 kierowców, dwudziestu czterech podczas weekendu Formuły 1, ośmiu podczas Indianapolis 500, dziewięciu podczas testów oraz czterech podczas wyścigów nie zaliczanych do mistrzostw Formuły 1. Piętnastu kierowców zgineło w latach 50., trzynastu w 60., jedenastu w 70., czterech w 80. oraz dwóch w ostatnim dziesięcioleciu poprzedniego wieku. Najwięcej z nich (jedenastu) pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Po śmierci Ayrtona Senny podczas Grand Prix San Marino w 1994 roku zostały zaostrzone normy dotyczące bezpieczeństwa kierowców co spowodowało że od tego momentu (czy to zarówno podczas weekendu wyścigowego jak i podczas testów) nie zginął żaden kierowca Formuły 1.

  VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, popularnie zwane Paderkiem. Jest to jedna z najstarszych (rok założenia: 1921.) i najwyżej notowanych szkół średnich w mieście. Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ulicy Krakowskiej 17a. Dyrektorem szkoły jest Karol Seifert, a jego zastępcami są Andrzej Ptasiński i Alicja Matulewicz. Uczniowie szkoły (potocznie zwani paderkowiczami lub paderewszczakami) regularnie biorą udział w charytatywnych koncertach bożonarodzeniowych, co w roku 1996 zaowocowało powstaniem chóru "Canto Cantare". W szkole działa także wiele kół przedmiotowych, w których uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania.

  Młodzieżowa Orkiestra Dęta – powstała w 1979 roku. Od 1997 r. przekształciła się w orkiestrę młodzieżową. W jej skład wchodzą uczniowie szkół podstawowych i średnich jak niewielkie grono osób dorosłych. Na uwagę zasługuje fakt uczestniczenia w orkiestrze muzykujących rodzin. W marcu 1999 Młodzieżowa Orkiestra Dęta została przyłączona Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Od roku 1995 stanowisko kapelmistrza piastuje Leszek Kalkowski.

  Dodano: 02.03.2010. 18:48  


  Najnowsze