• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyznaczanie trendów w nauce: naukowcy wykorzystują HIV w walce z HIV

  30.05.2014. 10:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Od początku epidemii HIV niemal 75 milionów osób zostało zakażonych tym wirusem, a około 36 milionów z jego powodu zmarło. W 2012 r. odnotowano w sumie 29.000 nowych przypadków HIV na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymczasem w tym tygodniu media donoszą, że naukowcy odkryli metodę wykorzystania wirusa jako narzędzia do walki z chorobami dziedzicznymi, a w perspektywie długofalowej także z samym zakażeniem HIV.

  Według &#187RT&#171, badaczom z Uniwersytetu Aarhus udało się zmodyfikować wiriony HIV w taki sposób, aby naprawiać genom człowieka w procesie nazwanym techniką &#132rach-ciach&#148. To oznacza, że wiriony HIV mogłyby zostać niedługo wykorzystane do nowatorskiego leczenia chorób dziedzicznych oraz samego wirusa.

  Badacze z Aarhus zmodyfikowali wiriony HIV, które są w stanie przeprowadzać operacje równoczesnego &#132wycinania i wklejania&#148 w naszym genomie za pośrednictwem procesów biologicznych. Zmodyfikowane wiriony są skutecznie przekształcane na nośniki, w których znajdują się &#132nożyczki&#148 do wycinania wadliwych części genomu i materiał biologiczny do załatania dziury.

  Jacob Giehm Mikkelsen, adiunkt na wydziale genetyki Uniwersytetu Aarhus, wyjaśnia: &#132Teraz możemy jednocześnie wycinać uszkodzoną część genomu w chorych komórkach i załatać lukę, która powstaje w informacjach genetycznych usuniętych z genomu. Novum tego rozwiązania polega na tym, że jesteśmy w stanie umieścić w wirionach HIV nożyczki i łaty w sposób, którego nikt inny jeszcze nie stosował&#148.

  &#187Science Alert&#171 zauważa, że nowa technika jest znacznie bezpieczniejsza od wcześniejszych metod wycinania i wklejania. W jej ramach &#132nożyczki&#148 do wycinania DNA mają postać krótkotrwałych białek przenoszonych przez zmodyfikowane wiriony HIV. Dzięki temu nie są w stanie replikować się ani rozpocząć niekontrolowanego cięcia. Tego typu obawy pojawiały się przy wcześniejszych technikach.

  Profesor Mikkelsen dodaje: &#132W przeszłości przeprowadzano transfer genu nożyczek do komórek, co jest niebezpieczne, ponieważ komórka kontynuuje wytwarzanie nożyczek, które mogą rozpocząć cięcie w sposób niekontrolowany. Ale dzięki temu, że przygotowujemy nożyczki w postaci białka, tną one jedynie przez kilka godzin, po czym ulegają rozpadowi. Przygotowujemy też wirion w taki sposób, aby niósł niewielką porcję materiału genetycznego do załatania dziury&#148.

  Badacze nazwali tę technikę &#132rach-ciach&#148, gdyż proces jest szybki i nie pozostawia śladów.

  &#187Design & Trend&#171 donosi, że za pomocą tej techniki można by dawkować komórki z genami odpowiednimi do zwalczania niektórych nowotworów i chorób dziedzicznych.

  Yujia Cai z zespołu badawczego podsumowuje: &#132Modyfikując odpowiednie komórki układu immunologicznego (komórki T) możemy je uodpornić na zakażenie HIV i być może jednocześnie wyposażyć w geny pomocne w walce z HIV&#148.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wirus zapalenia wątroby typu D, HDV (z ang. Hepatitis D Virus), nazywany też wirusem delta, jest małym, kolistym wirusem RNA. Wiriony są owalne, średnica ich wynosi 36 nm, zawierają kolistą, pojedynczą nić RNA o ujemnej polarności będącą najmniejszym genomem występującym w wirusach ludzkich i zwierzęcych. Może ulegać namnażaniu jedynie w organizmach zakażonych wirusem zapalenia wątroby typy B. Związek między tymi dwoma wirusami wynika stąd, iż HDV nie koduje białka osłonki, którym jest HBsAg. Genom otoczony jest: Retrowirusy endogenne – są to retrowirusy, które przed milionami lat zainfekowały pierwotne komórki rozrodcze człowieka i innych kręgowców. Dzięki odwrotnej transkryptazie, w postaci DNA włączyły się na stałe do materiału genetycznego organizmu zainfekowanego. Przez miliony lat na skutek licznych mutacji oraz kolejnych infekcji doszło do zwielokrotnienia genomu wirusów, przez co stanowi obecnie znaczną część genomu człowieka jak i innych kręgowców, lecz większość z nich jest uszkodzona i zupełnie nieaktywna. Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS. Dotychczas poznano 2 typy wirusa:

  Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS. Dotychczas poznano 2 typy wirusa: Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS. Dotychczas poznano 2 typy wirusa:

  Odwrotna transkrypcja – proces przepisania jednoniciowego RNA (ssRNA) przez enzym odwrotną transkryptazę (RT) na dwuniciowy DNA. Proces odwrotnej transkrypcji wykorzystywany jest przez niektóre wirusy RNA, takie jak HIV do włączenia swojego materiału genetycznego do genomu komórek gospodarza i jego replikacji. Proces ten został odkryty i zbadany przez amerykańskiego onkologa Howarda Martina Temina. Odwrotna transkrypcja wykorzystywana jest również w procesie odtwarzania telomerów przez telomerazę, towarzyszy też przemieszczaniu się retrotranspozonów w genomie gospodarza. Nożyczki, nożyce – rodzaj narzędzia służącego do przecinania i rozcinania różnych materiałów przy użyciu małej siły.

  Genomika – dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej (pokrewna genetyce i ściśle związana z bioinformatyką) zajmująca się analizą genomu organizmów. Głównym celem genomiki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu ale również określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Wyrzynarka - elektronarzędzie o posuwisto-zwrotnym ruchu piłki służące przede wszystkim do cięcia drewna, ale również miękkich metali i tworzyw sztucznych. W zależności od przecinanego materiału konieczny jest dobór odpowiednich piłek. Wyrzynarki mogą być wykonane jako narzędzia ręczne lub stacjonarne.

  Nożyczki chirurgiczne – narzędzie chirurgiczne, służące do cięcia tkanek miękkich lub materiału szewnego, tj. nici chirurgicznych. Nożyczki mogą być różnej wielkości, proste lub odgięte, z tępymi lub ostrymi czubkami. Najczęściej używane są nożyczki typu Mayo.

  Kucie – proces technologiczny, rodzaj obróbki plastycznej, polegający na odkształcaniu materiału za pomocą uderzeń lub nacisku narzędzi. Narzędzia – czyli matryce lub bijaki umieszczane są na częściach ruchomych narzędzi. Proces ten również może być realizowany w specjalnych przyrządach kuźniczych. W procesie tym nadaje się kutemu materiałowi odpowiedni kształt, strukturę i własności mechaniczne. Materiałem wsadowym jest przedkuwka, natomiast produktem jest odkuwka.

  Droga O1 (duń. Ring 1) – jeden z duńskich drogowych pierścieni, znajdujący się w całości na obszarze miasta Aarhus, biegnąc wokół jego centrum. Droga O1 klasyfikowana jest jako drugorzędna (duń. Sekundærrute). Projekt poznania ludzkiego cognomu (ang. Human Cognome Project) – zespół projektów badawczych mających na celu rozszyfrowanie działania ludzkiego mózgu. Nazwa cognom bierze się od łacińskiego cogito (myślę) i nawiązuje do nazwy genom. Cognom oznacza zespół cech określających sposób myślenia człowieka. Podstawowym założeniem projektu jest próba zrozumienia mózgu ludzkiego jako bardzo skomplikowanej maszyny. Naukowcy chcą odszyfrować sposób działania naszego umysłu podobnie, jak to się udało w Projekcie poznania ludzkiego genomu.

  Dodano: 30.05.2014. 10:58  


  Najnowsze