• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pomaluj życie na novo

  30.08.2008. 00:42
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Osoby dotknięte cukrzycą oraz ich najbliższa rodzina już po raz dwunasty będą miały okazję w sposób niewerbalny opowiedzieć o swoich sukcesach i porażkach w walce z chorobą w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "pomaluj życie na novo".

  Wydarzenie, którego inicjatorem jest firma Novo Nordisk, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma na celu nagłośnienie problemu cukrzycy i ukazanie go w nowym świetle. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Główny Inspektor Sanitarny, Ambasador Królestwa Danii w Polsce oraz Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

  XII edycja Konkursu, odbywa się pod hasłem:


  "wielobarwny świat z cukrzycą"

  Tematem prac konkursowych jest codzienne życie osób z cukrzycą. Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie w formie artystycznej doświadczeń z życia z chorobą. Wyrażone w uniwersalnym języku prace pozwalają zrozumieć osobę z cukrzycą. Jednocześnie mają charakter edukacyjny, gdyż namawiają do prowadzenia zdrowego stylu życia. i profilaktyki cukrzycy , gdyż tak naprawdę każdy z nas jest narażony na zachorowanie, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry.
  Udział w Konkursie może wziąć każdy, kto ma bliski związek z cukrzycą, czyli osoby z cukrzycą, ale również osoby należące do grona najbliższej rodziny czyli dzieci osób chorych na cukrzycę, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, wnukowie, żona, mąż. Nie ma ograniczeń wiekowych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni zarówno dzieci, jak i osoby starsze.
  Przy ocenie prac pod uwagę brane będą oryginalne skojarzenia, przydatność przedstawionych faktów i przemyśleń dla innych osób z cukrzycą, jak i poziom artystyczny. Jury oceni otrzymane prace w następujących kategoriach wiekowych: dzieci do lat 12, młodzież od 12 do 18 lat i dorośli.
  Uroczysty finał konkursu odbędzie się w październiku 2008 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na uroczystą galę zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac, w trakcie której otrzymają atrakcyjne nagrody główne m.in. komputer multimedialny, odtwarzacz DVD oraz cyfrowy aparat fotograficzny. Autorzy prac wyróżnionych (trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody rzeczowe o wartości od 150 do 300 PLN.


  DO KONKURSU MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE:
  - prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika; format prac: A4 - A2
  - prace wykonane na planszach (papier lub karton) zawierające wskazania, jak żyć z cukrzycą (grafika + tekst), format papieru: A3 - A2

  Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace w terminie do 15 września 2008 roku na adres:

  Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.,
  ul. Mineralna 15,
  02-274 Warszawa
  z dopiskiem "pomaluj życie na novo".


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM) – każdy stan hiperglikemiczny (nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy lub cukrzyca) pojawiające się u zdrowych dotąd kobiet w ciąży. Stanowi ono zagrożenie dla płodu, a ponadto u 30-45% kobiet, u których stwierdzano cukrzycę ciężarnych, w ciągu najbliższych 15 lat rozwija się cukrzyca typu 2. Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne. Cukrzyca typu MODY (MODY – akronim od ang. Maturity Onset Diabetes of the Young) – grupa rzadkich i uwarunkowanych genetycznie postaci cukrzycy, których objawy pojawiają się u osób w wieku 15-35 lat, a ich przebieg kliniczny jest zbliżony do cukrzycy typu 2. W przeciwieństwie do typu 1, który zawsze wymaga przyjmowania insuliny, chorzy z MODY często mogą przyjmować leki doustne. Stanowią 1–5% wszystkich przypadków cukrzycy.

  Tolbutamid – metylowa pochodna sulfonylomocznika, lek należący do doustnych leków hipoglikemizujących, który był szeroko stosowany w leczeniu cukrzycy typu II. Śpiączka cukrzycowa (rodzaj śpiączki) – stan głębokich zaburzeń metabolicznych, który powstaje na skutek niedoboru lub nadmiaru insuliny. Zdarza się przede wszystkim u osób z już rozpoznaną cukrzycą. Następuje nagle i jest groźny dla życia.

  Cukrzyca typu 1 (łac. diabetes mellitus typi 1, ang. Insulin Dependent Diabetes Mellitus, IDDM), nazywana też cukrzycą insulinozależną jest jedną z etiopatogenetycznych postaci cukrzycy. U jej podłoża leży przewlekły, autoimmunologiczny proces chorobowy prowadzący do powolnego zniszczenia, produkujących insulinę, komórek β wysp trzustkowych i w następstwie tego do utraty zdolności jej wydzielania. Retinopatia cukrzycowa (łac. retinopathia diabetica) – uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka pojawiające się w przebiegu cukrzycy, zaliczane do mikroangiopatii cukrzycowej. Zmiany te rozwijają się wprost proporcjonalnie do długości cukrzycy oraz jej typu. Po 20 latach trwania cukrzycy stwierdza się u prawie wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 oraz u 60% osób chorych na cukrzycę typu 2. Podstawowe znaczenie w patogenezie mają hiperglikemia i nadciśnienie tętnicze. Istotne są procesy prowadzące do nasilenia stresu oksydacyjnego i nadmierne wytwarzanie czynników wzrostu (IGF-1, PEDF).

  Doustne leki przeciwcukrzycowe – grupa leków w postaci tabletek stosowanych w cukrzycy. Leki te różnią się pod względem mechanizmu działania, profilu farmakologicznego, ale ich wspólną cechą jest zasadniczy efekt działania – obniżanie stężenia glukozy we krwi (działanie hipoglikemizujące). Doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2, oraz niektóre z nich (pochodne biguanidowe) pomocniczo w wybranych przypadkach cukrzycy typu 1 (zmniejszenie wahań glikemii poposiłkowej, obniżenie poziomu lipidów). Cheiroartropatia cukrzycowa (ang. diabetic cheiroartropathy) – choroba o nieznanej patogenezie, występująca u 20–60% osób chorych na cukrzycę (według innych autorów 8–50%), polegająca na występowaniu zgrubienia i stwardnienia skóry ręki i bezbólowym ograniczeniu jej ruchomości. Najczęściej zajęta jest grzbietowa część rąk, ale zmiany skórne można zaobserwować również na innych częściach ciała.

  Dodano: 30.08.2008. 00:42  


  Najnowsze